Norwegian-Spanish translation of på sjøen

Translation of the word på sjøen from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på sjøen in Spanish

på sjøen
allmennother a flote, flotando
Similar words

 
 

More examples
1.Hei, Jens, så du er på sjøen du også", eller noe lignende, som mange motorbåtførere later til å tro.
2.Kast snøret og boksen på sjøen, ellers så trekkern deg til havs !
3.Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem, gående på sjøen.
4.Det er viktig å kunne de 10 brettseilingsreglene, være klar over at det finnes annen både nytte og fritidstrafikk på sjøen, og drive med litt annen form for trening ved siden av brettseilingen.
5.Det er viktig å møte folk der hvor de er, og ferieNorge er i stor grad å finne på sjøen.
6.En god del av aksjonene skyldes at folk ikke er flinke nok til å melde fra om når de komer hjem, enten det dreier seg om en tur på fjellet eller båttur på sjøen, sier redningsleder Sigurd Torp ved Hovedredningssentralen på Sola.
7.Helst ville han dradd til Karmøy og kommet seg ut på sjøen, eller gått i fjellet.
8.Internasjonalt reguleres transport på vei av ADRbestemmelsene, på jernbane av RID, i luften av IATA, og på sjøen av AMDGbestemmelsene.
9.Jeg hadde aldri trodd det kunne være så fint langt ute på sjøen !
10.Men altfor mange av motorbåteierne kan for lite om sjømannskap og ferdsel på sjøen, hevder seilerne, og svært mye tyder nok på at de er inne på noe.
11.Men uansett type av farkost så gir det frie livet på sjøen fantastisk mye, og lærer båtfolket seg efterhvert til å ta tilstrekkelig hensyn både til hverandre og til områdene de ferdes i, kan vi forhåpentlig lenge ennå slippe for mange lovmessige reguleringer og andre hemmende forordninger, sier NissenLie.
12.Og skal man være sånn noenlunde sikker på å ha hele herligheten for seg selv, så er det bare å dra til sjøs i julen, eller kanskje enda bedre i påsken, humrer redaktøren som har sin egen båt på sjøen året rundt.
13.Vi må få frem en klar målsetning for sikkerhetsarbeidet på sjøen.
14.Vi skal være hårdbarkede efter tre måneder på sjøen, sier Tor Stokke, som nyder å bli" pyntet" på.
15.13. og 14. juni vil inntil 330 kubikkmeter råolje bli pumpet på sjøen sydøst for Friggfeltet.
16.Altfor mange omkommer på sjøen, og altfor mange båter går tapt.
17.Artig er det i hvert fall å registrere at stadig flere oppdager hvor fint det kan være på sjøen i høstmånedene.
18.At livet på sjøen også kan by på styggvær og blåst som krever skikkelig sjømannskap, får vi for ordens skyld minne om.
19.Bare tre minutter efter at alarmen gikk, var livbåtene på sjøen, senere kom iranske helikoptere til og bragte de 24 sjøfolkene i land.
20.Bergen (NTB) Sjøvettutvalget for Bergen og Hordaland satte søndag i scene landets hittil største sjøvettkampanje i Bergen, der mellom 15. 000 og 20 000 mennesker ble informert om hvordan de skal te seg på sjøen, nå da badesesongen er like rundt hjørnet.
21.Da båten var midt på sjøen, sveipet plutselig en lyskaster over vannet.
22.Da hun kom til bevissthet, lå hun bundet på hender og føtter i Odds båt utpå sjøen.
23.Da kvelden kom efter Ddagen - den lengste dagen, er den blitt kalt - var det klart at ingen av styrkene var blitt kastet på sjøen igjen.
24.Da tyskerne ikke klarte å kaste invasjonstroppene på sjøen igjen, var det klart også for tyske generaler at invasjonen ville lykkes.
25.De myke trafikantene på sjøen er det foreløbig funnet liten plass til i lover og regler, og jeg har lyst til å hitsette et maritimt hjertesukk fra en mann som driver med noe så fornuftig, men akk så sjeldent, som å ro.
26.De vil selvsagt fortsatt være i drift ; intet er som praksis på sjøen, sier man i Marinen.
27.De øvrige fem tanzanianerne og to kenyanerne som ble kastet på sjøen fra" Garyfalia" regnes nå som omkommet.
28.Den døde skrotten hadde han hevet på sjøen igjen.
29.Den ny politibåten vil stå utrykningsklar hele døgnet for å knipe fartssyndere på sjøen, melder Østlandets Blad.
30.Den sikreste måten er selvsagt å drikke mindre, men det finnes også andre måter å redusere en slik risiko på, som f.eks. å bruke flytevest når en er på sjøen og muligheten til å bli alkoholpåvirket er tilstede.
Your last searches