Norwegian-Spanish translation of preike

Translation of the word preike from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

preike in Spanish

preike
allmenn? sermón
Anagrams of preike
Similar words

 
 

More examples
1.Til og med når jeg siterer fra Arbeiderpartiets eget langtidsprogram, har Ap. beskyldt meg for å" preike" som Willoch.
2.Det var ikkje meininga å preike i timesvis om kva vi gjorde der ute på øyane !
3.Julen er alltid for meg et landskap, et stillhetens landskap hvor jeg slipper å høre folk preike.
Your last searches