Norwegian-Spanish translation of par

Translation of the word par from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

par in Spanish

par
allmennnoun par [m]
  sport - golfnoun par [m]
  folknoun dúo [m], pareja [f]
  kvantitetnoun pareja [f]
Synonyms for par
Derived terms of par
ektepar, antipartikkel, apartheid, synonympreparat, apparat, apparatur, arbeiderparti, arbeidsbesparende, avspark, bespare, spare noen for detaljene, spare seg bryet, oppsparinger, cocktailparty, departement, departements-, sparekonto, dobbelparkere, dobbelparkering, dykkerapparat, elektrisk apparat, få sparken, filtreringsapparat, finansdepartement, flyparade, forstørrelsesapparat, firkantet parentes, gepard, gift par, hoppe paradis, hopspart, høreapparat, hos begge parter, husholdningsapparater, igangsparkende, innsette i parentes, samtalepartner, ikke reparerbart, kassaapparat, komparativ
kopparr, kopparret, kråkespark, ladningsapparat, leopard, leopardhunn, matfordøyelsesapparat, mellom departementene, mulig å reparere, motpart, ugift par, upartisk, upartiskhet, overdriven sparsom, par-, par excellense, pare, parabel, parade, paradigme, paradigmatisk, paradis, paradisfugl, paradisisk, paradoks, paradoksal, paradoksalt, parafere, parafin, parafrase, parafrasere, Paraguay, paraguayere, paraguayansk, parakitt, parallell, parallell linje, parallellsirkel, parallellisme, parallellogram, paralysere, parameter, paranoia, paranoid, paranoiker, paranormal, parapet, paraplegi, paraplegisk, paraply, paraply-, paraplystativ, parapsykologi, parasitt, parasittere, parasittere på, parasitterende, parasittisk, parasittisme, parasoll, paratyfus, parbladet, pardon, parentes, parentesisk, parere, parfyme, parfymeri, parhus, paria, Paris, pariser, pariserhjul, parisisk, parisisk kvinne, paritet, pariverdi, park, parkas, parkere, parkere dobbelt, parkering, parkeringsautomat, parkeringslapp, parkeringslys, parkeringsplass, parkett, Parkinsons sykdom, parkometer, parlament, parlamentariker, parlamentarisk, parlamentsmedlem, parmesan, parmesanost, parodi, parodiere, parole, paroksysme, partenogens, parti, partiånd, partisipp, partisippiel, partielt, partigruppe, partikkel, partipris, partisan, partisinne, partisk, partiskhet, partitiv, partitoppen, partitur, partner, parveny, perfektum partisipp, parykk, preparat, presens partisipp, rengjøringsapparat, reparasjon, reparatør, reparere, reparere og utstyre, reparert, reparerende, reparerbar, respirasjonsapparat, rimet versepar, sarsaparill, sette i parentes, separabel, separat, separasjon, separatisme, separatist, separator, separere, skjøteapparat, skatteparadis, smøreapparat, sparkel, sparkle, spar, spare, spare på, sparebank, sparegris, spark, sparke, sparkebukse, sparkesykkel, sparre, sparring, asparges, sparsom, sparsomhet, sparsomt, spartan, spartansk, stedfortredende departementssjef, steinparti, steriliseringsapparat, straffespark, sulfapreparat, svakere part, svakere partner, soppartet, ta parti, tidsbesparende, transparent, trykkluftapparat, to par, toparti-, tvistende part, Utenriksdepartementet, være sparsom, hælsparke, komparere, paradere, parafinere, paragrafere, parallellforskyve, parallellføre, parallellisere, parfymere, parlamentere, parlere, parsellere, partisipere, preparere, utparsellere, utspare, bakpart, besparelse, blusebesparer, brannslokningsapparat, brudepar, departemental, desinfeksjonsapparat, fjernsynsapparat, forretningspartner, fotoapparat, fra Paraguay, fødeapparat, gjenpart, halv bakpart, kasseapparat, kyberpark, parabol, parabol-, parabolantenne, parabolsk, paradigma, parfymert, pari, parkeringshus, paroksysmal, parre, parre seg, parsell, part, partere, partimøte, partitilhenger, parvis, preparere med jod, prosederende part, radioapparat, repartisjonering, samarbeidspartner, separert, slokingsapparat, sparepenger, sparing, sparke løs, sparsommelig, sparsommelighet, storpart, sveiseapparat, telleapparat, tilhenger av et parti, utrøykingsapparat, vareparti, varmeapparat, vognpark, være sparsommelig, spare kostnader, sparken, parallellport, paradigmeskifte, aparte, preparert, gi sparken, sparket, parate, paragraf, måleapparat, besparende, parentetisk, parlør, livspartner, brorpart, mesteparten, til reparasjon, livspartnere, partnere, ikke halvparten, et par, sparsomme, parallelle, parapsykisk, finansdepartementet, parodiert, opparbeidet, parkhus, parallelt, politiapparat
Anagrams of par

rap

Similar words

 
 

Wiki
Par eller PAR kan referere til: - Par, Cornwall, en by i Cornwall, England. - Par, et uttrykk i golfsporten. - .par , en filtype - Fotosyntetisk aktiv stråling, Photosynthetically active radiation - Precision Approach Radar, et militært instrument.

