Norwegian-Spanish translation of ordbok

Translation of the word ordbok from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ordbok in Spanish

ordbok
bøkernoun diccionario [m]
Synonyms for ordbok
Derived terms of ordbok
Examples with translation
Jeg har en ordbok.
Similar words

 
 

Wiki
En ordbok er en samling av ord fra ett eller flere språk. Den angir hvordan ordene staves, og gir gjerne definisjoner, bøyninger, uttalehjelp, eksempler på bruk og ordenes etymologi. Hvis det er en ordbok mellom ulike språk (flerspråklig ordbok), gir ordboken tilsvarende ord eller et forklarende uttrykk på det andre språket.

More examples
1.Nå hadde jo ikke denne" nyheten" blitt like løssalgsvennlig hvis noen i Dagbladet hadde tatt seg tid til å slå opp i en egnet ordbok for å skaffe seg rede på hva som egentlig ligger i begrepet valutareserver.
2.Holder vi samme tempo som hittil, kan råmanuskriptet til den nye norskfranske ordbok være ferdig engang i 1985.
3.Blant andre fremskritt som i Valeurs foredrag er nevnt under avsnittet" Faglig utvikling efter 1974", er NIFs brevkurs i risikoanalyse og den nå kjente" Ordbok i sikkerhet og risikoanalyse".
4.De engelske ordene han skrev på lappen til politiet, hadde han funnet i en ordbok.
5.Det begynte med at Stjepan Pistignjat, den gang 17 år gammel, satt i en fangeleir ved den beryktede" Blodveien" i NordNorge, og lærte seg norsk fra en liten tysknorsk ordbok.
6.Egil Utsi burde - ihvertfall i samiske kretser - med sin bok vekke like stor oppmerksomhet som det Karl Evang gjorde, da han i 1932 kom med første utgave av Norsk Medisinsk ordbok.
7.Johnsons store engelske ordbok, som utkom i 1755, er et monument over hans enorme flid og belesthet, en milepæl i engelsk leksikografi og samtidig et skattkammer av velformulerte og stundom høyst idiosynkratiske ordforklaringer.
8.Man forestille seg de arme oberster springe omkring med pistol i høyre og ordbok i venstre hånd.
9.Med bakgrunn i den nær sagt katastrofale mangelen på kommunikasjon som kan være et tilfelle i en slik situasjon, var det at Egil Utsi for femseks år siden startet opp arbeidet med en egen medisinsk ordbok på samisk.
10.Med bare ord kan man saktens skrive et leksikon, en ordbok eller en vaskeseddel, men ikke litteratur.
11.Noen polske ord hadde hun lært seg, og med polskengelsk ordbok i flittig bruk, ble det umiddelbar kontakt.
12.Også Stjepans lille ordbok fant veien inn i leiren på denne måten.
13.Ordbok medfølger.
14.Riksmålets ordliste ble solgt i store opplag, og det ble utgitt grammatikk, ettbinds og firebinds ordbok, basert på våre rikssprogs moderne norm.
15.Som takk for innsatsen fikk Willoch en nynorsk ordbok.
16.Så svært langt inne i dataalderen er vi vel ennå ikke kommet, men nyttig er likevel en norsk utgave av Websters New World Computer Ordbok med undertittelen" Fagleksikon".
17.Utstyrt med polskengelsk ordbok viser Marian Ware Jozef og Anna rundt i et velfylt amerikansk supermarked.
18.Vi kommer imidlertid godt overens og kommuniserer ved hjelp av medbragt ordbok, fakter og geberder.
19.Vi ville legge til en ordbok.
20.En vandrende ordbok i spesielle alminneligheter.
21.(Se Tsjekkisk Ordbok, Praha, 1978, s.
22.At det kan føre umulige steder hen å bruke en ordbok uten grunnkunnskaper i vedkommende sprog, burde i alle fall skolens filologer vite.
23.Barnet bevrer krevende med underleppen - du godeste - har han ordbok med seg, tro ?
24.Bildefremviseren oppå engelsk ordbok, tre leksika og leseboken vakler ustøtt mellom pultrekkene.
25.Ca. 40 000 oppslagsord teller spesialverket" Engelsknorsk militær ordbok" av Olav Ark.
26.Da Aftenpostens medarbeider kom for å intervjue Frankrikes nye ambassadør her i landet, Phillip Peltier, satt han og leste i Norges ledende avis, ved hjelp av ordbok.
27.Det amerikanske romprogrammets sprog er fylt av stadig nye begreper fra en gresk ordbok.
28.Det nærmeste vi er kommet er vel dr. Samuel Johnson og hans ordbok.
29.Efterhvert er det bare den tilsynelatende endeløse ordbok man hører om, og som Akademiets medlemmer, iført sine blåsorte uniformer med prangende grønne broderier, samles for å drøfte hver torsdag.
30.Forøvrig er det min mening at elevene bør ha en skikkelig ordbok også i norsk (slik som i fremmedsprog), og at den obligatoriske undervisningen i skriftlig sidemål bør avskaffes.
Your last searches