Norwegian-Spanish translation of nedvurderende

Translation of the word nedvurderende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nedvurderende in Spanish

nedvurderende
kommentaradjective despectivo, menospreciativo, desdeñoso, despreciativo
Similar words

 
 

More examples
1.Kulturdepartementet har en nedvurderende holdning til musikk, kroppsøving og forming.
2.Det er litt nedvurderende overfor folks vett å fremstille sprøytesparingen som epokegjørende," fremtidsrettet omprioritering", som fordel for diabetikerne, som Five skriver.
3.Vestvik mente imidlertid at mange unge opplever sysselsettingstiltakene som nedvurderende.
4.Derfor får mange unge en nedvurderende holdning til alderdommen.
5.Førstnevnte og sistnevnte filmer synes jeg var grove, men de to andre ble jeg positivt overrasket over - ikke minst fordi de ikke inneholdt noe spesielt nedvurderende kvinnesyn, sier psykolog Elsa Almås til Agderposten.
Your last searches