Norwegian-Spanish translation of ruinerende

Translation of the word ruinerende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ruinerende in Spanish

ruinerende
allmenn? ruinoso
Similar words

 
 

More examples
1.Blir forslaget om boligbeskatning vedtatt, vil det virke ruinerende for mange mennesker.
2.Det som året før ble betegnet som umulig og ruinerende, ble fullt mulig uten katastrofer.
3.Priskontrollsjefen har dessuten mottatt en rekke tragiske brev fra selgere som har foretatt ruinerende disposisjoner ut i fra forventninger om salgspris det likevel ikke var grunnlag for.
4.Det kunne ha resultert i en ruinerende opposisjon til faren, men det motsatte skjer.
5.Og det trolig på bakgrunn av at både Washington og Moskva nå innser at dette kan være en siste chanse på lenge til å få kontroll over de farlige kreftene og hindre en ny ruinerende etappe av rustningskappløpet som ingen har råd til.
6.Omverdenens enorme persondyrkelse kunne lett ha fått en ruinerende effekt.
Your last searches