Norwegian-Spanish translation of prestasjonsevne

Translation of the word prestasjonsevne from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prestasjonsevne in Spanish

prestasjonsevne
bilernoun actuación [f], desempeño [m]
  talentnoun capacidad [f], aptitud [f], habilidad [f], competencia [f]
Synonyms for prestasjonsevne
Similar words

 
 

More examples
1.70åringene i 197576 var friskere og hadde høyere intellektuell prestasjonsevne enn 70åringene fem år tidligere, ifølge Göteborgundersøkelsen.
2.Hans to eldre brødre var begge gode fotballspillere, lillesøster Carol (21) tok ham fort igjen både i fysisk nivå og prestasjonsevne.
3.Likevel kan slike skader gjøre at barnet henger efter i utvikling og prestasjonsevne.
4.NIF er ikke sikker på at inntak av hormoner gir øket prestasjonsevne, men regner det som udiskutabelt at en eventuell prestasjonsøkning ikke står i forhold til de skader en idrettsutøver kan bli påført ved å bruke hormoner.
5.Selv om det skulle være mulig å påvise fysiologiske endringer som fører til høyere prestasjonsevne, kan man ikke automatisk vente bedrede resultater.
6.Tidligere er det spekulert i at kvinners prestasjonsevne først og fremst i øvelser som krever utholdenhet, øker efter et svangerskap.
7.Alle fire ble testet på dagen i forveien for å finne frem til deres individuelle prestasjonsevne som utgangspunkt for søylediagrammet.
8.Derfor er det desto viktigere å vise verden at vi har noe annet å fare med, sier Anders Claeson, direktør for Svenska Institutet, Sveriges viktigste redskap til å informere om landets prestasjonsevne på alle områder.
9.Det som gjenstår, er å se om normalisert hjerterytme slår ut i øket prestasjonsevne.
10.Men det finnes en mulighet for ytterligere å øke datamaskinens prestasjonsevne.
Your last searches