Norwegian-Spanish translation of paranoia

Translation of the word paranoia from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

paranoia in Spanish

paranoia
psykiatrinoun paranoia [f]
Similar words

 
 

Wiki
Paranoia betegner en forstyrret tankegang hvor oppfattelsen av omgivelsene ikke samsvarer med realitetene. En paranoid person tolker gjerne tilfeldige og ofte uvesentlige hendelser i sin omverden inn i en opplevd sammenheng, noe som kan føre til feilslutninger om egen persons betydning eller andres hensikter. Paranoia kan inngå i symptombildet ved schizofreni.

More examples
1.Hele denne saken viser hvilket dobbeltkommuniserende paranoia enhver er underlagt i stormaktsspillet.Fastlåst i dets kommunikasjonsnett og lammet i våre kommunikasjoner.
2.Vi lever på folks paranoia, på deres redsel for å bli avlyttet og overvåket, sier han.
3.Dermed er vi over på det psykologiske plan, som vel ikke ble helt integrert på det handlingslogiske plan. ut fra et spenningssynspunkt var tilfellet av paranoia erotica hos den utførende morder ikke særlig interessant eller betydningsfullt, men det var til gjengjeld påvisningen av at vi gjerne ikke er så uvillige til å se bort fra et rettferdighetskrav om det går på vår bekvemmelighet løs, og - ganske spesielt - hvordan frykt og mangel på tillit ødelegger de menneskelige forbindelseslinjer, presis som sjalusien gjør det.
4.Det er på tide at populærfeministene opphører med å spre mistenksomhet og paranoia blant kvinnene og begynner å ta ansvar for den menings og holdningsproduksjonen de selv driver.
5.Fremmedpolitiet ville selv definere lovverket med en" profesjonell paranoia".
6.I de forskjellige fora møter man forskjellige former for forbitrelse og forbenelse, og ofte er det som om de avspeiler hverandre som herandres paranoia.
7.Kaj Skagendebatten brakte vår paranoia frem.
8.Men Treholtsaken har nettopp brakt isfjellet frem i oss alle, vår felles paranoia og dog så forskjellige utgaver av dobbeltmenneskelighet, alt etter hvilke ideer vi usynlig har forpliktet oss overfor.
9.Nei, det uhyggelige ved Treholtsaken er det isfjell av paranoia som den plutselig avdekker som en sammensvergelse midt inne i oss selv, i vår egen bevissthet.
10.PARANOIA, paranoia, kalte han oss fordi vi hoppet til når vi så en uniform.
11.Den Juklerødske paranoia er en uhyre interessant og komplisert psykotisk tilstand.
12.Den spesifikke diagnose" Paranoia Kverulantoria" var et internasjonalt velkjent psykiatrisk begrep.
13.Dette ble løst innen fiskologien ved at man beskrev fenomenene og satte navn på dem, såsom" traumer, hallusinasjoner, paranoia", etc.
14.I tillegg til hans kverulantparanoia finnes et sterkt element av en såkalt profetparanoia eller religiøs paranoia, sa overlege Bård Brekke ved Gaustad sykehus da han vitnet i Juklerødsaken torsdag formiddag.
15.Retterstøl karakteriserte denne type paranoia som en sjelden form for psykose.
16.Rock i alle former på gulvet, og ungdommer som holder i hverandre, selv om diskoflimmeret skifter og blinker som lyskryss med paranoia.
17.Sovjet er i en geriatrisk lederkrise, og vi kan håpe på at en ny generasjon sovjetledere som ikke er påført paranoia under Stalins terror og krigen, vil være lettere å samarbeide med.
Your last searches