Norwegian-Spanish translation of nyskaping

Translation of the word nyskaping from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nyskaping in Spanish

nyskaping
allmenn? la innovación
Synonyms for nyskaping
Similar words

 
 

More examples
1.Nyskaping finnes det ikke marked for, men er en betingelse for vekst.
2.Vi må ta vel vare på våre eigne tradisjonar, og samstundes gi best moglege vilkår for nyskaping.
3.Oppdrettsnæringen er et eksempel på den innsatsvilje og evne til nyskaping man har i fiskerinæringen, fremholdt Willoch.
4.Hensikten var å belyse mulighetene for nyskaping og utvikling av lønnsomme Oslobedrifter i årene fremover.
5.Men det er ikke bare skattenivået som er avgjørende for initiativ og nyskaping.
6.Pariet legger videre vekt på at det foreslår større statsbevilgninger til forskning og utvikling, som skal få i gang nyskaping.
7.Statuttene er tatt med i et temanummer av tidsskriftet Arbeid og lærling, som omhandler" Nyskaping".
8.Vi har gjort noe nytt og all nyskaping tar tid.
9.Ap. vil da satse sterkere på forskning, utvikling og nyskaping enn idag.
10.Damm misunner ikke forskningsmiljøer som nå får økt støtte til nyskaping som etablering av Innovasjonssenteret i Oslo og andre tiltak.
11.Den kapital som eksisterende bedrifter reiser fra tid til annen gjennom nytegning over børsen, er sjelden øremerket til nyskaping.
12.Det må skapes et miljø og en holdning der oppfinnsomhet, kreativitet og nyskaping belønnes.
13.For sin del synes han kommunen på denne måten bidrar til å drepe initiativ fremfor å stimulere til nyskaping.
14.Mange oppfinnere inspireres av de mange som snakker om nyskaping med nye produkter og nye arbeidsplasser.
15.Nyskaping krever kapital - risikovillig kapital.
16.Også en sterkere og mer målrettet satsing på forsking og nyskaping i næringslivet kan gjennomføres i dette samarbeidet.
17.Partiet vil dessuten bruke 20 milliarder kroner i et oljefond for utvikling og nyskaping i næringslivet.
18.Spenning og ladning, utladning og avspenning, nyskaping og oppløsning.
Your last searches