Norwegian-Spanish translation of restaurering

Translation of the word restaurering from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

restaurering in Spanish

restaurering
byggningnoun renovación [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Engebret Soot", Akers mek. Verksteds byggenummer 1 - hvis 130 år gamle skrog nylig har gjennomgått en omfattende restaurering.
2.Innsamlinger til restaurering av kirkeklenodier vil måtte stille i kø sammen med innsamlinger til en lang rekke tiltak, og jeg tror ikke restaurering vil komme først i køen.
3.Jeg kan vanskelig tenke meg at menighetene på frivillig basis skal holde innsamlinger for å skaffe penger til restaurering av verneverdige gjenstander i norske kirker.
4.Jeg synes også det er urimelig at den enkelte kommune skal være økonomisk ansvarlig for restaurering.
5.Pengene klubben får inn fra driften går til oppussing og restaurering av eldre jernbanemateriell som er lagret ved Kløftefoss.
6.Pengene som Norsk Jernbaneklubb får inn fra driften går til oppussing og restaurering av linjen og lagret jernbanemateriell.
7.Restaurering av de brannskadede deler av messehallen på Sjølyst og bygging av nytt inngangsparti må være ferdig til sommeren 1985.
8.Vi har vurdert behovet for utbedring av garderobeforholdene på Jordal opp mot restaurering av tribunene på Bislett, og prioritert det sistnevnte.
9.Aage Samuelsen er ikke særlig fornøyd med at Riksantikvaren legger seg opp i hans planer for restaurering av hotellet.
10.Aksjon Hitra for shetlandsbussen" Hitra" som er under restaurering, fikk mandag en uventet gave - en amerikansk gullmynt fra 1915 lydende på 2,5 dollar.
11.Altså skulle man bestemme hvordan en restaurering skulle foretas og med hvilke virkemidler, bl.a. møbleringen.
12.Arbeidet med restaurering vil imidlertid bli satt i gang så snart som mulig, men heldigvis er det ikke tale om større ødeleggelser, sier Berg.
13.Arkitekt Kullgren sier at de prosjekter som nå er under planlegging er restaurering av tre gamle møllebygninger, tilsammen ca. 4000 kvadratmeter gulvflate, i regi av Moss Aktiemøller og Harald O. Osvold.
14.Arkitektene Gullik Kollandsrud og Mari Kollandsrud som er hovedsekretær i Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, må regnes til ekspertisen når det gjelder gamle hus og deres restaurering og bevaring.
15.Av iverksatte mottiltak i Danmark kan nevnes eftersyn og restaurering av gamle reder, pleie av tilskadekomne fugler, og kunstig oppdrett og utsetting av fugl.
16.Berkely Castle ved Glouchester som har vært i samme families eie i 800 år, men hvor eieren idag er plan Mr. Berkely og inngangspengene blir brukt til nydelig restaurering.
17.Båten som i januar seilte i fullt vintervær fra Kristiansand til Kristiansund ligger nå ved Mjosundet Skipsverft for å gjennomgå den siste ombygging frem til full restaurering.
18.Damplokomotivet" Høland" ble ferdig restaurert og satt inn i trafikken, og arbeidet med restaurering av en personvogn fra 1898 nærmer seg fullførelse.
19.De gamle arbeiderboligene, som er bebodd, er under restaurering.
20.De har på sin side blinket ut en annen, gammel trevogn av samme serie, som angivelig skal egne seg bedre for restaurering.
21.De siste årene har hotellet gjennomgått en omfattende restaurering og ombygging, men allikevel hever britiske finansfolk øyenbrynene for summen Hongkongselskapet nå skal være villig til å betale for Dorchester, hvor finansfyrster har overtatt de kongeliges suiter, og hvor pop og filmstjerner ynder å ta inn.
22.Den Norske Turistforening er blitt prisbelønnet for sin utbygging og restaurering av Bjørnhollia turisthytte i Rondane.
23.Den går ut på at efter at et bygg er restaurert skal noen ny omfattende restaurering ikke være nødvendig på 30 år.
24.Den nær 100 år gamle sjekta har gjennomgått en omfattende restaurering efter at den ble gjenoppdaget i Harstad i 1978.
25.Den runde sirkusbygningen i København står nå parat til å ta imot publikum efter en omfattende restaurering, melder Danmarks Turistkontor.
26.Denne blir utdelt sammen med en bronseplakett og må betraktes som en hedersbevisning til mennesker som ikke har latt seg skremme av vanskelighetene forbundet med vedlikehold og restaurering av gamle miljøer.
27.Derefter skal plan og byggekomiteen fremlegge en plan for restaurering av skolen innen første april, sier Else Myrvang til Aftenposten.
28.Derfor er det ikke så lett å innpasse restaurering av gamle møbler i tillegg til egen produksjon av nye.
29.Dessuten restaurering av fløtningsdammer og andre fløtningsinnretninger slik at tømmeret kan fløtes i vassdraget ned til Nevlingdammen.
30.Det brant og var stor røkutvikling i første etasje i boligen, som var under restaurering.
Your last searches