Norwegian-Spanish translation of ni

Translation of the word ni from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ni in Spanish

ni
grunntallnoun nueve [m]
  grunntalladjective nueve
Similar words

 
 

More examples
1.Bolla" er" månedens spiller" med 16 poeng - Nystuen har scoret fire ganger denne høsten, og er oppe i ni mål totalt denne sesongen.
2.Burene" langs Ringveien, ni ialt, er satt opp som en del av et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for luftforskning (NILU), landbrukshøyskolen på Ås og Veidirektoratet.
3.Chemical Rubi" går nå med redusert mannskap, og ni mann vil bli sendt sørover fra Norge i løpet av helgen.
4.Driftekaren" tar hele ni timer !
5.Dyvi Beta" skal, ifølge planene, ha boret ialt ni produksjonsbrønner før sommeren 1986.
6.Jeg krever intet Europa av ni stater.
7.Matta" har i motsetning til tidligere sesonger, vært svært beskjeden når det gjelder å avslutte angrepene, men han er skredderen i Startangrepet, noe ialt ni septemberpoeng vidner om.
8.Mr. Blink" har trofeer fra tre verdensmesterskap, ni norgesmesterskap og et titalls internasjonale turneringer.
9.Oppdretteren vi kjøpte den av sa at vi måtte bære den i trapper i ni måneder", kan en slik familie fortelle.
10.Spansk presse, som heller ikke normalt har mye tid tilovers for sin nabo nord for Pyreneene, har ikke spart på kruttet de siste dager efter at franske kystfartøy onsdag skjøt på to spanskbasiske trålere som fisket ulovlig innenfor den franske 200 mils grense og såret ni mann.
11.Thunderbirds" er i Norge for første gang, som ledd i en større turne til ni land i VestEuopa.
12.(NPSAPAFP) Ni medlemmer av Ku Klux Klan ble iår frikjent for å ha planlagt aksjoner mot et protestmøte som motstandere av klanen arrangerte 3. november 1979.
13.(NTBs korrespondent Finn Persson) Efter ni års flukt overga indianerlederen Dennis Banks seg igår til politiet i SydDakota.
14.(NYT) Utenriksministrene fra 12 vesteuropeiske og ni latinamerikanske land ble i helgen enige om å styrke de økonomiske og politiske tiltak for å skape fred i MellomAmerika.
15.Kostnaden" ved å sende ni i stedet for åtte mannlige langrennsløpere til OL, er at en leder må flyttes ut fra Igman hvor innkvarteringskapasiteten er begrenset.
16.20 mann i ni småbåter finkjemmet onsdag bunnen de 89 kilometerne fra Tveitosen til Vik.
17.Alle de ni vinnerne skal bli profesjonelle, og nå skal jeg slappe av med fisketurer og golf, sier den 67 år gamle treneren Pat Nappi.
18.Bestemmelsen om at hotell og restaurantbedrifter skal betale ni prosent mer for brennevin fra Vinmonopolet enn vanlige kunder, er uholdbar for næringen.
19.Bestemmelsen om ni prosent tillegg går på tvers av snakket om rammebetingelser for de forskjellige næringene.
20.De nye leddvognene på rute ni er dimensjonert og innkjøpt for 15 minutters rute, og bedre plass på trikken kan vi ikke tilby, sier konsulent Jarl Eliassen i Oslo Sporveier A / S.
21.De satt i hockeygruppen i ni år, og ble en ekspert på overskridelser.
22.Den senere tid har veksten i pengemengden vært for sterk, noe som har ført til at sentralbanken - Federal Reserve Board - de siste ni måneder er blitt mer restriktive.
23.Denne virksomheten har startet en prosess og påvirket anstaltene til å følge opp efter de ni ukene, sier Rune Strand, idrettsfaglig leder av treningssentret.
24.Det betyr at arbeidsstokken i feltseksjonen reduseres med ca. en fjerdedel og at to av ni feltarbeiderteam forsvinner, sier seksjonsleder Turid Glærum på ungdomskontoret.
25.Det ble lansert for ni år siden.
26.Det blir toppspillere fra ni nasjoner i stormesterturneringen, opplyser Ole Chr. Moen, som er Oslo Schakselskaps øverste ansvarlige for festivalarrangementet, hvor også Aftenposten er medarrangør.
27.Det er beklagelig at mange som mangler barnesikringsutstyr skylder på prisen når de i ni av ti tilfeller har sett seg råd til å utstyre bilen med luksusutstyr for tusener av kroner, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Leif N. Olsen.
28.Det er skandaløst at vårt fagdirektorat ikke har møtt på styremøtene på sykehuset de siste ni månedene.
29.Det er umenneskelig å tilby langtidsbeboere et privat oppholdsrom på ni kvadratmeter.
30.Det folk skjønner i Dagbladet, er at en ikke kan stille på jobben klokken ni og så ha noe morsomt ferdig nøyaktig en time eller to senere.
Your last searches
ni