Norwegian-Spanish translation of råte

Translation of the word råte from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

råte in Spanish

råte
allmenn? putrefacción
Derived terms of råte
Anagrams of råte
Similar words

 
 

More examples
1.Et pinlig renholdsoppdrag er utført, sa Palme triumferende efter møtet, og anklaget Moderaterna og Adelsohn for å la det gå råte i politikken.
2.Men væte som blir stående i trevirket fører snart til store skader - som sopp, råte og insektangrep.
3.Danmarks statsminister Poul Schlüter kom seg torsdag ut av en pinlig situasjon da han godtok å betale erstatning til kjøperen av et hus som var befengt med rotter og råte.
4.De blir jevnlig kontrollert for rust eller råte, forteller avdelingsingeniør Odd Hansen i Oslo Lysverker.
5.De solide - såkalte PVCveggene - holder varmen tilbake i bingen og materialene utsettes heller ikke for råte.
6.Dermed blir det lønnsomt for bonden å bedre produksjonen med sprøyting og andre forsinkende prosesser som beskytter poteten mot råte.
7.Det er på høy tid at vi tar hensyn til advarslene naturen har gitt til barskogbruket de siste 1015 år i form av tørke, vindfall, biller og råte, luftforurensninger og omfattende skogdød i granskogen.
8.Det er snakk om ganske store mengder vann, som i sin tur kan føre til råte og soppdannelser.
9.Et annet arbeidsområde som skolen også akter å prøve hunden på, er leting efter råte i treverk.
10.Hvorfor ikke bruke hunder til å markere råte og sopp på telefonstolpene ?
11.I tillegg til klimaproblemer, som høy varme og luftfuktighet, mugg og råte, har til og med rotter vært nevnt som et resultat av fjernvarmen.
12.I årets løp er det bare noen få master og stolper som blir funnet i så betenkelig tilstand på grunn av rust eller råte at de blir skiftet ut.
13.Prøver av gulvbelegget er også sendt Sentralinstituttet for industriell forskning, der det bekreftes at man har funnet bakterier og at det er gått råte i gulvbelegget.
14.Riktignok kan gran på sine steder bli flere hundre år gammel, men på god jord i lavlandet hos oss angripes den ofte tidlig av råte.
15.Råte og innsektangrep for eksempel, er typiske onder som må bekjempes så vel i de tropiske som i de kjøligere områder av verden.
16.Røttene under jorden brister, og råte kryper opp i stammen.
17.Saken gjelder Schlüters salg av et hus - angivelig i rystende dårlig stand, fylt av råte og sopp som har påført ham søksmål og rettssak.
18.Otta" er den eneste hunden her tillands med sopp og råte som spesiale.
19.Otta" markerer tydeligere, og hundeeier Gunvald Andersen er ikke lenger i tvil," Otta" har nok en gang funnet råte, hennes jobb i schäferlivet.
20.Det er disse stoffene som gjør teak så bestandige mot blåvedsopp og råte.
21.Det er hyggelig at en med bakgrunn kaller en spade en spade, teknisk konservator Lars Hauglid i artikkelen" Hvite hus og råte" i Aftenposten 20. nov. Jeg har 50 års erfaring i malerfaget, men er ikke skolert.
22.Det er råte i treverket, og fundamentene for gulvet er for svake.
23.Det er særlig sorten Beate som har vært rammet av tørr råte og dårlig kvalitet iår.
24.Det finnes impregnering mot skadedyr og råte vi kan smøre på treverket.
25.Det har vært mye regn under jordbærblomstringen i Hedmark, og det kan føre til råte og gråskimmel, så noen rekordavvikling vil fylkesgartneren ikke love.
26.Elevene vegrer seg for å dusje fordi det er råte i taket, tette sluk og stank fra toaletter.
27.Et slikt dementi - skikkelig fremført - ville jo vise akkurat det motsatte, nemlig at dekkbeis sikrer mot råte.
28.Et slikt dementi vil jo ødelegge hele NRKs hensikt, nemlig å få bevist at dekkbeis fremmer råte.
29.Foreløbig er det landets eneste hund som er spesialtrenet med henblikk på å finne sopp og råte, og vi kan underskrive på at hun er seg sitt ansvar bevisst.
30.Fuktighet elimineres - den er nesten alltid årsak til råte i vinduene.
Your last searches