Norwegian-Spanish translation of oppsagt

Translation of the word oppsagt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppsagt in Spanish

oppsagt
allmenn? despedidos
Synonyms for oppsagt
Similar words

 
 

More examples
1.Alle de ansatte blir oppsagt, men de fleste får sannsynligvis jobb i Dynos virksomheter på Kongsvinger og Bjørkelangen, sier Ivar Formo til Aftenposten.
2.Hvis jeg blir oppsagt, er det ikke utenkelig at jeg går til rettssak.
3.I utgangspunktet vil alle 50 ansatte bli oppsagt, men de fleste vil sannsynligvis kunne få jobb i Dynos virksomheter på Kongsvinger og Bjørkelangen, sier Ivar Formo til Aftenposten i forbindelse med at Dyno Industrier skal overta det meste av virksomheten til Ivar Odd Formo, en plastfabrikk med 20 millioner kroner i omsetning og ca. 50 ansatte.
4.Ingen av de 70 ansatte vil bli oppsagt.
5.Ingen vil bli oppsagt fra årsskiftet og trolig heller ikke senere, sier personal og lønnsrådmann Kjell Johnsen i en kommentar til Aftenposten.
6.Jeg innså at jeg ikke hadde mulighet til å fortsette som prest og at jeg før eller senere ville ha blitt oppsagt.
7.Så vidt meg bekjent er ingen av leietagerne oppsagt, sier Halgrim Thon til Aftenposten.
8.Tallet på Hydroansatte i Norge er redusert med omkring 1000 i løpet av halvannet år, men ingen er blitt oppsagt, sier han.
9.10 flyvere som i vinter ble permittert og to av 15 flyvere som ble oppsagt, har fått forespørsel om å begynne i arbeidet igjen, opplyser Knut Dahl i markedsavdelingen i Helikopter Service.
10.50 år, pliktoppfyllende og med lang erfaring, oppsagt.
11.Anleggene har over 600 ansatte, som i så fall blir oppsagt.
12.Ansatte i Nordisk Ministerråd i Oslo med opptil 11 års ansiennitet er iferd med å bli oppsagt, og Oslopersonalet har ikke den samme beskyttelse som de som arbeider for Nordisk Ministerråd i Stockholm og København. Dette påpekte Venstres Hans Hammond Rossbach som tok saken opp i form av et begrunnet spørsmål i Stortinget igår.
13.Ansvarlig redaktør Sverre Martin Gunnerud i Morgenbladet ble igår oppsagt fra sin stilling med øyeblikkelig virkning.
14.Arbeidsmiljøloven har idag en bestemmelse (67) om at en arbeidstager som blir oppsagt som følge av arbeidsmangel, på visse vilkår har fortrinnsrett til ny tilsetting i samme virksomhet i inntil 1 år.
15.Av Forsøksrådets sekreteriat på ialt 25 personer, er 11 oppsagt.
16.Avtalen i desember kom i stand efter at tre assistenter, som hadde gått uten lønn i flere måneder, var blitt oppsagt fordi de reagerte.
17.Bare ikke GranOlsson blir oppsagt for grovt brudd på reglementet.
18.Biltilsynsjefen er imidlertid ikke oppsagt.
19.Club 7 ble oppsagt.
20.Da bedriften ikke imøtekom arbeiderens ønske om å fortsette, og vedkommende nektet å godta denne avgjørelsen, ble han oppsagt.
21.De 15 ansatte, som er oppsagt, skal i uken avgjøre om de skal overta driften.
22.De 50 ansatte er oppsagt med øyeblikkelig virkning.
23.De ansatte er oppsagt med virkning fra 1. januar.
24.De ble oppsagt av menighetsrådet efter at han ble sykepermittert.
25.De ble oppsagt til tross for at de hadde lenger ansiennitet enn kolleger som har fått beholde jobben.
26.De som hadde ansvaret for driften av reaktoranlegget på Three Mile Island utenfor Harrisburg i Pennsylvania den gang det gikk galt, er forlengst blitt oppsagt.
27.De åtte sjåførene som ble oppsagt efter omfattende konflikter i København vil reise erstatningskrav som løper opp i flere millioner kroner.
28.Den oppsagte oljearbeideren hadde vært ansatt i firma Mapel Norge A / S i 3 1 / 2 år iår da han ble oppsagt.
29.Den sovjetiske teaterdirektør Jurij Ljubimov, som i årevis har kjempet mot censur og for avant gardeteateret, er blitt oppsagt fra sin stilling som direktør ved Iagankateateret i Moskva, meldte sovjetiske kilder igår.
30.Det skal imidlertid være 30 som står i fare for å bli oppsagt og 70 som mister tilbudet om videre oppfølging fra Arbeidsformidlingen.
Your last searches