Norwegian-Spanish translation of rasere

Translation of the word rasere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rasere in Spanish

rasere
byggningverb demoler, derribar, destruir, arrasar, eliminar, destruir completamente
Synonyms for rasere
Derived terms of rasere
More examples
1.Arbeiderpartiet vil rasere dagens spareordninger med skattefradrag, sa Morten Steenstrup (h) i Odelstinget igår, som kommentar til at Arbeiderpartiet og SV ville senke, og slå sammen grensene for AMS og SMS.
2.Fremskrittspartiet unntatt som vil bygge ned eller" rasere" velferdssamfunnet.
3.Til tross for dette opplever man at Høyre blir beskyldt for å rasere helse og sosialsektoren.
4.At efterkommerne av de stolte og erobringslystne akemenidiske hersker idag er villige til å rasere sin egen fortid som folk og kulturnasjon, sier noe om hva verden kan vente.
5.Byplanmessig er det et uttrykk for mangel på fantasi og for byen en fallitterklæring at bebyggelsen fortsatt skal tillates å svelle utover og rasere nære rekreasjonsområder og ennå skogkledde åser, som svært mange finner bevaringsverdige.
6.Den som vil rasere en kulturverdi hvis han ikke får erstatning for de tapte gevinster ved f.eks. å drive hyttebygging i vikinggraven, blir vel med rette ansett som en vandal.
7.Den tidligere leder i Norsk Sykepleierforbund går ikke god for påstanden om at Høyre vil rasere velferdsstaten, men er urolig over visse sider ved Regjeringens sosialpolitikk.
8.Derfor er samarbeidet med instruktøren så viktig, fordi en komponist kan rasere det instruktør og skuespillere har bygget opp.
9.Det kan ikke være riktig, i en totalprioritering, å rasere denne grønne lunge med bastante, skjemmende anlegg til bruk for de få.
10.Det nytter tydeligvis ikke å skremme almindelig opplyste mennesker med at Regjeringen vil rasere de velferdsgoder som er skapt ved felles innsats, og som det store politiske flertall har lagt avgjørende vekt på å kunne bevare.
11.Dyrene går til angrep på barken og kan i enkelte tilfeller rasere store frukthaver, særlig dersom trærne er unge.
12.For å hjelpe befolkningen i utviklingsområder har man blant annet igangsatt energisparende tiltak som : røkfrie vedovner (chulhas) for å redusere den slitsomme vedsankingen, biogassinstallasjoner som kan produsere energi uten å rasere skoger, håndpumper for å skaffe vann til landsbyen.
13.Hans karakteristikk av mitt forsvar for antikvariske og historiske verdier som" den rene nostalgi uten kontakt med den virkelighet vi må forholde oss til", er et standardargument vi alltid får høre fra dem som ønsker å rive og rasere våre fortidsminner.
14.Havnesjef Sverre Lende sier til Aftenposten at prinsippene i vinnerutkastet i" Byen og Fjorden"konkurransen delvis vil rasere Oslos muligheter til fortsatt å være en moderne og rentabel havneby.
15.Jeg hører ikke til" dem som ønsker å rive og rasere våre fortidsminner".
16.Kanskje skal den berømte sparekniven også rasere bort svømmekronene !
17.Man skal også merke seg nylige Aftenposteninnlegg fra lederne av byens handelsstand og landets håndverkere, som henholdsvis ønsker å bygge ut Sørkedalen og Maridalen, og vil rasere 1000 mål vesentlig tett boligbebyggelse i Sentrums randsone for å lage et nytt" City".
18.Morgenbladet skriver at" Arbeiderpartiets paniske forsøk på å fremstille Høyre og Regjeringen som folkefiender, hvis oppgave her i livet er å rasere velferdsstaten og gjeninnføre fattigkassa, er for latterlige til å bli tatt alvorlig.
19.Og alt tyder på at målet er å rasere nedgangen til Nationaltheatret stasjon.
20.Per H. Staff uttalte til Aftenposten før helgen at det var ensbetydende med å rasere det idrettsmedisinske miljøet her til lands.
21.Planene om å bebygge Skådalen, Vettakollen og Gaustadskogen, er efter min mening det samme som å rasere miljø.
22.Prinsippene i vinnerutkastet i" Byen og fjorden"konkurransen vil delvis rasere Oslos muligheter til fortsatt å være en moderne og lønnsom havneby.
23.På møtet 15. november skal bygningsrådet drøfte kritikken fra fylkesmannen, og likedan behandle en interpellasjon om såkalte spekulasjonskjøp med formål å rasere eldre boligmasse.
24.Uten å rasere velferdssamfunnet har vi igjen fått kontroll over utviklingen, og blitt herrer i vårt eget hus.
25.VI har gjort dette tilbakeblikk som et apropos til Arbeiderpartiets vedvarende beskyldninger om at de borgerlige partier vil rasere velferdsstaten.
26.Å rulle stein utforbakke er fort gjort, å rasere eit lands økonomi og næringsliv er heller inga kunst.
27.Det blir fra opposisjonens side hevdet at Regjeringen er i ferd med å rasere velferdsstaten.
28.Påstander om at den sittende regjering skulle ha til hensikt å" rasere velferdsstaten" finner man ikke noe grunnlag for å hevde når man ser hva som står i langtidsprogrammet, sier statsråd Bondevik.
29.Vi deltar aldri i en regjering som vil rasere velferden, sier Fälldin, mens bussens anlegg for luftfornyelse fjerner miljøpolitikerens sure piperøyk.
30.ARBEIDERPARTIET har som kjent basert sin valgkamp på den meningsløse påstand at de tre borgerlige regjeringspartier vil rasere velferdsstaten.
Similar words

 
 

rasere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rasereraserenderasert
Indikative
1. Present
jegraserer
duraserer
hanraserer
viraserer
dereraserer
deraserer
8. Perfect
jeghar rasert
duhar rasert
hanhar rasert
vihar rasert
derehar rasert
dehar rasert
2. Imperfect
jegraserte
duraserte
hanraserte
viraserte
dereraserte
deraserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rasert
duhadde rasert
hanhadde rasert
vihadde rasert
derehadde rasert
dehadde rasert
4a. Future
jegvil/skal rasere
duvil/skal rasere
hanvil/skal rasere
vivil/skal rasere
derevil/skal rasere
devil/skal rasere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rasert
duvil/skal ha rasert
hanvil/skal ha rasert
vivil/skal ha rasert
derevil/skal ha rasert
devil/skal ha rasert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rasere
duville/skulle rasere
hanville/skulle rasere
viville/skulle rasere
dereville/skulle rasere
deville/skulle rasere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rasert
duville/skulle ha rasert
hanville/skulle ha rasert
viville/skulle ha rasert
dereville/skulle ha rasert
deville/skulle ha rasert
Imperative
Affirmative
duraser
viLa oss rasere
dereraser
Negative
duikke raser! (raser ikke)
dereikke raser! (raser ikke)
Your last searches