Norwegian-Spanish translation of ruvende

Translation of the word ruvende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ruvende in Spanish

ruvende
allmenn? imponente
Synonyms for ruvende
Similar words

 
 

More examples
1.C. J. Hambro var en ruvende høvding.
2.Jeg vil sprenge de todimensjonale begrensninger i min tegnekunst ved å kombinere denne med det skulpturelle, forteller Leidi, som formelig bygger tegninger inn i sine ruvende konstruksjoner.
3.På meg virker det helt uforklarlig at vi ikke har fått til en skikkelig diskusjon om lyrikkens oppnådde posisjoner og de siste tiårenes mest ruvende lyrikere.
4.AVISER og blader har i senere tid paradert deler av den nye mediamafiaen : ruvende bilder av finansdynamikere med enda mer ruvende og risikovennlig kapital.
5.Anton Wilhelm Brøgger var en ruvende skikkelse i vårt kulturelle liv i første halvdel av 1900årene.
6.Arild Sandvold døde søndag, 89 år gammel, og med ham er en ruvende skikkelse i vårt lands musikkliv gått bort.
7.Blokkene på den andre siden av veien ser ut som ruvende fjell her fra første etasje.
8.Boken er imponerende i omfang, hele 363 sider i stort format, men også ruvende når det gjelder innhold.
9.Brødrene HolmenJensen er ruvende skikkelser i laget, og mens Tom HolmenJensen skal holde buret så rent som mulig, er Dag goalgetteren i Fossums lag.
10.De er ikke så høye, men grenene er lange, brede og kraftige - noe som gir dem et sammenpresset, ruvende inntrykk.
11.De frie teatergruppene, av ulik størrelse, utgjør en stadig tettere underskog mellom de mer ruvende institusjonsteatrene.
12.De ruvende hettemåkene sirkler på glidefluktvinger høyt hevet over de metemarkhalende trost, og idet sistnevnte har kveilet marken om nebbet, og skal starte, skyter en måke ned, og med et svupp napper den marken fra trostenebbet, - og voila !
13.De to forbundene eier den ruvende bygningen sammen.
14.Den trakk kraftige penselsstrøk over vesthimmelen før den forsvant bak Himalayas ruvende topper.
15.Denne gyldne regel dukket frem i erindringen da vi avla justisminister Mona Røkke et lite besøk, medbringende bl.a. ruvende presseklipp med titel" Røkke gjør ingenting" (kildeskrift Dagbladet).
16.Derimot har Chile et par ruvende midtstoppere som utvilsomt har mye å stille opp mot i første rekke Arve Seland og Andre Krogsæter.
17.Det er Østlandsforskning, en forskningsstiftelse oppnevnt av Hedmark og Oppland og Buskerud fylkeskommuner, som har utarbeidet analysen, et ruvende dokument på ca. 280 sider.
18.Det mest ruvende momentet i det nyrenoverte Karl Johankvartalet er Det Norske Teatrets nybygg.
19.Det ruvende ståldekket flyter på tre lektere før sammenkoblingen med det nedsenkede betongunderstellet.
20.Det var hardt slit som gjorde Larvikskikkelsen stadig mer ruvende for hvert år.
21.Dioskurene Tidemand og Gude vil igjen få en ruvende plass i vår kunsthistorie og vår kunstnersaga som pionerene nest Dahl og Fearnley.
22.Ellers bar Moldeforsvaret de tyngste byrdene, anført av de ruvende midtstopperne Alf Dahl og Åge Hareide.
23.En av de ruvende og farverike skikkelser i norsk medisin, professor Leiv Kreyberg, er død 88 år gammel.
24.En hyldest til Jotunheimens mektige og ruvende rike.
25.En ruvende romanforfatter, betydelig dramatiker, fin essayist og en kjempende humanist.
26.Et ruvende verk om Telemarkpresten Zacharias Skancke.
27.Et så ruvende anlegg har naturligvis vært gjenstand for debatt, trondheimerne er seg sin Midtby bevisst.
28.For fiskerne ute på havet er Vågakallen utenfor Svolvær et ruvende landemerke.
29.Forleden dag ankom tre ruvende Motorhomes av merket Winnebago - såvidt foran mannen som produserer dem, norskamerikaneren John K. Hanson som kommer imorgen.
30.Fra det øyeblikk Frøken sto i skolegården og så opp på den ruvende, røde teglstensbygningen, var hun fanget.
Your last searches