Norwegian-Spanish translation of prosjektering

Translation of the word prosjektering from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prosjektering in Spanish

prosjektering
framtidnoun proyección [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Planlegging og prosjektering av større boligområder krever imidlertid mange års forberedelser og Høyre vil derfor gå inn for en nøye planlagt utbyggingsreserve i Marka".
2.Men nå er tomt endelig ervervet og det er klart for full prosjektering til vinteren.
3.Vaterlandprosjektet var i sin tid beregnet å koste ialt 400500 mill. kr., og kostet Oslo kommune mer enn 50 mill. kr. i bortkastet prosjektering.
4.Vi mener at vår gruppering står sterkt med hensyn til finansiering, prosjektering og utførelse.
5.Arbeiderpartiet går imot Regjeringens forslag om et ekstraordinært veiprogram på 50 millioner kroner, som erstatning for at man ikke skal forlenge Nordlandsbanen, og partiet satser i stedet midler til planlegging og prosjektering av denne banen.
6.Bak selskapet ACTV står Norsk Video Film A / S, som produksjonsenhet, og Sunde & Sponnich, som tar seg av prosjektering, salg og markedsføring.
7.Bygningen i München er eldst - konkurransen ble utskrevet 1966, og bygget er realisert efter forutgående prosjektering i årene 19751981.
8.Bystyret bevilget i desember ti millioner til prosjektering av den vedtatte ombygging av Rosenhoff skole til sykehjem.
9.Bystyret har vedtatt prinsippene for trafikksikring og startet regulering og prosjektering.
10.De ti millioner kroner som på årets budsjett var avsatt til prosjektering av den planlagte ombygging av Rosenhof skole til sykehjem, bør omdisponeres til prosjektering av nye sykehjem på Frogner og Smestad, eventuelt Lille Tøyen og Vålerengen, foreslår sosialutvalget i Oslo.
11.Derfor har vi selv satt igang prosjektering av trafikale løsninger for å hjelpe de kommunale myndigheter et stykke på vei.
12.Dessuten har vi satt i gang prosjektering av to nye kommunale og ett privat sykehjem, men prosjektene er ikke vedtatt.
13.Det er heller ikke utarbeidet noen standard for geotekniske undersøkelser, prosjektering og kontroll, slik som det er gjort innen konstruksjonsfag forøvrig.
14.Det er tidligere gitt signal til Kirken Bygger om prosjektering av Holmlia kirke.
15.Det gjelder blant annet Krohgstøtten, Nic. Waals institutt, institusjon for rusmiddelmisbrukere, prosjektering av nye sykehjem og skolene Løren, Ila og Skådalen.
16.Det ser ut til at det her kan åpnes visse muligheter når alt tas i betraktning - fra valg av" byggevillige" tomter til rasjonell prosjektering og bygging, skerpet konkurranse, forenkling av enkelte bygningsmessige og anleggsmessige krav, gunstigere lånevilkår, egeninnsats etc.
17.Det skal arbeides for at kommunikasjonsutvalget får ansvaret for investeringsbudsjettet, konstnadsanalyser, utrede alternativer, planlegging og prosjektering av alle nybygg, anlegg og tiltak innen samferdselssektoren samt at kommunikasjonsutvalget skal disponere de gitte bevilgninger til samferdselssektoren.
18.Detaljene er foreløbig inne til prosjektering, så vi vet ennå ikke fullt ut hvilken form dette vil ta.
19.Dette er nå under prosjektering.
20.Disse utkastene vil så danne grunnlaget for konkurransens annet trinn, som blir en lukket totalentreprisekonkurranse, hvor deltagerne konkurrerer om en fullstendig prosjektering og oppføring av bygget.
21.Dyno skal spesielt utføre oppdrag med prosjektering av boreutstyret på plattformen.
22.Efter den tid" ønsker" ikke Høyre utbygging i Marka, men" Planlegging og prosjektering krever mange års forberedelser og Høyre vil derfor gå inn for en nøye planlagt utbyggingsreserve i Marka.
23.Enda et nytt anlegg til lagidretter som håndball, volleyball og basket er under prosjektering i nærheten av den eksisterende Stade Pierre de Coubertin, som vil bli renovert for å kunne benyttes til bl.a. judokonkurransene.
24.Et nytt helse og sosialsenter i Heimdalsgate, med tre legeenheter, er under prosjektering.
25.Firmaet vil særlig satse på den tekniske sektor, bl.a. prosjektering, og vil efterhvert knytte til seg fagfolk på denne sektor.
26.For det første kan vi dekke hele spekteret fra prosjektering, via kontrahering til bygging og drift.
27.Formannskapet går inn for at de 10 millioner kroner som er avsatt til prosjektering av ombygging av Rosenhof skole til sykehjem, overføres til andre aktuelle sykehjemsprosjekter.
28.Forsker dr. ing. Torbjørn Digernes beskikkes som dosent II i skips og havteknikk med fagområde prosjektering av fiskeog fangstfartøyer ved Norges fiskerihøgskole / Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole for en periode på fem år.
29.Fra Trygve Bjerke Prosjektering A / S Fr. Gladsgt. 15 seksjon 13 til Torill Seierland, for 384 000 kroner, seksjon 14 til Tore G. Rød for 608 000 kroner, seksjon 22 til Oddlag Klakegg for 395 520 kroner.
30.Fra Trygve Bjerke Prosjektering A / S til Omkas Singh Choudrie, Skovvn. 3 seksjon 12 for 850 000 kroner.
Your last searches