Norwegian-Spanish translation of nisje

Translation of the word nisje from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nisje in Spanish

nisje
plassnoun hueco [m], nicho [m]
Synonyms for nisje
Similar words

 
 

Wiki
Nisje er et uttrykk som benyttes innen flere områder: - Nisje (arkitektur) - Nisje (økologisk) - Nisje (marked).

More examples
1.Det er ikke riktig at alle norske meglere skal finne sin nisje i å pleie de store institusjonene og la bankene bli henvist til å ta seg av alt som er av småkunder.
2.Dette markedet er en liten nisje av reiselivsmarkedet, men likevel svært viktig også for Norge, sier adm. direktør Ronald Bye i reiselivsrådet.
3.Kinoene bør konsentrere seg om sin spesialitet, sin nisje av markedet, nemlig å vise" konsertversjonen" av film med den beste opplevelseskvaliteten, sa filmsjef Ingeborg Moræus Hanssen og la til at man nå går tilbake til kinodrift i det store utland, nettopp efter video og kabeleksperimenter.
4.Med slik frakt mener vi å ha funnet en nisje i markedet også for fremtiden, sier adm. direktør Magnus Aanderaa i HUAL til Aftenposten.
5.Vi er et mindre selskap som har funnet vår nisje, sier Dag Dirdal.
6.Vi forsøker å etablere oss i en åpen nisje innenfor mediemarkedet.
7.Vi har funnet en nisje i det amerikanske mosjonsmarkedet som ikke er dekket.
8.Vi vil fortsette å arbeide i vår nisje.
9.Vårt fly / cruiseopplegg på Florida har uten tvil truffet en nisje i markedet, og tilbudet har møtt god repsons hos publikum selv om vi neppe kommer opp i det antall passasjerer vi hadde gjort regning med å sende ut av Norge og Sverige i løpet av 1984.
10.AlkaSeltzer slår til mot sin nisje i det nye marked.
11.Det er de to unge reklamefolkene Tim Christensen og Andre ColbiørnsenMoe som mener å ha funnet en ny nisje de nå satser på for fullt.
12.Det er menn som kunne blitt gode, humane sjefer, men de hopper gjerne ut av spillet og finner sin egen lille nisje.
13.Det virker som om storbulk har funnet seg en spesiell nisje.
14.Dette var en nisje som forlaget dominerte lenge.
15.Et nytt, interessant og farverikt fagtidsskrift har funnet en ubenyttet nisje i magasinvrimmelen.
16.Hver enkelt av oss må finne en nisje som gjør at vi kan konkurrere med" gigantene".
17.ICAN konsentrerer nå sin virksomhet om en smalere nisje i markedet.
18.Mellompartiene må bruke hammer og meisel for å hugge seg en nisje mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som et stykke på vei overlapper hverandre.
19.Men de 1000 som arbeider ved Spigerverket har vanskelig for å forstå at det er nødvendig å velge akkurat deres nisje - i særdeleshet når denne sektor har en så svak markedsutvikling og Spigerverket har gjennomgått en vanskelig omstillingsprosess nettopp for å tilpasse seg svikten i markedene.
20.Men det finnes også rederier som helt har forlatt skipsfarten til fordel for en liten" nisje" i offshore.
21.Men jeg fant en nisje i CTMPmassen, som vi nå skal produsere 60 000 tonn av i året.
22.Men vi håper at samfunnet har plass til vår ukonvensjonelle nisje.
23.Morten og Aril har faktisk funnet sin egen" nisje" i hovedstadens teaterliv med sine prosjekter.
24.Norcomp har funnet en nisje i markedet, i og med at firmaet nå i praksis blir den eneste åpne Sperry / Univacsentral i landet.
25.Og gatens endepunkt markeres ikke av en klassisk Diana i dyp nisje, men av en bred sprekk fra øverst til nederst, som om endeflaten ble knust av støtet fra gangen.
26.Også en nisje i skandinavisk møbeldesign.
27.Produksjonsvolum, antall arbeidsplasser og geografisk plassering avhenger av de videre forhandlinger med norske fabrikker og den nisje vi til sist bestemmer oss for å satse på.
28.Selv om konkurransen synes drepende, finnes det som regel en nisje i markedet for den dyktige kjøpmann.
29.Solberg har funnet sin nisje innen innredningstekstil.
30.Så er det likevel en eller annen som sier at dette er mitt drømmeslott, og dermed har vi skapt en nisje i gammel vanetenkning.
Your last searches