Norwegian-Spanish translation of på den

Translation of the word på den from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på den in Spanish

på den
posisjonother sobre eso
Derived terms of på den
Similar words

 
 

More examples
1.... ikke blot i den nærværende tid, men også i en fjern fremtid stå som ubestikkelige vidner om Nationens liberalitet, aand og kunstsmag på den tid de ble til.
2.5.90 ? det står jeg over", sa EMvinner Thierry Vigneron og overlot til sin landsmann Pierre Quinon å prøve seg på den høyden.
3.Alternativene synes å være enten" eit klårt og mest mogeleg eintydig verdisyn som det hovedfundament skolen skal byggja på" eller å" tynna ut vårt eige verdigrunnlag til allmenn religiøse og allmennetiske levereglar for på den måten å gjera skulens verdigrunnlag mindre eksklusivt og mindre støytande for dei med eit anna syn".
4.Arbeiderpartiet bygger sin politikk på den demokratiske sosialismen.
5.At disse artige påfunn fra en bedrestilt gruppe intellektuelle i Italia og noen miljøer ellers skulle være et alternativ til på den ene side seriøs design, på den annen side det kunstneriske uttrykket i mange former, det må båre avfeies som useriøst.
6.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den andre side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti," skriver Aftenposten på lederplass 13 / 6.
7.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den annen side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti.
8.Barndom" er skrevet i dialogs form og blir for tiden spilt på teatret i Paris, nærmere bestemt på den lille scenen til RenaultBarraultkompaniet på ChampsElysees.
9.Blodig sommer" er den bloddryppende norske tittel på denne psykologiske thriller fra Frankrike, den stammer egentlig fra en kriminalroman av Sebastien Japrisot.
10.Boykottlekene" i Moskva samme sommer kom på den nette sum av 5,95 millioner dollar - ny olympisk rekord.
11.De afrikanske land vet at det er selve raseundertrykkerregimets eksistens i SydAfrika som er hovedårsaken til spenningen på den sydlige del," skriver avisen.
12.De fleste lesere stifter bekjentskap med sin ferske avis ved å begynne å lese informasjonene om hendelsene i vårt lands liv og på den internasjonale arena.
13.Den store forskjellen på OBOS og andre store boliglag på den ene siden og de mange, mange små på den andre er at de førstnevnte har vaktmester.
14.Der hvor det er mulig, bør en i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn elevene hører til.
15.Der hvor det er mulig, bør en likevel i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi en gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn eleven hører til.
16.Det charmerende, lille uhyret," som Francois Mauriac kalte henne, virker hverken mer ansvarlig eller voksen enn dengang hun og hennes ytterst svingende omgangskrets ble selve symbolet på den unge, livstrette luksusgenerasjon.
17.Det er et selvlensende prinsipp som bygger på den enkle fysiske loven om at underskudd er tyngre enn overskudd.
18.Det kan hende at vi får århundrets chanse til å skape et egenartet undervisnings og underholdningstilbud på den over hundre år gamle verneverdige stasjonen ved fjorden, og bevare et jernbanemiljø med sitt mulige undervisningspotensial på det tekniske område.
19.Det politiske Hollywood" meldte ikke bare om splittelsen, men var med på den.
20.Det ville være rimelig om Norge, som har høstet så mye av Antarktis rikdommer, også var med på den forskning som kan føre til en sunn økologisk politikk i disse områdene".
21.Dette sto å lese på den halve krakken ordfører Albert Nordengen tirsdag fikk overrakt av elever fra Elvebakken og Holtet videregående skoler.
22.Dyp og inderlig skuffelse på den ene siden, svimlende glede på den andre, og et stort spekter av følelser imellom.
23.Dødskysset" viser en tre og en halv meter lang Phytonslange i ferd med å" kysse" en av hennes dukker, og det var faktisk ingen ringere enn Petruschka selv som holdt styr på den sprell levende slangen under fotograferingen !
24.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
25.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
26.For et parti som tradisjonelt har vært regnet som å høre hjemme på den ikkesosialistiske siden av norsk politikk, kan det koste stemmer å flytte over på den andre siden.
27.For på denne skolen her, er det trygt og godt å vær - den leveeer !
28.Forholdet til SovjetUnionen må baseres på den kjølige realisme som vet at ord som vennskap eller naboskap ikke eksisterer i den maktpolitikk som dyrkes i Kreml. her er det bare tale om den sterkestes rett.
29.Fra liv til liv, fra inkarnasjon til inkarnasjon, uavvendelig og alltid fåfengt, begir alle vesener seg ut på den samme vandringen om og om igjen, og blir nådeløst knust av smerte og død.
30.Fredag" for eksempel, er spekket med artige jordnære detaljer om livet på den øde øya.
Your last searches