Norwegian-Spanish translation of parafin

Translation of the word parafin from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

parafin in Spanish

parafin
kjeminoun parafina [f]
Similar words

 
 

Wiki
Parafin er en fargeløs væske bestående av hydrokarboner som vanligvis utvinnes fra råolje. Parafin har kokepunkter fra ca 150°C til ca 250°C, og har en tetthet (egenvekt) på ca 0,80 kg/l. Kjemisk består parafin av hydrokarboner med mellom 12 og 15 karbonatomer.

More examples
1.Daniel Duppskoprogrammene innleder med en regle om bensin og parafin...
2.Autodiesel, parafin og andre lettere produkter går ned med seks øre literen inklusive moms, akkurat som bensinen, mens fyringsolje I og II går ned 8,4 øre literen inklusive moms.
3.Batterier, gassbokser, parafin og lommelykter blir også ordnet gjennom en bekjent i gaten.
4.Både Shell og Fina setter samtidig opp prisene på andre oljeprodukter som autodiesel, lette fyringsoljer og parafin.
5.De har ikke råd til å gå over til parafin eller gass som energikilde.
6.De som har mottatt olje, parafin og diesel har hatt et betydelig skjult inntektstillegg som det ikke er betalt skatt av.
7.Derimot kan det være et effektivt hjelpetiltak å støtte opp om reduksjon i husdyrhold, koblet til bedre beitepraksis og husdyravl, eller til subsidiering av parafin og alternativ sysselsetting for å lette presset på vegetasjonen.
8.Det er mange gårder som idag bruker mye mer parafin enn det som trengs, på grunn av dårlig justerte fyringsanlegg.
9.Det hugges ned for fote for å skaffe energi nå når parafin til primus og oljelampe er blitt for kostbar.
10.Dette var et rom Turi hadde latt innrede i den gamle låven, til oppbevaring av bensin og propan og parafin og verktøy og garn og motoren til jollen og mye annet.
11.Efterhvert som elektrisitet, parafin og olje har overtatt hovedrollen som fyringsmidler, er kunnskapene om vedfyring nærmest gått i glemmeboken.
12.En kvinne faller om i sjokk efter at hun har fortalt om mannen og broren og to naboer som ble dynket med parafin og brent levende.
13.Energikilden for disse" goder" kan være parafin, dieselolje eller gass.
14.Et hus på Bekkelagshøgda i Oslo ble dynket med parafin og forsøkt satt fyr på natt til søndag.
15.For her begynner kjempeanlegget under Ekebergåsen, der alle oljeselskapene har sine lagre for olje, parafin og bensin.
16.For sterk vind eller bruk av bensin og parafin gjør at man lett mister kontrollen over bålet.
17.Forbruket av parafin viser sterk stigning, og det samme gjør elforbruket.
18.Fra tidlig om morgenen har de sittet i kø utenfor en bensinstasjon som plutselig har fått nye forsyninger av parafin.
19.Først innom en forretning nederst i Karl Johan for å kjøpe parafin, så til en sportsforretning i Storgaten for å kjøpe primusen.
20.Han tenner lampen, en Telchows reflektor for gass, parafin eller sprit, den første spesiallagede belysning for tannleger.
21.I den senere tid er det kommet på markedet en ny type lamper med åpne vekebrennere for flytende brensel - parafin eller grilltennvæske.
22.Leveransene har i hovedsak bestått av fyringsolje, men det er også levert parafin og diesel.
23.Mang en gardin brandt opp når det skulle fyres med olje eller parafin.
24.Mange foretrekker derfor å fordele energikildene slik : gass til koking, parafin eller dieselolje til oppvarming, drift av kjøleskap eller kjøleboks ved strøm fra generatorladet batteri eller solcellebatteri, og utnyttelse av ekshaustvarme til varmtvann, f.eks. til dusj.
25.Mat fordeles til distrikter som ligger høyden en dagsmarsj ellet to fra vekstområdet, feilernæring er sjokkerende omfattende (i sentrale deler av Tanzania har 60% av befolkningen kliniske symptomer på struma efter at havsaltet er blitt borte) og mødre er villige til å betale ti daglønner eller kr. 100,for en liter parafin som kan lyse opp hytten under sykdom.
26.Odd Furøy i den store rollen som forfatter uten overbevisninger, men med parafin og dødsdrift, hadde tyngde, humor, lede og ekte patos i sin fremstilling som det utvalgte brennoffer.
27.Og i havebitene våre bruker vi opp fyrstikkesker i hopetall, parafin og hverdagshumøret på å sende havejorden til himmels i usle røykdotter.
28.Presset av sine store firmakunder har samtlige oljeselskaper forsøkt å skjule at de har levert fyringsolje, diesel og parafin til privatpersoner for firmaets regning.
29.Prisene på andre oljeprodukter - som diesel, parafin og fyringsoljer - ventes oppjustert samtidig med bensinprisene.
30.Samtlige oljeselskaper i landet ble innkalt til skattedirektøren efter at skattemyndighetene har avslørt ca. 5000 ulovlige tilfeller av privaltleveranser av fyringsolje, diesel og parafin til personer i ledende stillinger i en rekke firmaer.
Your last searches