Norwegian-Spanish translation of opplegg

Translation of the word opplegg from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opplegg in Spanish

opplegg
allmenn? programa de
Synonyms for opplegg
Derived terms of opplegg
Similar words

 
 

More examples
1.Alle som tror på Høyres samarbeidsvilje og ønsker en fortsatt ikkesosialistisk regjering venter at partiet sier ja til et opplegg for den størst mulige utnyttelse av de tre regjeringspartienes samlede velgermasse.
2.Annen runde", dvs. forhandlinger med kreditorene om selve Horten Verft, vil ifølge Syse ha samme opplegg som for skipsengasjementene.
3.Ansvarlig opplegg," heter det i en Osloavis.
4.Ansvarlig opplegg," heter det i en annen.
5.Bak Kinas murer" er i sitt opplegg en upretensiøs skildring av en norsk students opplevelser i Kina.
6.Den avsluttende utstillingen viser klart at det var utstillerne med et godt, praktisk opplegg som fikk størst oppmerksomhet.
7.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
8.Dette er et godt opplegg for dem som ønsker å finne fram til alternative kringkastingsformer og stimulere lokal kulturaktivitet.
9.For mye uteaktiviteter" er eneste klage deltagerne har på vårt opplegg, helst vil de sitte foran skjermen hele dagen.
10.Han var ganske sikkert enig i det opplegg som ble fulgt, men han er ikke personlig berørt av den blindgaten som man havnet i, og kan lettere foreta revisjoner av kursen.
11.Ja, det var faktisk for se disse vi spanderte 6000 kroner i busspenger - men hvor mange var det som hadde" et godt praktisk opplegg" ?
12.Liv og lyst" heter boken, og inneholder fortellinger med opplegg for samtaler om det å være sammen.
13.Oslo Arbeiderparti har ingen gaver å dele ut", skriver Oslo Høyres formann, Per DitlefSimonsen i en kommentar til Oslo Arbeiderpartis opplegg for å få byen ut av uføret.
14.Arbeiderpartiets opplegg er uklart ennå.
15.Betyr det at dersom man lykkes med slike opplegg, så vil det ikke være nødvendig med spesialskoler ?
16.Budsjettet er alltid en vanskelig sak når tre partier med noe ulike prioriteringer skal lage et felles opplegg.
17.Budskapet blir et opplegg til et trist og kjedelig liv for begge kjønn, sa Tove Stang Dahl.
18.Bygdeutvalgets opplegg har ikke noen chanse til å bli vedtatt så lenge Senterpartiet er med i Regjeringen, sier samferdselsminister Johan J. Jakobsen.
19.De siste års opplegg for landslagsalpinistene har ikke vært helt prima, sa Rolf Bjørne.
20.De tanker Regjeringen gjør seg om privatisering som et selvstendig mål er et opplegg for større ulikhet i vårt samfunn, sa Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Gro Harlem Brundtland i Stortinget igår.
21.De to gangene jeg tidligere har forsøkt et slikt opplegg ga ihvertfall positiv effekt, sier Lindvall, som er den eneste av våre som prøver kuren så mange innen turløp har benyttet seg av - som oftest med stort hell.
22.Den utdannelsen som instruktørene får, og det opplegg som er utarbeidet for utrykningssjåfører er godt.
23.Desentraliserte opplegg er blitt forsøkt tidligere, men alltid som nødløsninger i krisesituasjoner.
24.Det er behov for flere slike kurser i Akershus, og vi håper å kunne samarbeide med flere kommuner om et opplegg, erklærer distriktsleder i Akershus Røde Kors, Harald Sundin, til Aftenposten.
25.Det er et enkelt og greit opplegg, som kan bli forbilde for de fremtidige ordninger også i vårt land, påpekte Langslet.
26.Det er for å undersøke hva et slikt opplegg innebærer i praksis - både teknisk, økonomisk og kulturelt - at Akershus Informasjon A / S, som eies av arbeiderpressen, vil ta et initiativ til å søke om en slik konsesjon, opplyser styreformannen.
27.Det er foreløbig ikke utarbeidet noe konkret opplegg for tiltaket, forteller Kolltveit til avisen.
28.Det er ingen grunn til å tro at inntektsoppgjørene skulle bli mer kostbare efter Arbeiderpartiets opplegg, tvert imot vil de kunne bli gunstigere, sa Arbeiderpartiets hovedtalsmann Gunnar Berge i finansdebatten i Stortinget i formiddag.
29.Det er nå et realistisk og konstruktivt opplegg, fremheves det på norsk hold overfor Aftenposten.
30.Det er snakk om et hemmelig finsk opplegg.
Your last searches