Norwegian-Spanish translation of puritansk

Translation of the word puritansk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

puritansk in Spanish

puritansk
oppførseladjective puritano
Synonyms for puritansk
Similar words

 
 

More examples
1.Som det vil framgå har jeg ikke anmeldt annonsen fordi jeg er puritansk.
2.Vi må føre Barzel i et strammere bånd", Gencher klager over en embedsmann" som er en briljant skattesystematiker", men samtidig også en puritansk rettferdighetsfanatiker.
3.Interiøret virket veldig lyst - som i en puritansk tradisjon ?
4.Oppdras færøyske barn i en puritansk kristendom ?
5.Det er derfor grunn til å understreke at det fra Arbeiderpartiets side ikke er et mer puritansk samfunn vi ønsker.
6.Losey ble født inn i en puritansk - og velhavende - middelklassefamilie i det amerikanske Midtvesten, kanskje det puritanske forklarer raseriet.
7.Losey yndet å komme til Norge, også et puritansk land.
8.To gikk på seksualmoral, syv på personuthengning, tre på bruk av tabuord, mens bare en klage var av puritansk karakter.
9.Ungdom i opprør mot et puritansk samfunn husker vi fra James Deans og Natalie Woods" Rebel Without a Cause".
10.Det er bare et puritansk ferniss.
11.Nordmenn har en merkelig puritansk holdning.
12.Det er musikk for lydbånd og et akustisk ensemble dominert av slagverk og vokal, der dynamikken og klangen synes å være et overordnet mål, og hvor elektronikken brukes med en nøye beregnet sparsomhet som nesten virker puritansk.
13.Det ville ikke skjedd i Sverige, sier han, og antyder at Norge må være et puritansk samfunn som ikke tåler litt satire på TVskjermene.
14.Enkelte betrakter hva som har skjedd som et onde innenfor en nær puritansk, konservativ idrett.
15.På bakgrunn av en puritansk oppfatning av psykoanalysen som metode for utvidet kunst og menneskeinnsikt er det desto mer interessant å lese" Skriften mellom linjene", en antologi med bidrag fra syv forskere innen psykoanalyse og litteraturvidenskap, sier vår anmelder, som kaller hvert av kapitlene for en spennende" roman i romanen".
16.På bakgrunn av en puritansk oppfatning av psykoanalysen som metode for utvidet kunst og menneskeinnsikt er det desto mer interessant å lese" Skriften mellom linjene", en antologi med bidrag fra syv forskere innen psykoanalyse og litteraturvidenskap.
Your last searches