Norwegian-Spanish translation of på en eller annen måte

Translation of the word på en eller annen måte from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på en eller annen måte in Spanish

på en eller annen måte
allmenn? de un modo u otro

 
 

More examples
1.Den eller de som står bak falsk neriet, må likevel antas å ha forutsatt eller trodd å kunne reise penger på sjekkene på en eller annen måte.
2.Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at" hovedtyngden av lærerne" skal være bekjennende kristne (slik Hauglin foreslo) eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
3.Godspell" beskjeftiger seg med stoff som ethvert menneske på en eller annen måte kommer i kontakt med, likevel makter det ikke å fylle en liten teatersalong !
4.A Symphony on Ice" har sagt ja til å komme, og selv om det ennå gjenstår en del usikkerhetsmomenter skal vi på en eller annen måte få dette til, sier direktør Terje StrømOlsen i Oslo Konsertdireksjon.
5.Alle klasser har nok en kråkegutt, sier han, - et barn som på en eller annen måte skiller seg ut, en som blir sett ned på.
6.Allerede den første uken efter hjemkomsten traff jeg flere kjente som på en eller annen måte var rammet eller berørt av" katastrofer" i sitt nærmiljø, det dreide seg i første rekke om skilsmisser, narkotikamisbruk og alkoholmisbruk.
7.Det faktum at det knapt finnes en familie i Århusdistriktet som ikke på en eller annen måte er involvert i festuken, er bevis godt nok på at hele byens befolkning føler seg tilgodesett - og stolt, mener Hoeck.
8.Det har vært antydet at sjalusi på en eller annen måte kan være årsaken til at de to pikene ble utsatt for mishandlingen.
9.Det viser seg nemlig at mange av dem som tar livet av seg, på en eller annen måte har vært i kontakt med hjelpeapparatet og gitt signaler om at de ville gjøre det slutt.
10.Folk vil frykte at de på en eller annen måte vil få problemer i fremtiden - at de vil bli nektet pass, eller når det gjelder pensjonister, at de vil bli fratatt sine rasjoneringskort.
11.Hele bidragsordningen er i støpeskjeen, og vi har skrevet til Norske Kommuners Sentralforbund at dette er et problem som må løses på en eller annen måte, sier utredningskonsulent Knut Schage i Justisdepartementet til Aftenposten.
12.Idag lar det seg neppe gjøre å finne en innbygger som ikke på en eller annen måte deltar i en masseorganisasjon, sa Mengistu selv i en tale nylig.
13.Jeg tror at grunnen til at alle som så det ble engasjert på en eller annen måte, er at det er helt hverdagslige problemer som blir tatt opp til debatt.
14.Jeg var helt ferdig på de siste 2,5 kilometerne, men jeg måtte jo se å komme meg til mål på en eller annen måte.
15.Mer enn 50 elever har på en eller annen måte vært med på å drive frem denne revyen.
16.Og der er ikke den gale mann som hiver seg som et villdyr ut av buskene, som utgjør den største voldtektstruselen, men den mannen hun på en eller annen måte har hatt kontakt med, sier hun.
17.Overlege Nygård viste til at tiltalte selv hadde forklaet at han var farlig når lysten eller trangen kom over ham, og at han ikke kunne stoppe sin handling såsant han ikke ble hindret på en eller annen måte.
18.På en eller annen måte har en av de innsatte klart å få med seg en tannbørste og en plastkniv inn i cellen, sier politimester Solem.
19.På en eller annen måte har en av de innsatte klart å få med seg en tannbørste og en plastkniv inn i cellen.
20.På en eller annen måte har jeg alltid hatt innvandrere rundt meg.
21.På en eller annen måte klarer han å irritere alle mennesker.
22.Staten må yde mer på en eller annen måte, uten at det får preg av subsidier, sier Finn Enger.
23.Til neste år spørs det om ikke realfag må lukkes på en eller annen måte, mener dekanus.
24.Vi har såpass store problemer med friksjon i gulvbelegget i idrettshallen at vi på en eller annen måte må skifte det ut.
25.29åringen er siktet for selve innbruddet og tyveriet, men vi utelukker ikke at flere personer kan ha deltatt aktivt på en eller annen måte.
26.53 prosent av bedriftene som var med i undersøkelsen, har på en eller annen måte forberedt seg på å ta teknologien i bruk.
27.60 prosent av befolkningen på Romsås benytter senteret på en eller annen måte i 198384.
28.Aano mener Norge på en eller annen måte bør være tilstede i MellomAmerika, og kan tenke seg opprettelse av en ambassade i Costa Rica.
29.Aktor mener også at det var tiltalte som på en eller annen måte hadde tilført henne sovemedisin.
30.Alkohol er på en eller annen måte innblandet i de fleste voldssaker.
Your last searches