Norwegian-Spanish translation of rådyr

Translation of the word rådyr from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rådyr in Spanish

rådyr
allmenn? ciervos
Derived terms of rådyr
Similar words

 
 

Wiki
Rådyr (Capreolus capreolus) er det minste av hjortedyrene som lever i Norge, men det må regnes som en nykommer i vår nordlige fauna.

More examples
1.At Aall (og mange med ham) synes at det å drepe elg og rådyr er en naturopplevelse og en jaktglede (hva nå det er for noe) er for svært mange mennesker helt ufattelig.
2.Det sprang eit rådyr forbi" har jeg kalt den.
3.Rådyr med avrevne ben og elg med skader som åpenbart er blitt tilføyd dem av løshunder, gjør det påkrevet å minne om den ekstraordinære båndtvang som nå gjelder i Oslomarka og store deler av Akershus, sier viltkonsulent Josef Monsrud i Oslos skogvesen til Aftenposten.
4.126 gevirer - hvorav 73 elg, 7 hjort, 36 villrein og 10 rådyr ble viet stor oppmerksomhet av de besøkende under årets jaktog fiskedager.
5.35 prosent av dyrene var elg, 55 prosent rådyr og 10 prosent hjort.
6.38 rådyr ble påkjørt og drept eller omkom på annen måte i Oslo i 1983.
7.Bare på de tre dagene ulvejakten pågikk, måtte vi f.eks. konstatere at" Lars" drepte to rådyr foruten at han også grov frem et tredje som antagelig var drept tidligere på vinteren.
8.Bare siste jaktår omkom 38 rådyr, enten ved påkjørsel av bil eller på grunn av dyp sne eller løshunder.
9.Bollerud gjemmer Ola Rådyr.
10.Bortsett fra at det er skjedd en eksplosjonsartet økning i antall elg og rådyr.
11.De siste år har gitt sørlendingene en grundig dokumentasjon på at en permanent ulvestamme i vesentlig grad vil redusere den nåværende verdifulle bestand av elg og rådyr.
12.Der kommer tolv rådyr for å spise mat jeg har lagt ut til dem.
13.Der lå den, sammenslynget i firkant og ventet på et rådyr den kunne sluke helt.
14.Det drepte rådyr var jaget flere hundre meter, hvilket bekrefter nødvendigheten av å holde hunder i bånd, erklærer Monsrud.
15.Det kan forøvrig nevnes at det blant importvarene har vært kjøtt av antilope, hare, kenguru, hjort og rådyr.
16.Det synes å være på det rene at det var en løshund som drepte et drektig rådyr i Maridalen igår morges, ifølge Monsrud.
17.Det økologiske system var opprinnelig basert på at ulv og andre rovdyr skulle leve av planteetere, som elg, rådyr, reinsdyr og lignende.
18.Disse årsgamle ulvene holder seg forøvrig til rådyr for det meste, eller slakteavfall og mindre dyr.
19.En bilist som kom på en skogsbilvei, oppdaget to rådyr som lå og hvilte i sneen.
20.Er man frimodig nok til å sammenligne med norske forhold, er det innlysende at ulven ikke er noen trusel for andre villdyr, i hvert fall neppe for en bestand elg eller rådyr.
21.Et hovedpoeng ved mitt innlegg var å få frem i lyset at dette med en eventuell ny ulvestamme på Sørlandet ikke bare var et spørsmål om drepte sauer, men at også spørsmålet om skader på våre verdifulle stammer av elg og rådyr måtte bringes inn i vurderingsgrunnlaget når den fremtidige ulvepolitikken skulle utformes.
22.Fra bilvindu og takluke ble elg, rådyr og hare slaktet ned.
23.Geir Olav kolliderte forøvrig med et rådyr på vårparten, men han fikk sørget for rask avlivning av dyret, som ble levert til viltnevnden.
24.Han forteller ivrig om grevling, elg, hare og rådyr som ferdes over og langs veiene.
25.Her kan være meget å tape, ikke bare for grunneiere og jegere, men også for naturvenner av alle slag som setter pris på å møte elegante rådyr eller ruvende elg på sine ferder i skog og mark.
26.I" Naturen rundt oss" har vi i årenes løp mottatt en rekke brev fra dyreinteresserte som trolig har kjønnsbestemt rådyr feil.
27.I nærheten av der det nå er sett ulv, ble det like før jul funnet to ulvedrepte rådyr.
28.Ifølge Holtan skulle det være innlysende at ulven heller ikke representerte noen fare for bestanden av rådyr.
29.Jacob Aall beklager seg over at ulven tar elg og rådyr.
30.Kort tid før hadde fru Nyberget sett to rådyr som gikk nede på jordet, og det var nok dem jegerne hadde siktet på.
Your last searches