Norwegian-Spanish translation of prosadikt

Translation of the word prosadikt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prosadikt in Spanish

prosadikt
allmenn? poema en prosa
Synonyms for prosadikt
Similar words

 
 

Wiki
Et prosadikt er en tekst beregnet på å leses som poesi. Prosadikt er som ordet sier et møte mellom poesi og prosa. Likevel nærmere diktet, noe blant annet kan sees av en eldre betegnelse for prosadikt: Dikt i prosa.

More examples
1.Det tekstutvalget som er foretatt, er godt begrunnet 12 prosadikt (Haugen hevder i sitt efterord at Mallarme bare skrev disse 12 ; men hører ikke også" Conflit" med her ?), det underlige diktet" Et terningkast opphever aldri Tilfeldigheten" og noen små, men vesentlige utdrag fra" Versets krise".
2.I dette tilfelle" Antagelser", bestående av malerireproduksjoner og dertil hørende prosadikt.
3.I sine prosadikt synes Mallarme i det hele tatt å benytte noe av den samme teknikken som de impresjonistiske malerne : raske øyeblikksbilder og stemninger skisseres opp og gir et inntrykk som oppfattes ved første blikk, hvorefter det hele løser seg mer opp når man går det nærmere inn på livet og danner sprekker inn til en annen virkelighet, som er Mallarmes egen.
4.Ovenstående sitat fra Stephane Mallarmes prosadikt" Det fremtidige fenomen" dekker ihvertfall ikke Mallarmes egen diktning, sier vår anmelder om det vesle bindet" Utvalgte tekster" av den franske dikteren, som nu foreligger på Gyldendal i Jan Jakob Tønseths og Arne Kjell Haugens utmerkede gjendiktning.
5.Plutselige prosadikt gir i fortettet form Ingas liv der og da.
6.Diktsamlingen fordeler seg på prosadikt, og" tradisjonelle" lyriske frembringelser.
7.Samtidig vil jeg presisere at jeg har vondt for å tro at det går an å bevare mer av originalen enn Tor Ulven har gjort i sin både nennsomme og lydhøre norske utgave av Chars dikt, prosadikt og aforismer.
8.Såvel Sigbjørn Obstfelders" syke" prosadikt som Arne Hestenes fornemme ordkunst lar oss ane at norsk camp eksisterer.
Your last searches