Norwegian-Spanish translation of opphavsmann

Translation of the word opphavsmann from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opphavsmann in Spanish

opphavsmann
allmenn? autor
Similar words

 
 

Wiki
Opphavsmann er den personen som skaper et åndsverk. Det kan være flere opphavsmenn til samme verk, dersom flere personer sammen har skapt verket. Et vilkår er imidlertid at alle må ha bidratt med en skapende innsats som tilfredsstiller kravene til verkshøyde.

More examples
1.Utvilsomt er vi nettopp på grunn av prosjektet blitt bedre egnet som lærere, mener to av avgangsstudentene, John Egenæs og Lars E. Nilssen, og får samtykke fra prosjektets opphavsmann, høyskolelektor Alv Teig.
2.Verdien av kalenderen ligger i at et oljeselskap må betale 700 000 kroner for å kjøpe den informasjon som ligger i illustrasjonene, opplyste kalenderens fantasifulle opphavsmann, geolog Einar H. Bandlien, direktør i Nopec A / S.
3.Avgift skal heller ikke betales hvor framføringen eller overføringen skjer under slike forhold at en opphavsmann etter reglene i lov om opphavsrett til åndsverk ikke ville ha krav på godtgjørelse.
4.Bakunin er nå på kollisjonskurs med Marx, blant annet fordi han har gjennomskuet at" for ham er sannheten ikke noen levende realitet som fødes, vokser og dør med sin opphavsmann.
5.Da pakkes bildene ned og blir med sin opphavsmann tilbake til Tyskland.
6.Den og Dag Sveens artikkel om Magne Austads maleri" Fru Knutsen" viser åpenhet i tolkningen, her som en klar innrømmelse av farene ved en ideologisk fortolkning som det i dette tilfelle ikke fantes dekning for hos bildets opphavsmann.
7.Denne aftenen bragte også et gjenhør med Edvard Fliflet Bræins" Concertino for fløyte og orkester" opus 10 fra 1958, med en musikk typisk for sin opphavsmann, friskt musiserende med en viss lettfotet eleganse i yttersatsene, vakkert idyllisk med anstrøk av dypere elementer i mellomsatsen og fremfor alt med velberegnet effektiv utnyttelse av soloinstrumentet.
8.Dermed kommer åndsverkloven til anvendelse, dvs. at en lærer som ønsker å kopiere trykt stoff til sine elever må innhente tillatelse fra den enkelte opphavsmann og utgiver.
9.Det partiprogram som nå gjelder har Nikita Khrustsjov til opphavsmann, og det inneholder en del profetier som i den nåværende situasjon er uhyre pinlige for partiet.
10.Egners tegninger er godt egnet for gjengivelse på frimerker, såvel opphavsmann som Postverket er godt fornøyd med den nye frimerkeserien, sier" postmesteren i Kardemomme by".
11.En forfalskning er laget med den hensikt å vekke en illusjon om at den tilhører en annen tid, og er skapt av en annen opphavsmann enn det som er tilfellet.
12.Et kjølig og behersket blikk som ikke røbet noe om hva som foregikk inne i dets opphavsmann.
13.Forståelsen for opphavsmannens rett er sørgelig liten, hevder advokat Toralf Sætre i dagens kronikk - og det hjelper ikke så mye at denne opphavsmann i teori og paragrafer burde stå ganske sterkt.
14.Han ble opphavsmann til begrepet polysentrisme - det syn at bevegelsen kunne ha flere sentra - ikke bare ett.
15.Han hadde relativt nylig debutert som opphavsmann til formsikre, men også temmelig uintime verselinjer.
16.Han har på mange måter preget industridebatten i Norge i de senere år i kraft av at han inntil for halvannet år siden var president i Norges Industriforbund, at han er toppsjef i Norakonsernet, opphavsmann til fjorårets debatt om Borregaard, at han så sent som for et par måneder siden forsøkte å få til ekteskap mellom Nora og HellyHansen m.v.
17.Hans innsats for Byog Bygdelagsforbundet, som han også var opphavsmann til, førte bl.a. til at han ble hedret med St.Halvvardmedaljen.
18.Harald Heide Steen jr. spiller Seymour, den uheldige opphavsmann til den kjøttetende plante.
19.I ei rekke spørsmål som gjeld fordeling av vederlag og honorering av den einskilde opphavsmann, tvettar staten hendene sine og overlet konfliktane til institusjonane internt.
20.Men dette betvilte en del norske biskoper, og de erklærte, under motstand fra flere kolleger, at den arme bavianen hadde deltatt som uskyldig opphavsmann i en handling som måtte erklæres som syndig.
21.Nå er ikke stykket kjedelig lesning heller, i den lett moderniserte form - hvis opphavsmann ikke er navngitt, - men det krever gode skuespillere.
22.På spørsmål om forskningen nå er kommet frem til et noenlunde klart og entydig bilde av Rousseau, svarer professor Launay at der eksisterer like mange oppfatninger av Rousseau som der er Rousseautilhengere, at tolkningene av hans rike og omfattende, ofte også selvmotsigende verk, byr på så fundamentale motsetninger at han er blitt sett på som sosialismens, totalitarismens og alle andre ismers opphavsmann.
23.Som opphavsmann til den siste diskusjon i Aftenpostens spalter mellom på den ene side sprogkonsulent Vinje og på den annen lesere som irriteres og forferdes over NRKmedarbeidernes manglende evne til å uttrykke seg på korrekt norsk, tillater jeg meg herved å komme med et par betraktninger.
24.Stein Mehren støtter i første del av sin dobbeltkronikk" Treholtsyndromet i oss selv" (Aftenpostens morgennummer 06.02) det postulat" Nei til atomvåpen" har fremsatt og som går ut på at det er irrelevant for holdbarheten i et argument hvem som er opphavsmann.
25.Tegningenes opphavsmann kom til New York i 1929, da var han like gammel som århundre var dengang og mannskap ombord på" Bergensfjord".
26.Teknikkens opphavsmann F. M. Alexander, (18691955) født i Australia, fikk som ung skuespiller problemer med at stemmen sviktet.
27.Thue trekker frem en artikkel av Sam Cohen, som ganske riktig var den opprinnelige nøytronbombens opphavsmann, men unnlater å gi noen nærmere opplysning om hvor og når denne artikkel sto trykt.
28.Tom A. Schanke, programleder og opphavsmann til serien, gjør det helt klart.
29.Truppens mannlige stjerne, Vernel Bagneris (forøvrig opphavsmann til musicalen og også iscenesetter) er en gudbenådet slangemyk danser som ikke synes å har ben i kroppen i det hele tatt.
30.Vernel Bagneris (venstre) er forestillingens opphavsmann, iscenesetter og mannlige hovedrolle innhaver.
Your last searches