Norwegian-Spanish translation of oppdrag

Translation of the word oppdrag from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppdrag in Spanish

oppdrag
aktivitetnoun deber [m], tarea [f], encargo [m], cometido [m]
  politikknoun misión [f], encargo [m]
Synonyms for oppdrag
Derived terms of oppdrag
Similar words

 
 

More examples
1.Aladdin" har oppdrag for BP frem til desember 1986.
2.Berge Prince" har ligget og ventet på oppdrag utenfor Den persiske gulf siden 19. april.
3.De Braak" var opprinnelig nederlandsk, men ble i 1795 kapret av britene og gitt i oppdrag å jakte på skuter fra land som var allierte med Napoleon.
4.Norske landskap" heter en dokumentarfilm som Filmforlaget har laget efter oppdrag fra UD, Reiselivsdirektoratet og Statens Filmsentral.
5.Pelerin" er bygget i Nederland og drives av Oslorederiet Helmer Staubo & Co. Management A / S. På oppdrag fra forskjellige oljselskaper har skipet tidligere boret i Middelhavet, ved Grønland, i indiske farvann, i britisk sektor av Nordsjøen, utenfor Afrika, i sydamerikanske farvann og blant isfjell utenfor NordAmerika.
6.Rollanes" hadde nettopp avsluttet et oppdrag for Gulf Norge i Nordsjøen, og på grunn av mannskapsskifte var det igår kveld uklart hvor mange av mannskapet som ikke hadde berget seg i land.
7.Spetsnatz" - de topptrenede styrkene som er spesialister i sabotasje, likvidering og andre hemmelige oppdrag - er en viktig komponent i russernes lynkrig.
8.Sykehus eller annen institusjon hvor siktede har vært, til psykiatrisk eller psykologisk undersøkelse eller behandling, kan uten hinder av taushetsplikt gi sakkyndige de opplysninger om siktede som de trenger i sitt oppdrag," heter det i straffeprosessloven.
9.Vinland" var på et oppdrag for Shell Resources ved Sable Island på østkysten av Canada da utblåsningen skjedde.
10.(New York Times) Denne måneden har sovjetiske fjernsynsseere kunne følge en gruppe djerve KGBagenter med oppdrag å bekjempe amerikanske spioners intrigespill rundt om i verden.
11.(UPI) Den israelske arbeiderpartilederen Shimon Peres fikk søndag i oppdrag å danne regjering.
12.At de nye instrumenter Kirken får blir fylt av ånd og liv, og ikke ender i en byråkratisk aktivisme, men får en underbygning av åndelig liv og det som er Kirkens egentlige oppdrag.
13.At en person med full kjennskap til alle regjeringens dokumenter i en periode og med nære kunnskaper om ledende politikere og embedsmenn hele tiden har arbeidet på oppdrag av KGB, er en nasjonal tragedie, sier Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen, i en kommentar til Treholtsaken.
14.Begrunnelsen for fusjonen er at vi får en større og mer slagkraftig enhet, at vi vil stå sterkere i konkurransen på et krympende tradisjonelt marked i Norge, sterkere i konkurransen om store oppdrag på en voksende oljesektor, men kanskje først og fremst gi oss muligheter for vekst på internasjonale markeder, sier adm. direktør Gunnar Brøndmo, jr.
15.De enkelte gjenværende avdelinger i BMV vil neppe få endel av de ønskede oppdrag i fremtiden hvis ikke ekspertisen i Solheimsviken opprettholdes.
16.Det er dessuten en del store oppdrag man ønsker å gå inn i.
17.Det er riktig at jeg på en gammel sykkel dro på reportasjetur gjennom Normandie efter oppdrag av Verdens Gang.
18.Det kan være tidkrevende oppdrag som kan gå i måneder og ville være lammende for en reklamebyråenhet, sier Jan Høgebøl om hvorfor man har skilt det ut.
19.Det kreves ikke geologutdannelse for den type oppdrag Gearhart utfører, og disse stillingene er vanligvis ikke særlig attraktive.
20.Det skjer et intenst arbeide i utenlandsk industri for å sikre seg slike oppdrag, og norsk industri kan raskt bli akterutseilt dersom den nå ikke benytter de muligheter som finnes, kommenterer han.
21.Det var da et ærefullt oppdrag ?
22.Det vil være lite inspirerende med en streikesituasjon når vi kjemper om oppdrag for å sikre arbeidsplassene ved bedriften.
23.Dette blir spesialutviklede båter, og det er mulig at vi også får i oppdrag å utføre modellprøver med disse båtene, sier Riksheim.
24.Dette er et komplisert og utfordrende oppdrag, mener anleggsleder Göran Tängden hos entreprenøren Johnson Construction Company AB (JCC).
25.Drabantby, kriminalitetsog trafikkutviklingen har gitt Ordensavdelingen et utvidet ansvarsområde, flere oppdrag og større problemer med å komme hurtig frem til åstedet.
26.Er det bare nordnorske verft som er i bildet når det gjelder oppdrag fra russerne ?
27.F. SELMER har i den senere tid fått to oppdrag i Osloområdet.
28.Fabritius har i de siste år tatt hjem oppdrag for 2530 millioner kroner, opplyste administrerende direktør Kåre J. Lotsberg.
29.For meg er det like inspirerende hver gang jeg tar fatt på et nytt oppdrag.
30.For oss var det et rutinemessig oppdrag efter anmodning fra tollvesenet, sier Fyhn.
Your last searches