More examples
1.Botta" Skaare åpnet Friskforsvaret faretruende et par ganger, og da gjestene ble rammet av sin første utvisning var det liksom klart for hull i ballongen.
2.Der gives neppe nogen blandt vort Lands fremtrædende Personligheder, hvor langt vi end gaar tilbage, der har været Mytedigtningen eller tillavningen saa hjemfalden som Henrik W. Et par slike legender dukker opp, igjen og igjen, også i våre dager.
3.Det er Morten Sæther som sier dette et par dager før lagtempolaget skal i aksjon i de olympiske leker.
4.Det er velkjent at alkoholi keres seksualliv er meget vanskelig, ikke minst ved stadig avvisning fra deres kones side", alkoholikere har koner, et par små sproglige" padder" hopper altså rundt her og der.
5.Det er viktige opplysninger som at forholdene har bedret seg ved Sosialsentralen de siste par årene...
6.Direktøren i Norske Kommuners Sentralforbund berettet til Ap.organet at" den vanskelige økonomiske situasjon har bygd seg opp over flere år, men det er først de par siste åra den er blitt krisebetont".
7.Diver down" (1982) bragte tilbake energien og oppfinnsomheten fra Van Halen, og igjen trakk gruppen et par gamle klassikere (" Oh pretty woman" og" Dancing in the street") som de gav sitt umiskjennelige preg.
8.Ein Deutsches Requiem" er noe av det beste Brahms har skrevet, ett av hans hovedverk, faktisk det som ga ham bekreftelse på at han kunne skrive musikk i det helt store format, han var jo bare et par ord og tredve år gammel da han komponerte det.
9.Elskende par i bølger"," Mot skogen" og" De ensomme".
10.En av vår tids store" mente uten blygsel Dagens Nyheters musikkanmelder efter at Bækkeklund hadde presentert tre generasjoner norsk musikk i Stockholm for et par uker siden.
11.En tro for livet" blir på et par hundre sider og vil henvende seg til alle som er ute efter nettopp en katekese, en pedagogisk tilrettelagt lærefremstilling av den kristne tro.
12.Et par dager efter var Gerhardsen tilstede da nitti kister ble gravlagt.
13.Et par steder er det også tydelige understrekninger av denne sentens sannhetsinnhold.
14.Gå og kos dere og bad, så skal vi prøve å få trafikksjefens folk på bedre tanker," sa politimannen til et par feilparkerere.
15.Holtet" skal efter planen stå ferdig om et par år.
16.Hvordan kan en stortingsrepresentant ta med seg hjem fra Østen varer til en verdi av 17 000 kroner og så tro at alt er i orden hvis han betaler toll for et par flasker rødvin ?
17.I" POESI 2" fornemmer man at det ikke er en tallrik redaksjonskomite som står bak, men et par driftige og glødende enkeltmennesker som sikkert har gått gjennom ild og vann for å få til dette.
18.I sparsom belysning - et par spotlights høyt opp under vognhallens tak - blir vi konfrontert med en gulpende begravelses agent, en feig kabaretdirektør, en lystig oberst og mange, mange flere.
19.Jeg trives godt i denne jobben også, men jeg begynner efterhvert å bli rastløs og har lyst til å jobbe mer direkte med fotball igjen", sier Green, som var i kontakt med et par norske klubber efter at kontrakten med Bryne opphørte, men på den tiden valgte han å prioritere familien og sin sønns utdannelse i England.
20.Kodenavnet Kyril" er en thriller med spioner og agenter som hovedpersoner, iflettet glimt inn bak Kremls murer der forfatteren forsøker å skape menneskelige figurer av et par topppolitikere.
21.Lørdagsnattens klare melding kom fra Sigurd Dæhli, som et par timers tid hadde NMgullet i nattorientering i lommen.
22.Offshore Supply" har i de siste par år leiet lokaler i Informasenteret utenfor Sandvika.
23.Par i hjerter"damen er enda vakrere i virkeligheten enn på TV, og hos Laroche skal hun ihvertfall få det hun trenger for å bli ytterligere bemerket over dammen.
24.Psykiatrien i eutanasiens malstrøm", et annet og nyere verk er Ernst Klees" Euthanasie im NSStaat" - mest kjent er likevel kanskje et par skrifter utgitt av PsychiatrieVerlag i Rehburg.
25.Redningen" for alle som ikke klarer å kaste seg på trikken i løpet av et par sekunder er nemlig" Barnevognknappen".
26.Sla"pp fångarna loss, det är vår," sa Tage Danielsson for noen år siden. ordene faller en usøkt i tankene, for der ute stuper et par tiåringer kråke på den svartsvidde plenen.
27.Stenene" fra mantelen kan være presset opp til jordoverflaten på bare et par døgn, kanskje noen timer.
28.SveNo Marina" i ruten StrömstadLangesund gikk inatt i opplag i Strömstad for et par ukers tid.
29.Så tidlig oppe, på en søndag ?" spurte hun et par briter.
30.Til frokost ser jeg gjennom to aviser - et par timer senere ytterligere to eller tre.
Your last searches
par