Norwegian-Spanish translation of nyte

Translation of the word nyte from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nyte in Spanish

nyte
allmennverb disfrutar, tomar parte, absorver
Synonyms for nyte
Derived terms of nyte
Anagrams of nyte
More examples
1.For å nyte godt av vår service betales et gebyr på kroner 350 for søkere på hybler og kroner 550 for søkere på leiligheter og hybelleiligheter.
2.Ca. 1213 bedrifter vil nyte godt av prisnedgangen, som trolig tar til å gjelde fra 1. juli i år, efter at Stortinget har behandlet saken, sier Kristiansen.
3.De som vil nyte utsikten og de som vil nyte maten.
4.Den bør serveres kjellerkald, 14 til 16 grader, og kan drikkes til mat, men like gjerne uten, sier Dege, som selv foretrekker å nyte sin vin efter måltidet.
5.Det er akkurat som med vinen - som må godgjøre seg på fat og flaske før man kan begynne å nyte den.
6.Det er først og fremst den svake part - pasienten - som vil nyte godt av en pasientforsikring.
7.Det er sladring til sjøs, sier Claus Bienek, restauratøren på" Pibervigen", som tre ganger daglig bringer utenlandske turister og andre glade feriegjester ut på fjorden for å nyte sjøen og skjærgården.
8.Eg tek upp kampen, eg, skal en veteran ha sagt til nominasjonskomiteen da man i varsomme ordelag antydet at tiden var inne til å nyte sitt otium.
9.En pasientgruppe kan dessverre ikke nyte godt av metoden.
10.Helseopplysning drives som oftest av kvinner, men som regel er det mann og barn som får nyte godt av kvinnens kunnskaper om hvordan man skal leve sunt.
11.Jeg har ikke arbeidet i noe land hvor det har vært så lett å få kontakter offisielt, og jeg har også kunnet nyte godt av den velvilje det er overfor Canada i det norske folk.
12.Man bør nyte blåveisblomstringen der den er vakrest, i naturen !
13.Men de gode viner - dem skal man ha lov til å nyte, også om sommeren.
14.Tan ut på skjæret vel, og nyte den sammen med noen.
15.Vi forteller barna at vi er en heldig familie som kan nyte godt av tre forskjellige kulturer - en afrikansk, en norsk og en amerikansk.
16.12 og stortingskomiteen gir høyest prioritet til tiltak som direkte bidrar til å likestille studentene i stedet for å prioritere generelle omkostningskrevende tiltak som alle får nyte godt av.
17.1300 boliger ville nyte godt av det.
18.1500meter løp jeg bare på følelsen, og forsøkte å nyte den underveis, sa Daley.
19.21. desember er vintersolverv, og fra nå av vil dagene igjen legge på seg helt frem til sommersolverv da vi kan nyte 12 timer mer sol enn idag.
20.Alle i bilen har krav på å nyte ytre Sunnmøre i relativ ro.
21.Anna tenkte at Koll måtte nyte å gjøre seg upopulær.
22.Antagelig bruker / misbruker de ikke trygdesystemene mer enn mange norkmenn som heller vil nyte trygdegodene enn å ta mange av jobbene som fremmedarbeidere har.
23.Arkitektene Torstein Ramberg og Harald Lone understreker overfor Aftenposten at man har lagt vekt på at både utearealene og alle leilighetene skal nyte godt av solen, og de fleste leilighetene får sol fra både vest og syd.
24.At han dessuten har evne til å gjøre vanskelig stoff lett tilgjengelig, er et gode hans legestudenter, såvel som travle journalister, får nyte godt av.
25.Avdankede spillere kan ikke regne med å få nyte sitt otium på en sofa i fabrikkens hvilerom.
26.BOLIGFINANSIERINGEN må bli bedre for ungdom,mener sentralstyret i Kristelig Folkepartis Ungdom.Man efterlyser nye tiltak og ber Regjeringen foreslå en utvidet boligspareordning med skattefradrag for ungdom og lånerettigheter i bankene.Rentefradrag utgjør den største statlige subsidiering av boliger, en ordning de unge ikke får nyte særlig godt av, mener sentralstyret.
27.Bare de som sender sine ansøkninger efter 10. oktober får nyte godt av de bedrede betingelser.
28.Bare i 1983 ble 10 mill. kilo kjøtt tilsvarende 2,5 kg pr. innbygger, solgt til utlandet for priser som en gjerne reiser langt for å nyte godt av.
29.Bare i 1983 ble 10 millioner kilo kjøtt tilsvarende 2,5 kg pr. innbygger solgt til utlandet for priser som vi gjerne reiser langt for å nyte godt av.
30.Barnet skal nyte godt av alle rettigheter som er omtalt i denne Erklæring.
Similar words

 
 

nyte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) nytenytendenytt
Indikative
1. Present
jegnyter
dunyter
hannyter
vinyter
derenyter
denyter
8. Perfect
jeghar nytt
duhar nytt
hanhar nytt
vihar nytt
derehar nytt
dehar nytt
2. Imperfect
jegnøt
dunøt
hannøt
vinøt
derenøt
denøt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde nytt
duhadde nytt
hanhadde nytt
vihadde nytt
derehadde nytt
dehadde nytt
4a. Future
jegvil/skal nyte
duvil/skal nyte
hanvil/skal nyte
vivil/skal nyte
derevil/skal nyte
devil/skal nyte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha nytt
duvil/skal ha nytt
hanvil/skal ha nytt
vivil/skal ha nytt
derevil/skal ha nytt
devil/skal ha nytt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle nyte
duville/skulle nyte
hanville/skulle nyte
viville/skulle nyte
dereville/skulle nyte
deville/skulle nyte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha nytt
duville/skulle ha nytt
hanville/skulle ha nytt
viville/skulle ha nytt
dereville/skulle ha nytt
deville/skulle ha nytt
Imperative
Affirmative
dunyt
viLa oss nyte
derenyt
Negative
duikke nyt! (nyt ikke)
dereikke nyt! (nyt ikke)
Your last searches