Norwegian-Spanish translation of overveiende

Translation of the word overveiende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overveiende in Spanish

overveiende
allmenn? predominantemente
Synonyms for overveiende
Similar words

 
 

More examples
1.En overveiende del av det som blir forsøkt sagt, fremtrer pinlig overtydelig.
2.For en alt overveiende del må en anta at dette dreier seg om reklame for utenlandske produkter.
3.Den overveiende lykkelige tiden i vårt liv var slutt.
4.Departementet regner med at den overveiende del av alle konsultasjoner og behandlinger vil skje hos avtalelegene hvor egenbetalingen er fast og omtrent slik vi har idag, sa han og fremholdt at det antall leger som ikke får avtale vil bli svært lite målt i årsverk.
5.Det er mitt generelle inntrykk at omleggingene i så måte ialt har hatt en overveiende positiv effekt, sa statsråd Gjertsen i et svar til Harald Synnes (kr.f.) som efterlyste de økonomiske og sosiale virkninger av de endringer på boligsektoren som har funnet sted.
6.Det er overveiende sannsynlig at fusjonen mellom Borregaard og A / S Sætre (kjeksfabrikken) vil gå i orden, sier Borregaards styreformann, administrerende direktør Ragnar Halvorsen, til Aftenposten.
7.Det er overveiende sannsynlig at sjøforklaring efter rakettangrepet vil bli holdt i Sandefjord, hvor rederiet har sin hovedbase.
8.Det er overveiende sannsynlig at vårt firma sier nei til den foreslåtte akkorden, opplyser disponent Øystein Fornes i Aktiv Trykk A / S til Aftenposten.
9.Det praktiske resultat er at den overveiende del av befolkningen og den overveiende del av andre ressurser befinner seg i syd, mens vi gjerne sikkerhetsmessig sett skulle ha hatt dem i nord.
10.Det ser for oss ut som om vi er ute i riktig tid på den alt overveiende del av de områder der vi arbeider.
11.Jeg konstaterer med glede at en overveiende del av de politiske partier er enige om at vi trenger mer informasjon om Europa.
12.La ikke denne min utfordring mot InvestaVesta Hygea bli oppfattet som kritikk mot aksjemarkedet og den virksomhet som foregår på Børsen og som for den alt overveiende del er positiv.
13.Sykdom er ikke noe entydig begrep, men undersøkelsene viser at fraværet i alt overveiende grad har et medisinsk innhold.
14.Advokatfullmektig Henning Øglænd i advokatfirmaet Strøm og Sandaker, som siden nyttår har arbeidet for å få til en frivillig ordning, sier til Aftenposten at dette strandet, til tross for at det var positiv respons fra den overveiende del av kreditorene.
15.Ambassadebygningen i den vestlige, og overveiende muslimske, bydelen sammenlignes med en mellomting mellom et fengsel og et fort.
16.At det eksisterer og vel så det, skyldes i overveiende grad Carl I. Hagen, etablert og veltalende" guru" for de mørkeblå.
17.Av og til må man bruke de mer overveiende venstre deler av hjernen, slik Pat Garrett gjorde.
18.Barnas fedre er alt overveiende amerikanske soldater i Vietnam.
19.Begge disse forhandlingene bør" europeiseres" snarest mulig med en europeisk forhandlingsleder, en amerikansk nestleder og med en blandet, men overveiende europeisk, delegasjon.
20.Begge viser at et overveiende flertall av elevene ønsker en valgfri sidemålsstil.
21.Begrunnelsen er at bladet ansees å oppfylle kravet om å ha et overveiende politisk innhold.
22.Bladet Dine Penger har ikke et overveiende politisk innhold, og kan derfor ikke fritas for moms, mener Det rådgivende utvalg for trykt skrift.
23.Bruk overveiende potetmos eller makaroni.
24.DET inntrykk vi hittil har av Holmliautbyggingen, må sies å være overveiende positivt.
25.Da det hersker en overveiende enighet om at vi fortsatt trenger de utenlandske selskaper på norsk kontinentalsokkel, må man spørre hva det tjener til å rive opp og bygge ned Mobils snart helnorske organisasjon som har fungert så utmerket ?
26.Danmark hadde frem til 1966 en mangelfull samling av moderne europeisk kunst, men i det året endret Louisiana sin linje fra en overveiende dansk til en internasjonal samling.
27.De arkeologiske museer går i overveiende grad inn for tilknytning til Kulturdepartementet, ikke Miljøverndepartementet, som Riksantivaren ville velge.
28.De drivende krefter bak den nylig avsluttede TVserie kalt" Krigstrusselen" er i overveiende grad imot NATOs atompolitikk og strategi.
29.De reaksjonene jeg har mottatt i denne dabatten er overveiende positive.
30.De uprioriterte fordringer det nå akkorderes om utgjør 70 millioner kroner, og den alt overveiende del av kreditorene har akseptert 25 prosent dekning.
Your last searches