Norwegian-Spanish translation of presse

Translation of the word presse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

presse in Spanish

presse
strykningverb plegar
  fruktverb exprimir
  bevegelseverb apretar, presionar
  klærverb planchar
  personverb ejercer presión, empujar
  tvingeverb imponer, constreñir, obligar, forzar, compeler
Synonyms for presse
Derived terms of presse
Wiki
Se også Wikipedia:Presse. Presse er den industrien som sysselsetter seg med produksjon og distribuering av litteratur eller informasjon som er offentlig tilgjengelig. Det tradisjonelle begrepet henviser til industrien rundt aviser og bøker men det har kommer flere medier som kommer under begrepet.

More examples
1.Aksjon Husbank" er til og med så freidig at den ikke unnser seg for å" presse" de politiske partier til å avgi uttalelser om aksjonen før valget i 1985 !
2.De bruker jo opp all filmen, de må ha god råd i norsk presse.
3.Det er helt malplassert med Kagges dulgte hentydninger om at presse, Dagsrevyen m.v. var påvirket av skumle krefter (underforstått Sovjet) fordi nøytronbomben ble vist ved eksplosjon over by," skriver Rolf Thue i sin" belæring".
4.Det jeg vil beklage, er at det har vært skrevet i norsk presse at de østtyske myndighetene ikke vil godkjenne meg som far til barnet.
5.Dette var noe av det som ble skrevet i norsk presse da Høstutstillingen åpnet ifjor.
6.Han er heller ikke nådig mot norsk presse.
7.Høyre vil ikke la seg presse ned på et slikt debattnivå.
8.Man skulle forsverget at det ikke lot seg gjøre å presse så megen viten inn... mellom to permer.
9.Nei til atomvåpen" fremholder i en utredning at konvensjonell opprustning i NATO kan presse Sovjet i retning av tidlig bruk av atomvåpen.
10.Som dokumentasjon for sine påstander viste den greske sosialistleder til artikler i britisk, amerikansk og kanadisk presse.
11.Spansk presse, som heller ikke normalt har mye tid tilovers for sin nabo nord for Pyreneene, har ikke spart på kruttet de siste dager efter at franske kystfartøy onsdag skjøt på to spanskbasiske trålere som fisket ulovlig innenfor den franske 200 mils grense og såret ni mann.
12.Spøken ble offentliggjort i amerikansk presse.
13.Striden som har utviklet seg i presse og etermedia de siste dagene har åpenbart grunnlag i både personlige og saklige motsetninger.
14.Syvende himmel" ble regelrett slaktet av en samlet presse.
15.Tom" kunne ha valgt å presse myndighetene ved å holde arkivet skjult.
16.Akkurat når det gjelder medley, er jeg litt spent, for jeg begynner å få bra tak på ryggsvømmingen nu, og tror jeg skal kunne presse ned mine egne bestenoteringer.
17.Argumentene holdt ikke med bakgrunn i erfaringer fra utlandet, og pasientene begynte å presse på.
18.Arne Husveg har både i presse og kringkasting gjort gjeldende at" den oppbygging av et sosialt sikkerhetsnett, som ble innledet i 1945, er avløst av en nedbygging, som for alvor begynte under Arbeiderpartiet og fortsatte under den borgerlige regjering".
19.Bostyret er av den oppfatning av beslutningen om å kjøpe ny presse ble fattet på mangelfullt grunnlag.
20.Da skolestyret fant at man ikke hadde råd til å drive høyskolen videre, hva ble da gjort for å presse departementet til å øke tilskuddet ?
21.De har sikkert registrert at det er stor interesse for MellomAmerika i norsk presse ?
22.De meldingene som er gått igjen i vestlig presse om hvordan Miskitoindianerne forfølges og utryddes, er et ledd i en verdensomfattende amerikansk propagandakrig mot Nicaragua, fremholder Ramirez.
23.Den samlede presse må her være seg sitt ansvar bevisst, og det gjelder i høyeste grad også de økonomisk sterkeste avisene, sier regjeringspartiene.
24.Den vestlige er kontrollert av fire mennesker ; tjenesten står ansvarlig overfor presse, publikum og et parlament.
25.Derfor har vi nærmest måttet presse foreldrene til barna for å ta hver sin tørn som fritidsleder.
26.Det er Arbeiderpartiet i Østfold som har forsøkt å presse dette igjennom.
27.Det er allerede for få friarealer på Jongskollen, og vi synes derfor ikke det er riktig å presse flere hus inn her.
28.Det er en fredelig aksjon vi har satt i gang, vi går ut til politikere, presse og publikum for å informere om skolen og følgene om den blir nedlagt.
29.Det er enkelte korrespondenter for vestlig presse i Moskva som foretrekker å tilbringe tiden i mildt sagt eiendommelig selskap.
30.Det er et nytt tegn i tiden at vi stadig ser flere artikler i amerikansk presse med proteksjonistisk innhold, og det ville ikke overraske meg om proteksjonisme vil få en sterkere betydning i den amerikanske valgkampen, sier Norges eksportutsending i USA, Per Hauge.
Similar words

 
 

presse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pressepressendepresset
Indikative
1. Present
jegpresser
dupresser
hanpresser
vipresser
derepresser
depresser
8. Perfect
jeghar presset
duhar presset
hanhar presset
vihar presset
derehar presset
dehar presset
2. Imperfect
jegpresset
dupresset
hanpresset
vipresset
derepresset
depresset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde presset
duhadde presset
hanhadde presset
vihadde presset
derehadde presset
dehadde presset
4a. Future
jegvil/skal presse
duvil/skal presse
hanvil/skal presse
vivil/skal presse
derevil/skal presse
devil/skal presse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha presset
duvil/skal ha presset
hanvil/skal ha presset
vivil/skal ha presset
derevil/skal ha presset
devil/skal ha presset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle presse
duville/skulle presse
hanville/skulle presse
viville/skulle presse
dereville/skulle presse
deville/skulle presse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha presset
duville/skulle ha presset
hanville/skulle ha presset
viville/skulle ha presset
dereville/skulle ha presset
deville/skulle ha presset
Imperative
Affirmative
dupress
viLa oss presse
derepress
Negative
duikke press! (press ikke)
dereikke press! (press ikke)
Your last searches