Norwegian-Spanish translation of null

Translation of the word null from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

null in Spanish

null
kvantitetnoun cero [m], nada [f]
  kvantitetother nada, ni una cosa, nada de nada, cero
  matematikknoun cero [m]
  personnoun nulidad [f], cero a la izquierda [m]
Synonyms for null
Derived terms of null
Similar words

 
 

Wiki
Denne artikelen er om tallet null. For årstallet null, se artikkelen 0. Tallet null - eller 0 - er innen mengdelæren det antall elementer som befinner seg i den tomme mengden, der den tomme mengden er den mengden som ikke inneholder noen elementer i det hele tatt.

More examples
1.For å BLI SLANK I ASKERHALLEN HELSESTUDIO kunne konkurrere bedre med reklame i fjernsyn og radio, har Norske Avisers Landsforbund i samarbeide med VOLVO og Norsk Journalistlag gått inn for direkte reklame i NULL HULL avisene.
2.Forsøkene på å få vår tids levesett og holdning til å rime med de kristne grunnsannheter og lutherske dogmer blir efterhvert så krampaktige at de har null gjennomslagsverdi.
3.Møt Ali - et null.
4.Vi starter med null og står igjen med null når alt er over.
5.Å bruke to dager på å avholde valg er bortkastede penger og har null betydning," sier han til Norpress.
6.(2000 står ikke for hestekrefter, men tar vi vekk en null, stemmer det godt).
7.Anderson er et null.
8.Da må vi begynne på null, og vi vil bare godta en ordning som setter et tak på de tyske bidrag, sa han.
9.Det er et faktum at de etablerte bankene sitter med store investeringer i obligasjoner som gir en lav avkastning, selv om plasseringsplikten nå er satt i null.
10.Det er ikke nok å bevise for Biltilsynet at man behersker sykkelen med tilnærmet null hastighet.
11.Det er ikke uvanlig at klare netter kan gi temperaturer helt ned mot null grader allerede i begynnelsen av september, forteller vakthavende meteorolog på Blindern.
12.Hestene ble nektet tatt inn i landet, skjønt veterinærer vi har vært i kontakt med, mener at smittefaren forbundet med disse hestene er lik null, sier Hauglin.
13.Hvis disse landene skulle bli henvist til veldedighet, ville deres mulighet for vekst og bedret velstand være lik null.
14.Hvis man sammenligner med mobilkraner, er kontrollen på dette området nærmest lik null, kan overingeniør Eika opplyse.
15.Høyre har valget mellom å drive hundre prosents markering av vår politikk og få null resultat, eller å velge kompromisser og få gjennomslag for mer enn halvparten av vår politikk, sa han, og mente at Fremskrittspartiet ikke har bidratt til noen av de reformer Høyre har kjempet igjennom.
16.I det hele tatt synes førerens opplevelse av risiko ved bilkjøring å ha vært lav eller lik null, sier overingeniør Henrik Hvoslef i Veidirektoratet.
17.I finalen starter vi på null igjen, erklærte Tine Tollan, som med et stort nødskrik kvalifiserte seg for tårnstupfinalen.
18.Jeg mente det måtte foreligge en feil, men fikk som svar at jeg hadde fått null poeng fordi jeg ikke fylte minstekravet, som da var grunnskole, eventuelt middelskole eller realskole, som det før het.
19.La oss høre på båndet, sa Stenman og lot rullen gå tilbake til null.
20.Mens gjennomsnittet for distriktet er cirka 150 positive og 120 negative ladninger (ioner) pr. kubikkcentimeter luft, er altså antallet under høyspentledningene null, sier han.
21.Når vi så er innstilt med null i budsjettforslaget for neste år, spørs det om antallet saksbehandlere kan opprettholdes, eller om vi blir nødt til å stenge for kortere eller lengre tid, sier hun.
22.På en skala som går fra null til ti ville jeg si at sannsynligheten for at det kunne være snakk om lavt blodsukker, lå på mellom to til tre på skalaen.
23.Stortingets garanti om å opprettholde det antall institusjonsplasser vi idag har i omsorgen, er foreløbig null verd for alkoholikere, sier formannen i Samarbeidsrådet for institusjoner for rusmiddelbruk, Are Seierstad til Vårt Land.
24.Vi blir fortsatt å finne til fots på sentralbanestasjonen og et par andre steder i sentrum, men ut over det vil kontakten med publikum på gaten bli lik null, sier Qualben.
25.Vi er tilbake på null igjen, erklærte Gyllenhammar.
26.29 den rette veien, og ikke minst null baklengs forteller resten av ishockeyNorge at VIF må regnes med.
27.5,2 millioner kroner til nyinvesteringer betyr null økning fra inneværende år.
28.AFTENPOSTEN RETTER 840608 A I gårdagens artikkel om videoapparat i hver sjette husstand, var det falt ut en null.
29.Aldersgrensen for barna er fra null til syv år, og prisen for barnehaveplassen blir 976 kroner pr. måned som tilsvarer de kommunale satser for foreldrebetaling i Oslo.
30.Alle starter da på null igjen.
Your last searches