Norwegian-Spanish translation of residens

Translation of the word residens from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

residens in Spanish

residens
plassnoun domicilio [m], residencia [f]
  historienoun residencia [f]
Synonyms for residens
Similar words

 
 

Wiki
En residens (latin: residentia/residere, å sitte, slå seg ned, bo) er et fyrstelig eller kongelig regjeringssete. Vanligvis forstås det som den faste bopelen til en verdslig eller kirkelig fyrste, i motsetning til det administrative setet til en regjering eller et midlertidig besøkt herresete som middelalderens tyske pfalz-fyrster. Residensbygningen er oppført som slott eller palass, hvorav begrepet residensslott er avledet.

More examples
1.Med denne utstillling har administrasjonen i Messina kommune villet hedre to norske kunstnere som med sin kunst er integrert i Middelhavsområdet, og spesielt vår øy som de har valgt som residens.
2.Biskopens residens blir betegnet som det vakreste slottsbygg fra tysk barokk.
3.Byen ville flytte opp til Slottet som ikke ville være et kongelig landsted, men en residens.
4.Da mottagelsesseremonien var over, kjørte hun i eskorte til den norske ambassadens residens der hun skal bo til imorgen tidlig.
5.Demonstrantene ble stoppet fire ganger underveis av bevæpnet politi, men fikk til sist passere til presidentens residens hvor de fremførte sitt budskap.
6.Efter en arbeidslunch i utenriksdepartementet, fulgte et eftermiddagsmøte mellom Botha og Soares i sistnevntes offisielle residens.
7.En 14 år gammel gutt står på vakt utenfor et sandinistkontor, engang en herskapelig residens.
8.En kommandopatrulje er plassert i hennes offisielle residens, og veiene som fører til huset blir patruljert av bevæpnet politi.
9.En rekke private seremonier i generalguvernør Jean Sauves offisielle residens markerte Trudeaus avgang og avslutningen på et mer enn 15 år langt styre.
10.Gull, glitter og glamour var det også til tusen i denne fasjonable Hollywoodvillaen, filmdronningen Mary Pickfords gamle residens.
11.Her hadde deres keiser Wilhelm II sin siste residens før han flyktet til Nederland.
12.Hovedkvarteret til den franske styrken er i den franske ambassadørens residens like ved museumsovergangen.
13.Ifølge de opprinnelige planer skulle Kongens residens ha et mer staselig ytre med flere gesimser og større bakfløyer.
14.Indiske religiøse ekstremister forsøkte i forrige måned å bryte seg inn i statsminister Indira Gandhis residens for å kidnappe et medlem av hennes familie, men de ble oppdaget og skremt vekk av en vaktmann, ifølge en avis i New Delhi.
15.Istedenfor å leie hvert sitt lille krypinn i sentrum, betaler de omkring 3000 kroner hver for sin residens på Nedre Bekkelaget utenfor Oslo - penger som er tilstrekkelig til både husleien hushjelpen, mat og andre boutgifter i en villa som ikke ligger noe tilbake for hverken Falcon Crest eller huset til Blake Carrington.
16.KL. 10.35 søndag morgen er hun på plass i den britiske ambassadørs residens for å plante et tre i haven.
17.Kong Olav kom samtidig med den olympiske ild til OLbyen tirsdag eftermiddag, og om ikke kong Olav kan spenne på seg skiene på tunet til den gamle fruktplantasjen som er blitt kongelig residens, så er Hans Majestet nesten nabo med de olympiske skisporene på Igmanplatået.
18.Kongen underholdt seg smilende med visepresidenten før Hans Majestet steg inn i kortesjens første Mercedes og med militseskorte kjørte til sin olympiske residens, republikkens gamle representasjonsbolig på fruktfarmen ved foten av olympiafjellet Igman.
19.Møte med folket minst en dag i uken i haven utenfor sin residens (bildet til venstre).
20.Protokollen er utlagt i ambassadørens residens i Holmenveien 4 i Oslo, torsdag fra klokken 10 til 16.
21.Slottet ligger utenfor Madrid i et skogrikt område, og var opprinnelig de spanske kongers jaktbolig, Slottet som en gang var statsjef Francos residens, er kjent for sine fine samlinger av møbler, kunst og porselen.
22.Som alle britiske kongelige gjester i Norge, plantet Diana et tre i haven i den britiske ambassadørs private residens.
23.Under den polske revolusjon ble hans residens stormet.
24.Under kulturrevolusjonen hadde Maos kone, Jiang Qing, sin meget standsmessige residens her.
25.Ved en enkel, men verdig tilstelning i den finske ambassadørs residens ble NRKmedarbeideren Jahn Otto Johansen torsdag overrakt ordenen Finlands Vita Lejon.
26.Ved hans død ble Holborneiendommen biskopen av Elys residens i London.
27.Vi er ikke glade for at hun ble myrdet i sin egen residens av sine egne vakter.
28.Bernt Anker ble da eier av gården, men hadde sin egen herskapelige residens nede ved sjøen (Paleet) og solgte Rådhusgaten 13 til Erasmus Dybwad.
29.De ytre symboler på Oslobispens verdighet og standsmessige residens har måttet vike for tidens krav til en menneskevennlig bolig.
30.Den historiske Marie Grubbe, adelsfrøkenen fra 1600tallet som efter et stormfullt liv, mange menn og en kort residens som slottsfrue på Akershus endte som fergeskippermadam, hadde fengslet diktere som Ludvig Holberg, H. C. Andersen og St. St. Blicher.
Your last searches