Norwegian-Spanish translation of planere

Translation of the word planere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

planere in Spanish

planere
tregårdverb planificar, sistematizar
  planerverb concebir, idear
  avsiktverb planear
  familieverb distanciar
  arkitekturverb trazar
  framtidverb mirar el porvenir, hacer planes para el futuro, hacer planes para
Synonyms for planere
Derived terms of planere
Similar words

 
 

More examples
1.Alle medlemmene har jobbet dugnad med å planere, rydde og plante efter at byggemannskapene gjorde seg ferdige.
2.Idag settes bulldozere og gravemaskiner i arbeide med å planere den nye idrettsplassen.
3.Det kan være en ide for eksempel å leie en brakke og på dugnad planere tomten.
4.Dersom det ikke betales festeavgift for nye 20 år, kan man fjerne stenen, og planere ut graven.
5.For i en tid som først og fremst preges av slette konjunkturer og flatt aksjemarked, såvel ute som hjemme, er mange plent nødt til å planere seg en plen.
6.Park og idrettsvesenet har planer om å fylle igjen steinbruddene i Huken, for derefter å planere ut området til idrettsog rekreasjonsformål.
Your last searches