Norwegian-Spanish translation of så blind

Translation of the word så blind from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

så blind in Spanish

så blind
allmenn? tan ciego
Similar words

 
 

More examples
1.Man må ikke stirre seg så blind på 25. september 1972 at all hjernevirksomhet stopper.
2.Tidligere formann i forsvarskomiteen Knut Frydenlund (a) mente imidlertid at Thor Knudsen og andre må befinne seg i et lufttomt rom når man stirrer seg så blind på prosentberegninger.
Your last searches