Norwegian-Spanish translation of prosjektere

Translation of the word prosjektere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prosjektere in Spanish

prosjektere
geometriverb proyectar
More examples
1.De fleste arkitekters arbeid er preget av byggherrens krav til lave kostnader, og arkitektene får sjelden det spillerom som er nødvendig for å prosjektere monumentalbyggverk som i eftertiden kan bli berømt.
2.Hans første jobb var på Ingeniør Fred Bjerkes kontor, hvor han fikk den krevende oppgave å prosjektere jernbanestasjonen i Drammen.
3.Kompetansen vi tilbyr, er meget omfattende og gjelder nær sagt alle sider ved det å prosjektere, kontrahere, bygge og operere både skip og rigger.
4.Kristelig Folkeparti vil ellers prosjektere trygdeboliger og servicehjem på Ruseløkken og Vålerengen.
5.Det tar 8-10 år å prosjektere og bygge et kjernekraftverk.
6.I prinsippet er sikkerhetssonen her tilfredsstillende, men vi har til hensikt å prosjektere et overbygg over Snarøyveien.
7.Men hva med alders og sykehjem som menigheten har betalt millioner for å prosjektere ?
8.At vi fikk midler til å prosjektere nybygget over fjorårets statsbudsjett, var svært gledelig, men dog bare en start.
9.De siste beregninger som ble gjort før vi begynte å prosjektere prototypen, gikk ut på at det skulle kunne produseres elektrisk kraft til en pris av 63 øre pr. kilowattime.
10.Efter at de vordende arkitekter gjennom flere års arbeide har lært å prosjektere forskjellige slags bygninger, får de mot slutten av studiet endelig anledning til å gå løs på den særdeles krevende oppgave å se disse som deler av en urban sammenheng.
11.Entrepenørfirmaet F. Selmer vil prosjektere og bygge rimelig for å kunne ha hallen på Norges tak som et referansebygg i sin markedsføring.
12.OBOS har lagt ned et betydelig arbeide med å prosjektere eldreboligene ut fra at de skal ligge ved Ullern Idrettsplass, og kommunen kan komme i erstatningsansvar overfor OBOS om disse planene ikke kan brukes.
13.Tre av de største private grunneierne har nedlagt protest mot Byfornyelsens planer, og mot at Byfornyelsen alene skal prosjektere fornyelsen i distriktet.
Similar words

 
 

prosjektere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) prosjektereprosjekterendeprosjektert
Indikative
1. Present
jegprosjekterer
duprosjekterer
hanprosjekterer
viprosjekterer
dereprosjekterer
deprosjekterer
8. Perfect
jeghar prosjektert
duhar prosjektert
hanhar prosjektert
vihar prosjektert
derehar prosjektert
dehar prosjektert
2. Imperfect
jegprosjekterte
duprosjekterte
hanprosjekterte
viprosjekterte
dereprosjekterte
deprosjekterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde prosjektert
duhadde prosjektert
hanhadde prosjektert
vihadde prosjektert
derehadde prosjektert
dehadde prosjektert
4a. Future
jegvil/skal prosjektere
duvil/skal prosjektere
hanvil/skal prosjektere
vivil/skal prosjektere
derevil/skal prosjektere
devil/skal prosjektere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha prosjektert
duvil/skal ha prosjektert
hanvil/skal ha prosjektert
vivil/skal ha prosjektert
derevil/skal ha prosjektert
devil/skal ha prosjektert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle prosjektere
duville/skulle prosjektere
hanville/skulle prosjektere
viville/skulle prosjektere
dereville/skulle prosjektere
deville/skulle prosjektere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha prosjektert
duville/skulle ha prosjektert
hanville/skulle ha prosjektert
viville/skulle ha prosjektert
dereville/skulle ha prosjektert
deville/skulle ha prosjektert
Imperative
Affirmative
duprosjekter
viLa oss prosjektere
dereprosjekter
Negative
duikke prosjekter! (prosjekter ikke)
dereikke prosjekter! (prosjekter ikke)
Your last searches