Norwegian-Spanish translation of ni hundre

Translation of the word ni hundre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ni hundre in Spanish

ni hundre
allmenn? novecientos
Examples with translation
Den nærmeste bensinstasjon er bare hundre kilometer mot nord.
Similar words

 
 

More examples
1.Av rariteter i den lille glassdisken merket vi oss et femøres frimerke fra 1884 til den nette sum av ni hundre kroner.
2.Tanken gikk til kolleger som hadde gjort dette før ham, kanskje nettopp i Stenhuset, åtte til ni hundre år tidligere, ifølge teorien om at reisende klerker skal ha spredd denne diktning utover Europa langs pilegrimsveien.
3.Ja, du hørte med til de ni hundre kilo med daukjøtt som ble veltet utover vår hovedscene under en Romeo og Julieforestilling for drøyt tyve år siden, ifølge Odd Eidems berømte slakt.
4.De som bryter vedtektene, risikerer å få opptil ni hundre kroner i bot.
Your last searches