Norwegian-Spanish translation of nesten

Translation of the word nesten from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nesten in Spanish

nesten
beregningother aproximadamente, poco más o menos
  næreother casi, por poco
Synonyms for nesten
Derived terms of nesten
Anagrams of nesten
Examples with translation
Det var så mørkt at de nesten ikke kunne se.
Jeg er nesten ferdig.
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
Jeg kan nesten ikke si noe. Jeg kan bare si at været her er vakkert og at folk fra nord, rammet av frost, gjør det bra her, fordi solen skinner flott og luften er varm.
Denne kvinnen var nesten alltid i dårlig humør.
Lillebroren min og hans kamerater er nesten alltid ute og leker.
Similar words

 
 

More examples
1.20. julimennene" var nesten alle generalstabsoffiserer med spesiell oversikt og innblikk.
2.Brandy" stilte opp på Lerkendal efter tre kampers skadefravær, men kom ikke nærmere en ny scoring enn bare" nesten".
3.Chemical Rubi" er nå holdt tilbake i Nigeria i nesten fem måneder fordi en del av lasten har vært forurenset matolje.
4.Da hun (fru Eli) snakket med sin mor i telefonen første gang jeg hørte på, fikk jeg nesten slag.
5.Den som intet vover, intet vinner," men vi mistenker Ammerud for å føle gårsdagens fine kamp nesten som en seier.
6.Dere kan kanskje forstå at Vesten blir foruroliget ved slike handlinger som invasjonen i Afghanistan, nedskytingen av et sivilt passasjerfly med nesten tre hundre mennesker ombord og forhandlingsbruddet i Geneve ?
7.Det blir pekt på" en nesten uoverstigelig kløft mellom privat rikdom og offentlig armod" og de uakseptable konflikter dette medfører i helse og sosialomsorgen.
8.Det er jo nesten poetisk sagt av en statsminister som forhåpentlig blir en sentral person i Tunisias fremtid.
9.Det er nesten gripende å se hvordan løvetannen forsatt blomsterer mellom gravstedene, som den eneste blomsterhilsen fra et fjernt hjemland".
10.Det faktiske forhold er imidlertid at Øst i utgangsfasen har nærmere dobbelt så store styrker i Europa som Vest, både samlet og innen nesten alle de enkelte våpentyper på land, sjø og i luften".
11.Det var den nesten lakoniske kommentar fra EFkommisjonens president, Gastorn Thorn, da han onsdag middag møtte pressen efter et nytt mislykket EFtoppmøte i Brussel.
12.Do You Think Im Sexy" følger, visuelt akkompagnert av hemningsløs vrikking på rompa og de rene løpsøvelsene rundt om på scenen, opp på høyttalerne og nesten ut blant publikum.
13.Ekte eller uekte det betyr i siste instans nesten ingenting.
14.En russer i New York" elskverdig avhopperkomedie fra Paul Mazursky, nesten satirisk om Moskva som byråkratisk fengsel.
15.En saksbehandlingstid på nesten tre uker synes lite forenlig med fengselsreglementets paragraf som uttrykker at en klagesak skal behandles" uten opphold".
16.En så humørsyk stemme at den nesten spaserte på egne bein ut av radioen" (Dagbladet) eller" sprudler av yndig charme og heller i neste øyeblikk potter rett ut av vinduet".
17.Feilnavigasjon" av sovjetisk ubåt nesten inne på havnen i Karlskrona og" spionfly" om et koreansk passasjerfly.
18.Gøteborgsvarvet", en direkte parallell til Sentrumsløpet i Oslo, ble i helgen løpt av nesten 12 000 mennesker, 2000 flere enn i Sentrumsløpet.
19.Han må være den beste løperen i Lidingøloppets historie", sa Mats Erixon, svensken som ble nummer tolv i OL på 5 000 m, har tatt svenske mesterskap både på 5 000 m og 10 000 m iår og som ble slått av Knut med nesten halvannet minutt søndag.
20.Hedensk sol" kan i sitt kraftige, frie formsprog minne om en maler som Alan Davie, en uttrykksform som idag er nesten fortrengt.
21.Hvis Norge blir avsondret, bryter nesten alle samfunnets funksjoner sammen.
22.Jeg har nesten gitt opp.
23.Kringla" heter en smilende liten butikk nesten nede ved Ælva, der en smilende baker byr på ferske rundstykker kl. 07.00.
24.Kultur" er en overbygning i betydningen et samlebegrep så vidt at man nesten ikke forbinder noen entydig mening med det.
25.Leasat1" skal gå i geostasjonær bane rundt jorda i en høyde av nesten 36 000 kilometer over ekvator.
26.Man skulle nesten tro dette var oppfunnet av Stortinget, ikke av Sandemose.
27.Mangelen på efterretningsdata om Russland og informasjoner fra Russland var fortsatt nesten så godt som fullstendig", konkluderer Hinsley.
28.Marka fra A til Å", omhandler nesten alle stedsnavn innenfor" Den sorte strek" som Markagrensen ofte kalles.
29.Med Israel For Fred" minner om at PLO i nesten 20 år offentlig har påtatt seg ansvaret for utallige terrormord på vergeløse sivile i alle aldre.
30.Men fakkellampene er nesten nedbrent.
Your last searches