Norwegian-Spanish translation of ramle

Translation of the word ramle from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ramle in Spanish

ramle
fallaverb caer rodando
  intransitivverb caerse
Synonyms for ramle
Derived terms of ramle
Anagrams of ramle
More examples
1.Da han kom ut av bilen måtte han støtte seg til denne for ikke å ramle overende.
2.Dermed var det hele i grunnen opp og avgjort, men for å understreke at ligalederen var i ferd med å ramle ned fra førsteplassen sin, satte Mark Hughes punktum for festen ved å løfte ballen opp i nettaket ti minutter før slutt.
3.Det var, følte Turi, nokså irriterende at Marit stadig måtte plage henne med den dumme og likegyldige mordanklagen nå som hennes verden holdt på å ramle sammen.
4.Før saken kom til domstolen har det ikke manglet på forsikringer overfor Inger Hallmann om at motvektsloddet ikke kan ramle ned.
5.Hun holdt på å ramle i starten, og for første gang på ni år var hun ikke først over gressplenen ut av startområdet.
6.Men det nytter ikke å tenke på at man kan ramle.
7.Men tro ikke at maten smaker fornemt, og tro heller ikke at det bare er å ramle inn dette etablissement.
8.Noen av dem ser ut som de kan ramle ned når som helst.
9.Og da er det jo ekstra om å gjøre ikke å ramle av.
10.Orhagen kan imidlertid forsikre at man gjør det man kan for å hindre stener i å ramle ned og blokkere tunnelen.
11.Partiet er så løst fundert at det vil ramle overende av seg selv, ble det sagt på møtet i Oslo.
12.Tilløpet er blitt bedre efter" forbedringene", men som i Midtstubakken får man en enorm høyde ut over kulen for så å ramle brutalt og hardt rett ned i unnarennet.
13.Hvor fint er det ikke å ramle hodestups i nysneen, uten at andre med spoiler og polariserte fartsbriller tar anstøt av det.
14.Danmarks Kommunistiske Parti, som ikke kommer over sperregrensen for å ramle inn i Folketinget, har vært enestående.
15.De er redd en forblendingsmur på en 12 etasjes høyblokk skal ramle ned.
16.Deler av lys og teppeopphenget er så dårlig at det kan ramle ned når som helst og skade folk på scenen.
17.Den politiker som behersker slikt, kan gjøre det godt, men ofte balanserer man på en tynn knivsegg der det er lett å ramle ned på den gale siden og ende sitt politiske liv som en mislykket vitsemaker.
18.Dette sier vi fordi man også innenfor alkoho#listomsorgen har opplevet tendenser til en nymoralisme som vi tidligere på denne plass har kritisert, fordi den hverken hjelper dem som allerede er rammet, eller stiver opp dem som risikerer å ramle ut i overstadig drikking.
19.Ledere i næringslivet appellerer til befolkningen om å gjøre et skippertak for at ikke økonomien skal ramle helt sammen.
20.Like før industriherren Bradley skal ta imot et kongelig besøk, holder fabrikkpipen med spir Bradleys stolte varemerke - på å ramle ned, og det er bare hans svorne fiende Jack Fairchild som kan reparere skaden.
21.Like galt som at vi lar læreryrket ramle stadig lenger nedover på sosialstigen.
22.På et kjøretøy holdt forhjulet på å ramle av.
Similar words

 
 

ramle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ramleramlenderamlet
Indikative
1. Present
jegramler
duramler
hanramler
viramler
dereramler
deramler
8. Perfect
jeghar ramlet
duhar ramlet
hanhar ramlet
vihar ramlet
derehar ramlet
dehar ramlet
2. Imperfect
jegramlet
duramlet
hanramlet
viramlet
dereramlet
deramlet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ramlet
duhadde ramlet
hanhadde ramlet
vihadde ramlet
derehadde ramlet
dehadde ramlet
4a. Future
jegvil/skal ramle
duvil/skal ramle
hanvil/skal ramle
vivil/skal ramle
derevil/skal ramle
devil/skal ramle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ramlet
duvil/skal ha ramlet
hanvil/skal ha ramlet
vivil/skal ha ramlet
derevil/skal ha ramlet
devil/skal ha ramlet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ramle
duville/skulle ramle
hanville/skulle ramle
viville/skulle ramle
dereville/skulle ramle
deville/skulle ramle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ramlet
duville/skulle ha ramlet
hanville/skulle ha ramlet
viville/skulle ha ramlet
dereville/skulle ha ramlet
deville/skulle ha ramlet
Imperative
Affirmative
duraml
viLa oss ramle
dereraml
Negative
duikke raml! (raml ikke)
dereikke raml! (raml ikke)
Your last searches