Norwegian-Spanish translation of presis som

Translation of the word presis som from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

presis som in Spanish

presis som
jamførelseother como, igual que, parecido a
Similar words

 
 

More examples
1.Atter en gang, presis som under krigen (den annen verdenskrig), finnes det sårede menn blant oss", skrev en pensjonert kaptein fra Tsjeljabinsk i avisen Komsomolskaja Pravda ivår.
2.Presis som min Valja (NRKs hushjelp i Moskva) lager dem.
3.Bienek sa at Blom blir presis som før.
4.De lever sine egne liv, presis som mine fire barn.
5.Den nye bakken vil få en plassering som gjør den synlig over hele byen - presis som i Oslo som et flombelyst monument over nordmenns sterke innslag i staten.
6.Dermed er vi over på det psykologiske plan, som vel ikke ble helt integrert på det handlingslogiske plan. ut fra et spenningssynspunkt var tilfellet av paranoia erotica hos den utførende morder ikke særlig interessant eller betydningsfullt, men det var til gjengjeld påvisningen av at vi gjerne ikke er så uvillige til å se bort fra et rettferdighetskrav om det går på vår bekvemmelighet løs, og - ganske spesielt - hvordan frykt og mangel på tillit ødelegger de menneskelige forbindelseslinjer, presis som sjalusien gjør det.
7.Det ble lenge vurdert å" fornorske" også dette, men eftersom boken i første omgang er beregnet på helsepersonell, satset man på å gjøre den så presis som mulig.
8.Et annet polstret møbel kan man stige ombord i som på en flåte og legge fra seg hake, panne, og armer presis som hos fysioterapeuten, men stående.
9.Nei, hva er det jeg sier, nå snakker jeg presis som en kritisk modernist, som i iveren efter å skape" anderledes lyd" vender seg mot masse ikkeinstrumentelle effekter.
10.Og han avleverte dem presis som han hadde fått beskjed om.
11.Presis som Somoza gjorde mot dem.
12.Presis som i livet forøvrig, smiler Valtonen, som minner om at hos ham er mekanikken synlig.
13.PÅ mange måter et mareritt av speilsaler av en bok, hvor det, presis som på Tivoli, er plassert narrespeil.
14.Selv om den ikke er så presis som fysisk lovmessighet, så er den like fundamental : en kommer ikke utenom den om en aldri så gjerne ville.
15.Til nå har jeg laget 78 lover, presis som planlagt.
Your last searches