Norwegian-Spanish translation of pleid

Translation of the word pleid from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pleid in Spanish

pleid
allmenn? tendido
Synonyms for pleid
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har pleid å kopiere settene vi har av noter til ensemblespill, sier en av musikklærerne.
2.Tradisjonelt har vi pleid å gripe disse menneskene på fallrepet.
3.Både overfor velgere og meningsmotstandere har fakta pleid å veie tungt.
4.Det burde ikke engang være umulig å få Anders, i den sjokktilstand han nå var, til å tro at hun hadde overtatt rattet på veien over Kjerrøy, slik hun alltid ellers hadde pleid å gjøre når de kom sent hjem dit.
5.Det har pleid å være slik at i de tilfelle hvor vi nordmenn har hatt knuter på tråden med den felles nabo SovjetUnionen, så har ikke kineserne vært sene om å erklære Norge sin ofte høylytte støtte.
6.Det satte assosiasjoner i gang hos en halvtomset, halvblind kone som fant henne og trodde hun var den piken hennes forlengst avdøde sjømannssønn hadde hatt til kjæreste : han hadde jo pleid å ha med seg Florida Water, som alle andre sjøfolk, til sin elskede.
7.Farmerne her har pleid å forsyne de omliggende byene og landsbygdene med grønnsaker og andre matvarer.
8.Hvordan vil de farvede, som også har pleid å stemme demokratisk, forholde seg ?
9.Kanskje var det fordi hun i sin tid hadde pleid å dra forbi i støyende tenåringgjenger på vei til enklere tilstelninger.
10.Statistisk årbok for Oslo har pleid å komme ut hvert år, men iår har også den falt for sparekniven.
11.Virkemidlene har pleid å være skjøre og maskuline på samme tid.
12.De faste gjestene, som har pleid å komme hit i 1520 år, sier at de siste dagene er de våteste de har opplevet, sier Kjell Kristiansen, daglig ansatt i NAFs campingavdeling, til NTB.
13.Iår har vi ikke forhåndspåmelding, så det vet jeg ikke sikkert, men det har pleid å ligge på vel 1200, noen flere mot slutten av festivalen, sier Helge simonnes.
14.Men selv jeg kommer ikke til å gi slektningene mine en ny bil når de kommer på besøk iår, slik jeg bestandig har pleid å gjøre.
15.Vi har pleid å benytte bjørnejegerne Lars og Bjørn Svanberg fra Strømsund, forteller viltnevndformann Per Martin Lokholt i Trysil til Aftenposten.
16.Britene har lang erfaring i å utvise russere for spionasje, og de har tidligere pleid å besvare russiske gjengjeldelsesaksjoner med å plusse på antallet uønskede russere.
17.De forteller at de ikke har pleid å leke på isen, men at de var utpå en tur også dagen før.
18.Den danske menigheten har pleid å holde fire gudstjenester i året.
19.Denne gruppe har vært regnet for en av de sterkeste og mest aktive av frigjøringsbevegelsene, men den har samtidig stilt seg uforsonlig til de andre partiene, og har tidligere pleid å sabotere alle forsøk på å skape enhet.
20.Der har han pleid å vise seg fra sin ungdommelige og vitale side, på hesteryggen eller i full sving med vedhugging.
21.Dessverre har unge mennesker pleid å betrakte frivillig hjelpearbeide som en sak for middelaldrende fruer, og det ønsker vi å endre på.
22.Domfelte får skussmål som en rolig og fredsommelig mann som ikke har pleid å ty til vold.
23.Før var her mest propaganda, har man pleid å si.
24.Kineserne har pleid å leve i storfamilier.
25.Kong Olav vil også ha med seg den samme stab som har pleid å være tilstede på K / S" Norge".
26.Pekingobservatører finner dette interessant på bakgrunn av at kineserne har pleid å se bort fra Sovjetledernes partirolle.
Your last searches