Norwegian-Spanish translation of personlig pronomen

Translation of the word personlig pronomen from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

personlig pronomen in Spanish

personlig pronomen
lingvistikknoun pronombre personal [m]

 
 

More examples
1.Ingen forsto hva jeg mente med å ramme inn et ganske alminnelig personlig pronomen skrevet med blyant.
2.Publikum henviser til hans utallige selvportretter, som han gjerne stiller ut, og til hans bilde" Jeg", et ganske alminnelig håndskrevet personlig pronomen, vakkert rammet inn.
Your last searches