Norwegian-Spanish translation of ode

Translation of the word ode from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ode in Spanish

ode
poetisknoun oda [f]
Derived terms of ode
akkomodere, endre metoder, anmode om, anmode, anode, antipode, jobbe som modell, arbeidsløshetsperiode, artropode, arvode, gjenopplivet gjennom munn-til-munn-metoden, dekoder, bakhode, barhodet, brevhode, få til å eksplodere, broder, brodere, broderi, brodering, broderlig, broderlighet, broderskap, brohode, brunstperiode, brushode, kode, kodet, diode, duodenal-, duodenum, elektrode, episode, episode med en spennende slutt, erodere, eksplodere, få noen til å få noe inn i hodet, fehode, formode, formodet
formoden, formodentlig, forsøksperiode, fotomodell, fullt moderne, geode, geodesi, glødekatoderør, gode, ha gode forbindelser, hals over hode, hemmelig kode, hode, hode-, hodeplagg, hodegjerde, hodejeger, hodeklede, hodelag, hodeløs, hoderegning, hodestupe, hodeverk, hypodermatisk, implodere, innholdskode, jordklode, katode, klodeformet, knappenålshode, kode noe, kodein, kodeks, kommode, korrodere, lærlingeperiode, liten klode, lyst hode, maroderende, maskinkode, med brevhode, med gode kontakter, med hodet først, med klart hode, metode, modell, modelleire, modellør, modem, moder, moderat, moderasjon, moderforetak, moderere, modererende, moderlig, modermord, moderne, modernisere, modernisering, modernisme, modernitet, moderskap, modest, moden, moden alder, modent, modent overveid, uformodet, umoderne, umoden, umodenhet, over hode, overmoden, pagode, perlebroderi, periode, periode med framgang, periode med motgang, rododendron, rodeo, røre seg i noens hode, hundhodet, salathode, sette et problem i hodet på noen, skrive etter touchmetoden, slu i hodet, statsoverhode, stirre øynene ut av hodet, strekkode, stridshode, strupehode, synode, tidsperiode, til gode, tykkhodet, tykk i hodet, todelt, todelt drakt, uten hode, utdanningsperiode, være modell, være hodestups forelsket i, virrehode, hvithode, pode inn, podekvist, yr i hodet, akkommodere, avkode, dekode, hovmode, innpode, jodere, modellere, overbrodere, pode, tilgodese, utbrodere, aksesskode, antipoder, brodermord, brodermorderisk, bruhode, bråmoden, familieoverhode, fra før syndfloden, grunnmodell, hodebånd, hodepine, hodepute, hodeskalle, hodestups, hodetelefon, klode, knips i hodet, korrodert, kropp uten hode og lemmer, med prøverørsmetoden, metodelære, modenhet, nummermetode, originalmodell, penishode, periodedranker, periodevis, prøve og feile metoden, skille det gode fra det onde, strupehodebetennelse, systematisere i kode, tidlig modenhet, tilgangskode, min gode mann, hoderulling, overhode, løsningsmetode, hodesmykke, kildekode, programkode, utbrodert, med det gode, mest moderne, gjøre et hode kortere, la hodene rulle, bruke hodet/hjernen/de små grå, legge hodet i bløt, et lyst hode, få inn i hodet, hodekuls, i gode hender, hodebry, gå på hode, tilgodehavende, modernisert, rotehode, surrehode, fri kildekode, åpen kildekode, hodebeskyttelse, hodestøtte, à la mode, hypermoderne, ultramoderne
Similar words

 
 

Wiki
En ode, fra gresk ode, 'sang', er et høystemt lyrisk dikt som tar opp filosofiske eller moralske temaer eller hyller fremstående personer eller en guddom. En ode kan gjerne være et rimfritt dikt. I antikken ble begrepet benyttet om sanger og sangbare dikt generelt, fra senantikken ble det utviklet en mer spesifikk betydning.

More examples
1.Det skyldes heller ikke utelukkende Beethoven at hans ode" An die Freude" stadig er et av de mest kjente, mest internasjonalt utbredte tyske dikt.
2.Høydepunktet i konserten var Händels Ode til Queen Anne.
3.Nevnes bør også Ragna Dahlen som i Anthony Plogs Two Scenes og i Händels Ode til Queen Anne viste at hun er i vekst som sangerinne.
4.Ode for the Birthday of Queen Anne" og" Dixit Dominus", som dessuten er spilt inn av NRKfjernsynet, og som vil bli sendt i løpet av våren.
5.Dagen efter i Aulaen var hun en av sangsolistene da Grex Vocalis og Det Norske Kammerorkester fremførte Händels Dixit Dominus, Ode for The Birthday of Queen Anne (også kalt Fredsode) og Concerto Grosso, og altså palmesøndag igjen i Trefoldighetskirken.
6.De åpnet med" Ode for the birthday of Queen Anne", et festlig og avvekslende verk som sjelden høres i konsertsalen.
7.Et høydepunkt ble også den korte" Ode dEspagne" av Francois Rabbath, for kontrabass solo.
8.Gamle, klassiske versemønstre er ett for ett oppgitt til fordel for den type dikt som ble innlånt fra Vesten mot slutten av attenhundretallet : sonetten, elegien, den dramatiske ode osv.
9.Jørgen Ode Fey fra Ullevål skole i fin konsentrasjon gjennom krevende løype i skolegården på Ila.
10.Kolleksjonen er et syn og en ode til kvinnen som har passert dongeristadiet.
11.PÅ Europadagen 5. mai spilles hvert år Beethovens niende symfoni, bygget på Schillers ode til gleden, i en rekke vesteuropeiske land.
12.På programmet står Händels" Dixit Dominus", som sies å være komponistens første store mesterverk," Ode for the Birthday of Queen Anne" (også kalt Fredsode), samt" Concerto Grosso".
Your last searches
ode