Norwegian-Spanish translation of referanse

Translation of the word referanse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

referanse in Spanish

referanse
dokumentnoun referencia [f]
  situasjonnoun alusión [f], sugestión [f], insinuación [f]
  personnoun referencia [f]
Synonyms for referanse
Derived terms of referanse
Similar words

 
 

More examples
1.Det er satt ned et utvalg som vil drøfte de mer prinsipielle sidene ved ansvarsforhold i Oslo kommune, og har saken om Sosialsentralen som en referanse.
2.Jeg fikk mistanke om at Weinberger ikke visste hva han hadde gjort", skriver Haig med referanse til en rapport som Weinberger avla i Det hvite hus like efter at Reagan var blitt såret av attentatmannen.
3.Både selve bygget og Norges Bank som institusjon er en meget god referanse som vil kunne bety mye for videre markedsføring både nasjonalt og internasjonalt, sier ingeniør Bjørn Kleppe, som er Autronicas markedskoordinator for prosjektet.
4.For oss betyr dette oppdraget en meget verdifull erfaring og referanse for andre oppgaver i Nordsjøen, sier Roald Amundsen.
5.Hvis EB og Northrop i fellesskap skulle komme inn i FAAkontrakten, vil det ha stor betydning som referanse i andre land, sier direktør Petter Pay.
6.Alternative navneforslag som" Mona Røkke" og" Statsråd Røkke" har vært lansert, og i denne uken sendte SørVaranger Politikammer inn sitt nye navneforslag, og dette navn, som vi ikke får vite hva er, har visstnok referanse til det område båten skal brukes i.
7.Balansstolen kan gjøre det meget bra som naturlig tilbehør ved dataskjermen, mener Rynning Nielsen som forøvrig er stolt over å kunne vise til at han har solgt flere stoler til National Institute of Health, en del av de føderale myndigheter i USA, en god referanse som kan gi nye ordrer.
8.Den har vært en meget god referanse, slik at det har vært nok å gjøre.
9.Dengang satte nærmere et halvt tusen unge varmerekord på dansegulvet, mens spillejobb på Skandinavias største fritidsklubb ble brukt som referanse for engasjement ved langt mer velrenommerte steder på byn.
10.Dessverre er ikke Norge med i studien, som er administrert av Industriens Utredningsinstitut i Stockholm, men med referanse i den statistikk vi har tilgjengelig synes vi beklageligvis å tilhøre Blaget hva gjelder å ha tatt vare på teknologifaktoren som produktivitetsdynamo, og særlig ille har det stått til hva gjelder kapitalproduktiviteten.
11.Dette innlegget har spesiell referanse til betalingsformidling, og som det vil fremgå av nedenstående, er det brukerne som betaler det hele, og vel så det !
12.Dette sikrer en nøytral verdifastsettelse som også kan benyttes som referanse i tilsvarende saker.
13.Han forsøkte å vise dette, ikke gjennom påstander eller argumentering, men utelukkende med referanse til offisielle amerikanske dokumenter.
14.Her meldte det seg nemlig en herre med et akutt lånebehov på 1500 kroner, og som brukte sin angivelig nære venn Norvik som referanse, og presiserte at utlånet allerede var avtalt.
15.Historien om opprinnelsen til 1. maifeiringen med referanse til Chicago år 1886.
16.Hvis denne oppfatningen medfører riktighet, må det ha kommet som en ubehagelig overraskelse for makthaverne i Kreml at Reagan med en gang svarte ja til romdrøftelser, men med en referanse også til andre uløste problemer mellom de to supermakter.
17.Hvis vedkommende ikke har kundekort hos oss, ber vi om arbeidssted, lokalkontakt og / eller andre former for referanse.
18.Innpass der er god referanse over alt.
19.James Sterlings anlegg i Stuttgart kan fortone seg om en gigantisk arkitektonisk kulisse til Verdis" Aïda", med en sylinderformet midtstruktur satt mellom tre bygningsfløyer - i plan en referanse til Schinkels berømte Altes Museum i Berlin, men fløyene avsluttet øverst med en svær, egyptisk preget hulgesims.
20.Javid har dermed velkjente Svein Erik" Spikern" Paulsen & Cos meritter fra München i 1972 som siste referanse.
21.Kronikkene inneholder referanse til flere billedformer, slik som det nostalgiske eller klassiserende maleriet representert ved romeren Mariani, det finnes også andre.
22.Leveranser til Porsche mener man vil være en god referanse på verdensmarkedet.
23.Med referanse til Berthold Grünfelds innlegg i Aftenposten torsdag 1. mars, vil jeg gjerne komme med visse betraktninger.
24.Med referanse til anonyme kilder i NORAD het det i Dagsnytt for to uker siden, at N.A.F.s søknad om bistandsmidler til et dataprosjekt til tre søsterorganisasjoner i India internt i NORAD ble betraktet som en" temmelig guffen sak" som reiste en rekke prinsipielle spørsmål.
25.Med referanse til bokens titel" Senk Fandenskapet", har Regjeringen gitt oss retningslinjer som åpner muligheten for øyeblikkelig bruk av alle typer våpen, og torpedoer.
26.Med referanse til en rekke forhold fremholdt Hagen hvordan Fr.p. ærlig og prinsippfast går inn for den frie foretagsomhet og sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige utgifter, i motsetning til det upålitelige Høyre, som sier ett og gjør noe annet.
27.Med referanse til en utgitt bok stiger kjerringa og husbonden hennes frem i nummeret" Kjærlighetens gleder på Aschehoug".
28.Nå hadde hun ansvaret for hele avdelingen med referanse direkte til direktøren.
29.Når han beskriver studentenes økonomiske situasjon, gjør han det helt uten referanse til forholdene i det øvrige samfunn.
30.Og så nøye gransket som man blir fra vuggen til graven som konsul, er den tittelen en god og nyttig referanse som forretningsmann !
Your last searches