Norwegian-Spanish translation of nazistisk

Translation of the word nazistisk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nazistisk in Spanish

nazistisk
allmenn? Nazi
Similar words

 
 

More examples
1.Kulturminister" Gulbrand Lunde påtvang klubben et nazistisk styre, og dermed forsvant det overveldende flertall av medlemmene.
2.En 16 år gammel gutt som kommer fra et svært vanskelig oppvekstmiljø, er blitt fanget opp av en nazistisk ekstremistgruppe.
3.En militant søsterorganisasjon med navnet BraunschweigerGruppe har i flere år skaffet sev våpen og sprengstoff i Sveits og produsert nazistisk propagandamateriell i Danmark, heter det.
4.Et veteranmøte som er planlagt til helgen for 500 tidligere soldater i Waffen SS - den militære del av nazistenes ideologiske kamporgan SS - har skapt bølger i VestTyskland, med varsler om motdemonstrasjoner og nye krav om lovforbud mot meningsytringer med nazistisk innhold.
5.Forfatteren ser ikke bort fra at en form for diskriminering har funnet sted, ikke bare fra nazistisk side, hvor man jo så på folk i Finnmark som" rasemessig underlegne".
6.Han fortalte bl.a. om da han forbød en nazistisk bok - muligens skrevet av Heinrich Himmler under pseudonym - på norsk, fordi han mente den kunne tilspisse kirkestriden ytterligere.
7.Heidelberg var en svært nazistisk by ; og blant de keltiske og kristne ruinene på Heiligenberg rett over Neckar ble det bygget en Thingstatt - et amfiteater hvor de stolte ariere kunne utfolde sine kanskje noe latterlige solhverveseremonier.
8.NAZIJEGEREN Beate Klarsfeld ble anholdt av politi i Chiles hovedstad Santiago efter at hun hadde ledet en demonstrasjon utenfor boligen til en nazistisk krigsforbryter bosatt i Chile.
9.Forestillingene om at det hele var en nazistisk konspirasjon, er feil.
10.Bakgrunnen er arrestasjonen av nazistisk inspirerte personer efter moskesprengningen i Oslo.
11.De forsøker utad å fremstille seg som politisk akseptable, mens de på sine lukkede møter åpenlyst hylder nazistisk ideologi.
12.Den er meget spesiell, og da først og fremst fordi forfatteren er blant de meget få som til fulle har opplevd både et sovjetisk og et nazistisk fangenskap.
13.Den gangen var formodentlig motivet å demme opp for en mulig nazistisk infiltrasjon.
14.Derfor har jeg følelsen av at det er lettere for en svensk journalist å ta tak i Espen Lundsaken enn for en norsk journalist, på grunn av den almene oppfatningen av en nazistisk konspirasjon.
15.Dette går klart frem av samme situasjon i New York, hvor politiet samarbeider med det lokale borgervern, noe som har gitt resultater, uten at noe" nazistisk" har kommet til uttrykk.
16.Mange av barna blir bortført fra foreldrene med tvang, slik det skjedde under 2. verdenskrig, da barn mellom to og 12 år ble kidnappet til et hemmelig nazistisk adopsjonsprogram.
17.Mens rettsoppgjøret i Norge i prinsippet omfattet alle medlemmer av Nasjonal Samling, var det i Danmark helt fra starten klart at et ganske alminnelig menig medlemskap i DNSAP eller et annet nazistisk parti ikke medførte straff.
18.Under krigen ble de fleste organisasjoner satt under nazistisk ledelse.
19.Under krigen ble dette en marsj i mørket, med nazistisk politi i hælene.
Your last searches