Norwegian-Spanish translation of razzia

Translation of the word razzia from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

razzia in Spanish

razzia
politinoun redada [f], batida [f]
Similar words

 
 

Wiki
Ordet razzia oppstod antagelig via fransk eller italiensk fra det arabiske ordet ghazw ??? = «overfall» og kan bety: - Ghazw, som referer til kriger som assosieres med ekspansjon av muslimsk territorium - andre raid som for eksempel massearrestasjon utført av moderne politiske regimer - Razzia!, et brettspill med mafia-tema - Razzia, et brettspill av Stefan Dorra, utgitt av Ravensburger.

More examples
1.(NTBReuterAFP) Flere tusen sydafrikanske soldater og politimenn gjennomførte tirsdag en omfattende razzia i flere sorte boligområder rundt Johannesburg, og flere hundre mennesker ble arrestert.
2.Vi tok ingen papirer eller gjenstander da vi gjennomførte razzia i Quislings bolig" Gimle" 15. mai 1945.
3.13 / 10 var det nøyaktig ett år siden politiets razzia mot avisen" Ikkevold"s redaksjonslokaler fant sted.
4.Adskillige skytevåpen, store mengder ammunisjon, en del hasj og en større pengesum ble beslaglagt da dansk politi onsdag kveld og natt til torsdag gjennomførte en omfattende razzia i den såkalte fristaten Christiania i København. Ialt 17 personer ble arrestert, deriblant en desertør fra den vesttyske hær.
5.Aksjonen var den største razzia det franske politi har satt igang på lenge mot de vestafrikanske narkotikamiljøene, der et fåtall har gyldig oppholdstillatelse og de fleste livnærer seg som" pushere" eller mannlige prostituerte.
6.Av de 366 arrestordrer gjelder riktignok 200 mafioser som allerede sitter inne eller er på flukt, men politiet klarte å få tak i en rekke store" fisker" i sin razzia i helgen.
7.Beslagleggelsen skjedde under en razzia mot en forretning som var anmeldt mistenkt for piratkopiering av en tegnefilmkassett og brudd på åndsverkloven.
8.Colombiansk narkopoliti brenner store mengder marihuana som ble oppdaget under en razzia forleden.
9.DA politiet for noen uker siden gjennomførte en razzia mot redaksjonslokalene i bladet Ikkevold, var det mange - også blant mennesker som ikke deler organets synspunkter - som fant aksjonen betenkelig.
10.Det selsomme opptrinn finner sted på pauserommet - efter razzia i bokskap og lesesalhyller.
11.Dette bedyrer to av dem som gjennomførte razzia i boligen, Helge Torgersen og Arne O. Isaksen.
12.En av Danmarks mest kjente advokater har hatt razzia i sitt hjem hvor politiet har funnet 4 000 fugleegg.
13.En razzia i cellen førte til beslag av en halv baufil, og 28åringen ble umiddelbart flyttet til en sikkerhetscelle i en annen avdeling.
14.Fjernsynet i Polen viste igår kveld bilder av skrivemaskiner, radioutstyr og ulovlige publikasjoner som sikkerhetsstyrkene hadde beslaglagt i en razzia i den sydvestlige byen Wroclaw.
15.For ca. ett år siden gjennomførte politiet razzia mot Ikkevold, efter at avisen hadde samlet inn og offentliggjort detaljerte opplysninger om et angivelig militært lytteanlegg på Andøya i Nordland.
16.Han ble arrestert under en razzia i Ankara 16. februar, og anklaget for forbrytelse mot den tyrkiske stat.
17.Her forsøkte skrekkslagne innbyggere å finne ly innendørs da regjeringens sikkerhetsstyrker i går gjennomførte en razzia på jakt efter geriljakjempere.
18.I november 1981 gjorde skatteefterforskerne en razzia i Flickhovedkvarteret i Düsseldorf og hentet ut en utrolig mengde detaljerte notater om von Brauchitsch politiske operasjoner i Bonn til konserneieren, Friedrich Karl Flick - og videre sjefsbokholder Rudolf Diehls minutiøse lister over" offisielle og" uoffisielle" utbetalinger og om de aller hemmeligste beløp, som kom fra Flicks" sorte kasse".
19.Mannskaper fra beredskapstroppen, hundepatruljer og narkotikahund deltok i en razzia mot et kondemnert hus i Strømsveien inatt.
20.Og hva skal de tusen husstander i strøket gjøre med bilene sine under en slik razzia ?
21.Omkring 20 ansatte i SAS Caterings flykjøkken på Kastrup er blitt anholdt av politiet efter en razzia natt til torsdag.
22.Oslo politikammer har måttet tåle mye kritikk efter at polititjenestemenn fra kammeret foreto razzia i" Ikkevold"s redaksjon i oktober måned.
23.Politiet anfører at de bor spredt, og at bevisene er lettere å sikre under en razzia på feltet, men vi kan likevel ikke godta at politi og tollere bruker våre medlemmer for å borbedre sin arbeidssituasjon, sier han.
24.Politiet gjennonførte en omfattende razzia i murmesterens kontor i Oslo 6. juli 1981, og samtidig ble det foretatt beslag i hans villa i Asker og på landstedet i Son.
25.Som signal om at man nå virkelig vil prøve å få hull på skattesnyteribyllen har de såkalte" Gule flammer" - finanspolitiet - de siste uker foretatt den ene razzia efter den andre i fasjonable båthavner langs Italiakysten.
26.Stengningen kom efter at militærmyndighetene søndag gjennomførte en razzia på universitetsområdet.
27.Tidlig i morgentimene beleiret soldatene forstaden Sebokeng mens politiet foretok en dørtildør razzia der de arresterte mer enn 350 mennesker.
28.Under en razzia hos Limvigh er det funnet 25 000 egg. politiet er kommet på sporet av to danske eggsamlere efter at de var blitt anholdt i Norge i 1983.
29.Under en razzia i Ankara fjorten dager senere ble han arrestert og har siden sittet i fengsel.
30.35 000 liter sats under produksjon og flere tusen liter ferdig sprit er politiets foreløbige beslag efter en razzia mot et avsidesliggende småbruk i Trøgstad i indre Østfold mandag.
Your last searches