Norwegian-Spanish translation of romantikk

Translation of the word romantikk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

romantikk in Spanish

romantikk
allmennnoun romanticismo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Hele fortellingen er blitt et sammensurium av tekniske spissfindigheter, militære intriger, misforstått kjærlighet og platt romantikk.
2.Malstrøm" blir spekket med mystikk, spenning og romantikk, sier manusforfatter Michael Bird (t.v.), kjent for bl.a.
3.Malstrøm" blir, lik de britiske TVseriene som vi kjenner i Norge fra før, fullspekket med mystikk, spenning og romantikk, sier manusforfatter Michael Bird, kjent for blant annet" Onedinlinjen".
4.Det sies jo at romantikk hører ungdommen til.
5.Dette er ikke romantikk, men hardt arbeide og felles trivsel, sier Stokstad.
6.Dette er imidlertid ingen romantikk.
7.Efter min mening er spørsmålet om flagg fullstendig uinteressant og mer bygget på romantikk og nostalgi enn på de vesentlige realiteter i skipsfartsnæringens internasjonaliseringsprosess.
8.Gjennom vårt teaterarbeide har vi merket hvordan barn og unge tar opp emner som idoler, romantikk og vold.
9.Man kan ikke vente seg romantikk hele tiden.
10.Romantikk ! sier han.
11.Sirkuslivet var forresten slitsomt, og ikke den romantikk folk flest tenker seg, sukker Boris Alexandrovitsj Romanov.
12.Våre blader bringer litt romantikk og litt glede, litt nytte og mye hygge inn i de tusen hjem.
13.Akkurat dette fanger Vigdis Hjorth - barns hang til å leke sin virkelighet, hvor fascinert de er av romantikk og grumme skjebner hos elskende.
14.Alle advarer de mot å søke UNIFILtjeneste på grunn av romantikk eller ønske om å oppleve noe spennende.
15.Balansen i forholdet mellom romantikk og realisme har i det hele tatt vist en slem tendens til å forskyves til fordel for romantikken.
16.Byens eneste oase, med et absolutt preg av idyllisk romantikk - jevnet med jorden da Cirkusbygningen gikk i grus.
17.Da Den Norske Husflidforening fylte 75 år for 18 år siden, ble jubileumsheftet" Romantikk og realitet" utgitt.
18.De var lei av romantikk og forherligelse, og i fiskerbyen fant de den realisme de søkte.
19.De velkledde, unge mennene som i blitzlys skjuler seg med lenkede hender, her er badestrand, motellrom og" romantikk" i skoglunden.
20.Denne diktning hadde stor virkning på Herder, Goethe og hele den tyske romantikk.
21.Derefter har det stått til syvåtte andre skriveføre å få fylt ut med en passende blanding av romantikk og depresjoner tidsnok til dagens opptak.
22.Dessuten brøt hun delvis med tiden godtatte kristendom og brytes mellom tro og tvil, romantikk og rasjonalisme.
23.Det ble et spennende møte med en for det norske publikum ny mester, en franskmann som med gallisk ryddighet tolket tysk tidlig romantikk.
24.Det ble under møtet sterkt understreket at man dels må trekke linjer bakover til den aller første" utvandring" - i vikingetiden, og til den aller nyeste, og ikke bli hengende igjen i nostalgisk romantikk.
25.Det handler iallfall om Hanna Schygulla som spiller selvsikker universitetslærer i tysk romantikk, som er gift med en teaterinstruktør.
26.Det har vært en tendens til å forbinde hans person med oversensibilitet og vek romantikk, og hans musikk med bleksottige klaverfrøkener fra forrige århundre.
27.En av disse skoleguttprestasjonene gikk bl.a. ut på å holde et fransk foredrag om tysk romantikk i beygnnelsen av forrige århundre.
28.Et stykke norsk romantikk.
29.Filharmonikonserten torsdag kveld kunne igjen varte opp med fullblodig romantikk.
30.For oss, trygt forankret i ett av verdens fredeligste hjørner, er det ingen grunn til å lage lyserød romantikk av vold og voldshandlinger.
Your last searches