Norwegian-Spanish translation of propaganda

Translation of the word propaganda from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

propaganda in Spanish

propaganda
politikknoun propagpuste [f]
Synonyms for propaganda
Similar words

 
 

Wiki
Propaganda betegner i moderne språkforståelse en ensidig fremstilling av informasjon for at mennesker skal ta stilling til en sak på en bestemt måte; ikke egentlig forskjellig fra reklame i sin metode, men som regel knyttet til politiske og/eller religiøse spørsmål i motsetning til reklame. Propaganda er også betegnelsen på én av fire modeller for utøvelse av informasjon og samfunnskontakt/PR. Før nazismens og kommunismens tid hadde begrepet propaganda ikke noen negativ ladning, men ble oppfattet mer i samsvar med grunnordets leksikalske betydning.

More examples
1.Jeg tar på det sterkeste avstand fra Nasjonalt Folkepartis spredning av rasistisk propaganda og vil ikke ha mer av dette materialet til vår skole.
2.Smilekursene" griper ved sin agressive propaganda for en personlighetsendring inn i det kollektive underbevisste, og rører iallfall på overflaten ved det som psykologen Jung kaller en" achetyp", et urbilde.
3.TVprogrammet viste på en nesten uhyggelig måte hvordan Ivan og Joe er påvirket av propaganda og desinformasjon om hverandre.
4.Agenten forteller at havneanlegget er i god stand og at meldingene om angrepet på Khargøya er iraksk propaganda.
5.Arbeiderpartiets propaganda mot den nye helseloven kan ramme de svakeste i samfunnet, uttalte statsråd Kåre Kristiansen i et foredrag i Stavanger igår.
6.De amerikanske myndighetene bruker lekene til skamløs propaganda for sin antisovjetiske politiske kurs, og som reklame for mannen som sitter i Det hvite hus, heter det.
7.Det er nødvendig med mer aktiv propaganda for materialistiske tanker.
8.Det vil bli et nytt sirkus med en masse propaganda og mye oppstyr, men uten noe politisk innhold, fremholder han.
9.EM OLseier for Zola Budd vil bli til politisk propaganda i Sydafrika ?
10.Enkelte av de mange som snakker om en ny verdensordning for informasjon, er ikke ute efter å spre informasjon, men efter å spre regjeringsgodkjent propaganda.
11.Er SAS blitt lurt av sydafrikansk propaganda ?
12.Foredragene var ren propaganda, våre spørsmål ble besvart unnvikende.
13.Jeg sier dette fordi dere bør vite hva som virkelig er tilfelle, ikke bare høre på propaganda...
14.Når du leser disse skriftlige vidnesbyrd fra den tyske motstandsbevegelse, da sitter du med følelsen av at noen kaster småstein mot et jordskjelv mot den enorme propaganda for Adolf Hitler.
15.24. juli 1981 fikk han maksimumsstraffen på 10 år i en spesiell arbeidsleir en av de hardeste, efterfulgt av fem års internt eksil for" antisovjetisk agitasjon og propaganda.
16.Aktor i saken mot Nasjonalt Folkepartilederne, konstituert politiadjutant Hans Paul Bjerring, la i Oslo byrett igår ned påstander om fra 60 til 120 dagers fengsel for de fem som er tiltalt for å ha spredd antirasistisk propaganda til skoler og arbeidsplasser eftervinteren og våren 1983.
17.Alle libyske styrker er ute av Tchad, fremholdt Gadafi, som avfeide satellittbilder av libyske styrker i NordTchad som meningsløs propaganda.
18.Anklagen lød på antisovjetisk agitasjon og propaganda.
19.Antiamerikansk propaganda i Gabrovo.
20.At disse to statenes politikere utroper seg selv til talsmenn for henholdsvis jøder og kristne, er alminnelig politisk propaganda.
21.Avstengtheten har i vest ført til uvitenhet om SovjetUnionen, noe som igjen har gjort oss vergeløse overfor sovjetisk propaganda.
22.Bare et skalkeskjul for mulvarparbeide og politisk propaganda.
23.Bare løst snakk og propaganda ?
24.Bare to måneder efter at medlemmer av nynazistiske grupper ble dømt for ærekrenkende utsagn, fortsetter Osloskolene å motta rasistisk propaganda i posten.
25.Begynnelsen på hans bane mot toppen kan man med ganske stor sikkerhet tidfeste til årene 194856, da han var leder av propaganda og agitasjonsavdelingen i sentralkomiteen i Moldavia.
26.Beskyldninger om misbruk av psykiatri for politiske formål er" tomme påstander" fremsatt av vestlig propaganda.
27.Chaplin kalte dette løgn og ondsinnet propaganda.
28.DEN gang, i 1969, var Nikitin medlem av kommunistpartiet, der bare de mest verdige blir opptatt som medlemmer, ifølge offisiell sovjetisk propaganda.
29.DET store antall kvinner og menn som Enver Hoxha kaster i fengsler og plasserer i arbeidsleirer, er et tegn på at albanerne ikke er så lykkelige som det hevdes i den offisielle propaganda.
30.Da Bresjnev ble partisekretær i Moskva i 1956, ble Tsjernenko samtidig øverste sjef for landets propaganda.
Your last searches