Norwegian-Spanish translation of påstått

Translation of the word påstått from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påstått in Spanish

påstått
allmennadjective supuesto, presunto, pretendido, aparente
Synonyms for påstått
Similar words

 
 

More examples
1.Forargelsens hus" visavis Lakkegaten skole - påstått verneverdig, men aldri oppført på byantikvarens bevaringsliste - brant ned mens brannmannskapene mest konsentrerte seg om å hindre flammene i å nå nabobygningene.
2.Men det er all grunn til å være på vakt når en professor i juss er ute med sine terrengbeskrivelser og forslag til tiltak mot påstått utglidning.
3.Nei, Aftenposten har ikke påstått det.
4.Utgangspunktet for regjeringen var jo at årevis med påstått sosialistisk vanstyre skulle rettes opp.
5.Det blir påstått at det skal være en forskjell, men jeg har ikke merket noe til det.
6.Det er fri fantasi og grunnløse spekulasjoner når det igår ble påstått i media at maktkamp skulle være årsaken til at Hans B. Skaset ble" fjernet" som NIFs representant i styringsgruppen for det nye TV2 som idretten har engasjert seg i.
7.For mange av bedriftslederne i Oslo og Akershus virker det nesten latterlig når mange av regionens politikere så ensidig er opptatt av påstått stor arbeidsledighet i Osloområdet.
8.Hva med påstått ubalanserte eller subjektive overtramp ?
9.Hvor får pressen sine informasjoner om påstått skattesnyteri fra, spurte formannen i Norsk Skattebetalerforening, advokat Anne Berit Kvisli Østmoe, på et seminar om skattebetalernes rettssikkerhet onsdag.
10.Jeg har alltid påstått at han er verdens beste gutt, sa mamma Irene Tangstad da Europas beste tungvektsbokser kom til Fornebu igår.
11.Norsk samtidsarkitektur er ikke så ille som det gjerne blir påstått.
12.Ved å fremstå med en påstått plettfri integritet har Sovjetlederne fått vestlig tvil til å fremstå som ren militarisme, hevder han.
13.Administrerende direktør i Aker, Karl Glad, gikk onsdag meget kraftig ut mot den" kjøpe seg sysselsettings"politikk som det blir påstått at utenlandske selskaper nå driver i Nordsjøen.
14.Aftonbladet har f.eks. påstått at sovjetiske lastebilsjåfører skulle være forkledde stridsvognsoldater som studerer det svenske veinettet, heter det.
15.Aktor hadde i forhørsretten påstått en straff på 90 dagers betinget fengsel for begge.
16.Altfor lenge har det vært slik at statlige og private nøkkelbedrifter nærmest kunne få statsstøtte efter krav og påstått behov.
17.Antagelsen om påstått spionasje blir også møtt med taushet.
18.Arne Treholt har i avhør med politiet påstått at han har et barn med en tsjekkoslovakisk kvinne.
19.Avskriftene av Dagsrevyens totale dekning av gråsoneavtalen burde efter mitt skjønn kunne berolige dem som har påstått at vår dekning har vært manipulert fra et visst hold.
20.Bankforeningen har riktignok ikke påstått at en rentesenkning ikke er nødvendig, bare påpekt at dokumentasjonen ikke er god nok.
21.Blir det påstått.
22.Buskerud fylkeskommune har politianmeldt Den Norske Turistforening for påstått ulovlig persontransport fra Oslo til Fagernes og Gjendesheim.
23.Byråsjef Erik Knutstad i Utenriksdepartementet, som i en årrekke har påstått seg overvåket av såvel norske som utenlandske hemmelige tjenester, ba for få uker siden om Arne Treholts bistand til å bli kvitt overvåkerne.
24.Byråsjef Erik Knutstad i Utenriksdepartementet, som i en årrekke har påstått seg overvåket av såvel norske som utenlandske hemmelige tjenester ba for få uker siden som utenlandske hemmelige tjenester, ba for få uker siden om Arne Treholts bistand til å bli kvitt overvåkerne.
25.DUKkoordinator Berit Karseth sier til Aftenposten at det går mange rykter, men man har aldri fått fremlagt tallmateriale over påstått misbruk.
26.Da var antall meldinger på omtrent samme nivå som nå uten at det dengang ble påstått at bjørnen var forsvunnet, noe som heller ikke er tilfelle i 1980årene.
27.De fire Osloavisene Aftenposten, Dagbladet, Nationen og VG var alle omtrent like sterke kandidater til prisen på grunn av sin påstått tilfeldige og lite positive behandling av samtidslyrikken.
28.De har åpenbart påstått at de opprinnelig ikke hadde planlagt å drepe Popieluszko, men at de" ville jage ham en skrekk i livet".
29.Den andre saken har å gjøre med påstått feil ved en skulderoperasjon og den tredje ankesak angår en tidligere pasient ved Lier sykehus.
30.Den som så lykkelig kan bekrefte det også andre meningsberettigede har påstått, er EijaElina Bergholm, ikke bare dette stykkes regissør, men en av de mer kjente finske teaterskapere idag.
Your last searches