Norwegian-Spanish translation of planet

Translation of the word planet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

planet in Spanish

planet
astronominoun planeta [m]
Synonyms for planet
Derived terms of planet
Anagrams of planet
Examples with translation
Jorden er en planet.
Similar words

 
 

Wiki
En planet er et stort himmellegeme som kretser rundt en stjerne (sol) i en fast bane, men som ikke selv er en stjerne. For å kalles en planet må legemet dessuten ha så sterk tyngdekraft at den blir omtrent rund, og har dessuten ryddet vekk andre legemer i sin bane. Navnet kommer fra gresk ????????;, plan?t?s, og betyr vandrer ettersom de observerte at planetene flytter seg over stjernehimmelen.

More examples
1.Venstre har i realiteten mistet sin troverdighet både på det praktiske og på det politiske planet.
2.Himmellegemet vi har identifisert som en planet er for lyssvakt og for kjølig til å være en stjerne, uttaler McCarthy.
3.Jeg fant ut at Jamils chanse lå i å styrke ham på det psykiske planet efter den metoden som ble brukt i Egypt.
4.Jeg har prøvd å øse så godt som mulig fra min far, og jeg har selvfølgelig fulgt med i politikken på det planet også.
5.Når vi ikke har fått innfridd våre forventninger her, tror jeg årsaken til det i stor grad ligger på det mentale planet.
6.Problemet synes å ligge på det psykiske planet ?
7.At solen en gang vil slukke og dermed forvandle vår grønne, fruktbare jord til en livløs planet, er det nok de færreste som til daglig tenker over.
8.Av en eller annen grunn er planet falt ned i normalstilling, slik at mannen ble klemt mellom planet og rammen og døde.
9.Avhengigheten ligger nok både på det fysiske og mentale planet, og løpingen er på vei til å bli et hovedlivsinnhold.
10.Begge mener motviljen mot sammenslutning i første rekke ligger på det følelsesmessige planet som en følge av at det tidligere har vært to kommuner med hver sin sparebank.
11.Den 11. står den røde planet i motstilling til solen slik Saturn gjorde det åtte dager tidligere.
12.Den røde planet Mars kommer i stadig gunstigere posisjon og blir tydelig lyssterkere.
13.Den røde planet beveger seg hurtig på himmelen sammenlignet med Jupiter, slik at vinkelavstanden mellom dem stadig øker.
14.Den røde planet beveger seg stadig lenger bort fra oss, og i månedens løp øker dens avstand fra Jorden med 26 mill. km til 149 mill. km.
15.Den røde planet er faktisk hele 120 ganger svakere enn Venus.
16.Den røde planet fjerner seg stadig fra oss, og øker i november sin avstand med 27 mill. km. til 229 mill. km., slik at den blir noen hakk lyssvakere.
17.Det betyr at for hvert døgn som går, kommer Den røde planet oss 1 1 / 2 mill. km. nærmere, noe som tilsvarer 64 000 km. i timen.
18.Det er målestokken som setter en grense for nøyaktigheten, men vanligvis er det mellom 47 meter feilmargin i planet og 23 i høyden.
19.Det er på planet der handelen skjer at problemene også må løses.
20.Dette er blitt en fantasifull røverhistorie fra en planet hjemsøkt av pest og bebodd av monstere og merkelige vesener en gang efter år 2100.
21.Dette er et godt eksempel på den gunstige effekten man får når en planet på aftenhimmelen står høyere på ekliptikken (solbanen) enn Solen.
22.Dette lyset fra Jorden er mye sterkere enn fullmånens, siden vår planet er betydelig større enn denne vår drabant, og lyset er dessuten sterkere pr. flateenhet.
23.Efter at Merkur nylig forsvant fra morgenhimmelen, er det blitt en planet mindre å se fordi ingen nye er kommet innen synsvidde.
24.En anderledes science fiction i Peter Yates kyndige regi, om angrep på en stamme og en fjellfestning i fjern tid, på en fremmed planet.
25.En engstelig leser påpeker at en ny, stor planet er funnet av videnskapen, bare få titalls lysår borte.
26.En flokk grønne Marsboere, som kjedet seg på sin egen planet, fikk høre om karnevalet.
27.En tidligere ukjent masse er oppdaget i vårt solsystem, og forskere lurer på om det kan være en planet.
28.Ennå er det litt på det tekniske planet som kan gjøres bedre, men Steffen gjorde en toppkamp ikveld.
29.Et par timer før soloppgang dukker en meget klar planet opp i sydøst.
30.Et stjerneskip på vei gjennom verdensrommet mot en planet som kanskje kan ta imot mennesker, nybyggere.
Your last searches