Norwegian-Spanish translation of rungende

Translation of the word rungende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rungende in Spanish

rungende
allmennadjective resonante, rimbombante
  håndklappingadjective tumultuoso, ensordecedor
Similar words

 
 

More examples
1.Ikke juks, lyder det høyt og rungende fra pappa Karl idet sønnen lynsnart setter baken i været og griper efter fotballen for å kaste...
2.17. maisvaret er et rungende Ja.
3.Alt annet enn et rungende ja til reklameTV fra for eksempel Registrerte Reklamebyråers Forening, Norges Handelsstands Forbund og Norges Automobilforbund vil komme som en oppsiktsvekkende overraskelse.
4.De som satte det hele i gang, og som har arbeidet utrettelig med forberedelsene, fortjener et rungende hurra, eller i dette tilfelle : et noe hest" ole".
5.Det er vanskelig å forestille seg at Hassan eller Gadafi vil akseptere noe annet enn undersåttenes rungende ja, spesielt ikke sistnevnte.
6.Det har tildels skapt uro i redaksjonen når fortjente medarbeidere har fått slik heder uten at dette ble markert med annet enn rungende taushet.
7.Dominus Vobiscum, og i tredje del bygger et stort crescendo opp til en kraftfull Laudate Domini, hvor de rungende, høyttalerforsterkede klokker, besvart av klokkene in natura fra tårnet, fullstendig overveldet med sin umåtelige klangrikdom.
8.Fredag kveld inviterte man til tunneldisko under E 6, for på rungende vis å poengtere at bydelen fremdeles har et prekært behov for egnede og store nok diskoteklokaler.
9.Han lo en grådig, rungende latter som rullet gjennom kulden.
10.Han var en kraftfull billedbygger som ordnet sine syn av hav og fjell, dramatisk himmellys og færøyisk liv ganske suverent, og med rungende klang i farven.
11.I intervjuet erklærte den gamle ørn en rungende lettelse over det han kalte en konsolidering av Arbeiderpartiets sikkerhetspolitikk, og nye og mer realistiske toner i den økonomiske politikk.
12.Likestillingsombud Eva Kolstad svarer et rungende ja når hun blir spurt om det foregår skjult kvinnediskriminering på arbeidsplassene.
13.Men det er bare å trå til, sier Oslos" visergutt" med sin kombinasjon av sjenerte smil og rungende latter.
14.Og rungende klappsalver.
15.Selv om svært mange på Høyrelandsmøtet, deriblant stortingsrepresentant Anders Talleraas, fremførte" et rungende ja" til ny teknologi, hadde også motforestillingene sin plass i debatten.
16.Skattekommisjonens forslag om å øke boligbeskatningen får et rungende nei fra det norske folk.
17.Trekkspilleren Rolf Gjerstad lot instrumentet stemme i med" Det går bedre og bedre dag for dag", alt mens det ble delt ut hvite og blå sanger - og Bjørung forkynte med rungende stemmer at" de som ikke synger må betale 250 kroner for kuverten" !
18.Vel 200 Mennesker var forsamlede paa Perronen, hilsende Majestæten med et Leve og rungende Hurraer saavel ved Togets Ankomst som Afgang.
19.ropte rungende adjøss !
20.Dette var en rungende mistillitserklæring mot de borgerliges utenrikspolitikk og deres taktiske spill, erklærte statsminister Olof Palme efter voteringen.
21.Bare rungende.
22.Bestemor kikket ut og hørte så en rungende, dump lyd - ikke skarp, ikke som en eksplosjon.
23.De store bronselurene med de rungende låtene var et viktig seremoniinstrument i Norden.
24.Det er også det spørsmål det store flertall av amerikanske velgere besvarte med et rungende ja, så sent som i november ifjor.
25.Et rungende flertall kunne ikke oppgi hvilke seks land som fra før var medlemmer av det europeiske felleskap som vi debatterte lenge og vel.
26.Et rungende jubelrop gir gjenklang i et trangt hulrom 800900 meter under Svartisen.
27.Inntil" Les Ripoux" brakte også dem opp av stolene med en rungende latter.
28.Med rungende russerop til ære for fotografen, og med ungdommelig glimt i øyet, setter endel av 1910russens gjenlevende representanter hverandre stevne hvert år på studentdagen 2. september.
29.Med tanke på de enorme problemer Regjeringen har hatt å stri med i form av en vedvarende konflikt mellom det økonomisk ønskelige og det politisk mulige, er dagens meningsmålinger et rungende dementi av Olsens virkelighetsbeskrivelse.
30.Men på båten over Øresund sto man klar med et rungende" Du gamla, du fria" da båten klappet til kai.
Your last searches