Norwegian-Spanish translation of oppjustere

Translation of the word oppjustere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppjustere in Spanish

oppjustere
allmennverb ajustar hacia arriba
More examples
1.Dermed blir det ingen adgang til å oppjustere festeavgiften med mer enn det som tilsvarer prisstigningen.
2.Det finnes også planer om å oppjustere verdien av våre" vanlige" fritidstrenere på forbundsbasis, der lønnen settes til 40 000 kroner, med visse graderinger.
3.Det som har utløst striden, var finansminister CohenOrgads beslutning om ikke å oppjustere progresjonsgrensene for inntektsskatt, efter at det er vedtatt å gi et lønnstillegg på 9,9 prosent i september.
4.Han sier det er klare chanser for at Statoil på bakgrunn av dette arbeidet, vil oppjustere reserveanslaget for Tyrihans.
5.Ifølge varaordfører Hans Svelland (h) vil det kun på lengre sikt være aktuelt å oppjustere eiendomsskatten.
6.Kommunalministeren sa at bare i spesielle tilfeller har det vært mulig å oppjustere kommuner i SørNorge.
7.Norges Industriforbunds investeringsundersøkelse viser at industrien nå er i ferd med å oppjustere sine investeringsanslag for neste år.
8.OECD vil oppjustere sine prognoser for den internasjonale konjunkturutviklingen i halvårsrapporten som kommer om ca. en måned.
9.Oljeselkapene Norol, Esso og Texaco bestemte seg altså onsdag for å oppjustere sine bensinpriser til det nivå som Shell og Fian la seg på tidligere samme dag.
10.Oljeselskapene Norol, Esso og Texaco bestemte seg altså onsdag for å oppjustere sine bensinpriser til det nivå som Shell og Fina hadde bestemt seg for tidligere samme dag.
11.På basis av driftsregnskapet og innenfor prismyndighetenes rammer fikk boligdirektøren myndighet til å oppjustere husleiene med inntil 15 prosent fra 1. juli iår.
12.Rederiet har imidlertid hevdet at hverken det, eller Londonselskapet Fairfield Maxwell Services, skipets driftsselskap, var ansvarlig for å oppjustere sjøkartene ombord.
13.Skal vi fremdeles være blant de ledende i verden på disse områdene, må vi nå oppjustere vårt viktigste arbeidsverktøy : dataanlegget.
14.Vi må oppjustere ligningsverdien så den kommer i samsvar med dagens markedspris.
15.De nordiske land vil også oppjustere enkelte punkter i det nåværende handlingsprogram mot SydAfrika når det gjelder forbud mot investeringer og forhandlinger med næringslivet om begrensninger av produksjon i SydAfrika.
16.Derfor har jeg da også funnet å måtte oppjustere hans betydning kraftig og nedtonet i tilsvarende grad" radikalere" som Hoel, Krog, Øverland.
17.Det borgerlige flertall i Stortinget vedtok den 14. mai å oppjustere egenandelene ved legekonsultasjoner med 5 pst. Dette gav Arbeiderpartirepresentanter mulighet for nye omganger med svartmalingskosten, hvor Arbeiderpartiets Terje Granerud i stortingsdebatten sa at det innførte kortsystem for egenandeler var blitt" en pest og plage for særlig mange eldre mennesker." og de er blitt" et arbeidskrevende irritasjonsmoment for helsepersonalet".
18.Det britiske energidepartementet kommer trolig med det første til å oppjustere tallene for gassreservene i den britiske Nordsjøsektor med 20 prosent.
19.Det var tilløp til ny debatt om egenandelsystemet da det borgerlige flertall i Stortinget igår vedtok å oppjustere satsene med gjennomsnittlig fem prosent.
20.Dette kommer på toppen av Regjeringens forslag om å oppjustere prissettingen med 6% istedenfor 5%kalkulasjonsrente som vil bety en merkostnad på ca. 2 mrd. for kraftforbrukerne.
21.For 1985 har Stortinget vedtatt å oppjustere utjevningslånene med 7 pst. Dette er noenlunde i takt med forventet pris og lønnsutvikling.
22.For å sikre seg kvalifisert arbeidskraft har Staten derfor med års mellomrom vært nødt til å oppjustere spesielle stillinger, særlig toppstillinger.
23.Jeg kan imidlertid vanskelig se at det skulle være store betenkeligheter ved å oppjustere ligningsverdien til samme reelle nivå som den hadde i 1970.
24.Jentene er også selv godt fornøyd med at konkurransedistansen er blitt doblet, men å oppjustere målsetningen som ble satt opp ifjor høst, er ikke på tale.
25.Noen vil oppjustere prisene mer enn økningen i statskraftprisen, andre mindre.
26.Resultatet av justeringsforhandlingene mellom Staten og fagorganisasjonene er blitt å oppjustere lønnen for Bærums ligningssjef ett lønnstrinn.
27.Rådmann Roald Sjoner tilbakeviser i en uttalelse til Akershus Arbeiderblad kategorisk at han har latt være å oppjustere de tre stillinger fordi de er besatt av kvinner.
28.Samtidig har den store pågangen gjort det mulig å oppjustere prisene - det som kalles markedstilpasning.
Similar words

 
 

oppjustere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oppjustereoppjusterendeoppjustert
Indikative
1. Present
jegoppjusterer
duoppjusterer
hanoppjusterer
vioppjusterer
dereoppjusterer
deoppjusterer
8. Perfect
jeghar oppjustert
duhar oppjustert
hanhar oppjustert
vihar oppjustert
derehar oppjustert
dehar oppjustert
2. Imperfect
jegoppjusterte
duoppjusterte
hanoppjusterte
vioppjusterte
dereoppjusterte
deoppjusterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oppjustert
duhadde oppjustert
hanhadde oppjustert
vihadde oppjustert
derehadde oppjustert
dehadde oppjustert
4a. Future
jegvil/skal oppjustere
duvil/skal oppjustere
hanvil/skal oppjustere
vivil/skal oppjustere
derevil/skal oppjustere
devil/skal oppjustere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oppjustert
duvil/skal ha oppjustert
hanvil/skal ha oppjustert
vivil/skal ha oppjustert
derevil/skal ha oppjustert
devil/skal ha oppjustert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppjustere
duville/skulle oppjustere
hanville/skulle oppjustere
viville/skulle oppjustere
dereville/skulle oppjustere
deville/skulle oppjustere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oppjustert
duville/skulle ha oppjustert
hanville/skulle ha oppjustert
viville/skulle ha oppjustert
dereville/skulle ha oppjustert
deville/skulle ha oppjustert
Imperative
Affirmative
duoppjuster
viLa oss oppjustere
dereoppjuster
Negative
duikke oppjuster! (oppjuster ikke)
dereikke oppjuster! (oppjuster ikke)
Your last searches